Informacje o wersji dotyczące dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
WPROWADZENIE
Ten artykuł zawiera listę artykułów bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, uwzględnionych w informacjach o wersji dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP (SP2) i w informacjach o wersji systemu Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005. Ten artykuł zawiera również listę artykułów bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base dokumentujących znane problemy oraz inne zagadnienia dotyczące systemu Windows XP z dodatkiem SP2, związane z informacjami o wersji. Te znane problemy oraz inne informacje nie były dotychczas udokumentowane w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Uwaga: W systemie Windows XP Tablet PC Edition 2005 zawarte są funkcje i składniki systemu Windows XP z dodatkiem SP2.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów rozwiązanych w dodatku SP2 dla systemu Windows XP, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
811113 List of fixes included in Windows XP Service Pack 2
838079 Narzędzia obsługi dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP
W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Więcej informacji

Klient

Informacje ogólne

838080 Zaktualizowane narzędzie przygotowywania systemu dla systemów Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, Windows Server 2003 i Windows XP Tablet PC Edition 2005

Instalacja

837783 Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP — wymagania dotyczące wolnego miejsca na dysku twardym
873153 Podczas instalowania dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP lub Windows XP Tablet PC Edition 2005 za pomocą technologii OOBE może nie działać program do odczytywania zawartości ekranu
883609 Podczas instalowania dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP wyświetlany jest komunikat o błędzie „Ten dodatek Service Pack wymaga, aby komputer był zasilany prądem przemiennym (AC) przed uruchomieniem instalacji”

Programy i urządzenia

883607 Zainstalowanie dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP może spowodować niepoprawne działanie funkcji serwera sieci Web
878461 Obrazy nie są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami lub pojawia się komunikat o błędzie podczas otwierania pliku HTML na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
883613 W programie Outlook Express na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 udzielenie odpowiedzi na wiadomość lub przesłanie wiadomości dalej powoduje automatyczne pobranie zewnętrznej zawartości
878451 Jak włączyć funkcję Udostępnianie pulpitu zdalnego programu Windows NetMeeting w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub Windows XP Tablet PC Edition 2005
883605 Nowe funkcje apletu Zaplanowane zadania w Panelu sterowania zawarte w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP i Windows XP Tablet PC Edition 2005
884487 W programie Windows Media Player na niektórych płytach DVD WMV HD nie można otworzyć rozdziału, klikając go

Firma

Informacje ogólne

838080 Zaktualizowane narzędzie przygotowywania systemu dla systemów Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, Windows Server 2003 i Windows XP Tablet PC Edition 2005
883608 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP przy dodawaniu odwołania do obiektu COM w programie Visual Studio .NET wyświetlany jest komunikat o błędzie
841625 Dostępna jest aktualizacja dodatku Multilingual User Interface Pack dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
884768 BUG: You cannot close an Internet Explorer window by using the window.setTimeout(window.close,1) method in Windows XP Service Pack 2

Instalacja

837783 Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP — wymagania dotyczące wolnego miejsca na dysku twardym

Programy i urządzenia

883603 Zainstalowanie dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP lub systemu Windows XP Tablet PC Edition 2005 powoduje automatyczną instalację programu Windows Movie Maker 2.1

Sieć i komunikacja

883611 Aby w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 zdalnie administrować przystawką Wynikowy zestaw zasad (RSoP) lub zdalnie edytować lokalne obiekty zasad grupy, należy odpowiednio skonfigurować niektóre zasady grupy
884020 Programy łączące się z adresami IP, które należą do zakresu adresów sprzężenia zwrotnego, nie działają zgodnie z oczekiwaniami w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Zabezpieczenia

842933 Komunikat o błędzie „Następujący wpis w sekcji [strings] jest za długi i został obcięty” podczas próby zmodyfikowania lub wyświetlenia obiektu GPO w systemie Windows Server 2003, Windows XP Professional lub Windows 2000
872769 You cannot configure Windows Firewall settings on a Windows XP Service Pack 2-based client computer that is in a Windows Small Business Server 2003-based network
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmienionych funkcji uwzględnionych w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP, zobacz dokument „Changes to functionality in Windows XP Service Pack 2”. Aby wyświetlić ten dokument, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 835935 — ostatni przegląd: 04/23/2007 18:37:00 — zmiana: 15.2

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, the operating system: Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)

  • kberrmsg kbinfo kbtshoot kbfirewall kbnetwork KB835935
Opinia