Zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń MS04-003 powoduje wyświetlanie komunikatu o błędzie „Nie można załadować biblioteki DLL interfejsu logowania użytkownika Msgina.dll”

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Gdy aktualizacja zabezpieczeń MS04-003 zostanie zainstalowana zgodnie z opisem podanym w artykule numer 832483, uruchomienie komputera może być niemożliwe. Zamiast tego, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Nie można załadować biblioteki DLL interfejsu logowania użytkownika Msgina.dll. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby zastąpić bibliotekę DLL lub odtworzyć jej oryginalną wersję.

Przyczyna
Ten problem może wystąpić wtedy, gdy folder TEMP określony w zmiennej środowiskowej TEMP jest zaszyfrowany.

Instalator, używany przez aktualizację zabezpieczeń MS04-003, wyodrębnia jej zawartość do podfolderu w folderze TEMP. Jeśli folder TEMP jest zaszyfrowany, to plików aktualizacji nie można skopiować do folderu Windows\System32 po ponownym uruchomieniu komputera. Jednym z plików instalowanych przez aktualizację zabezpieczeń MS04-003, jest wymagany przez interfejs GINA (Microsoft Graphical Identification and Authentication) plik biblioteki DLL (Msgina.dll). Z kolei plik Msgina.dll jest wymagany przez usługę Winlogon.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, najpierw należy przywrócić komputer do stanu działania. Po udanym ponownym uruchomieniu komputera należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń MS04-003, ręcznie określając niezaszyfrowany folder tymczasowy.

Uwaga Jeśli po wystąpieniu problemu opisanego w sekcji „Symptomy” uda się ponownie uruchomić komputer, aktualizacja zabezpieczeń MS04-003 nie została jeszcze zainstalowana na tym komputerze.

Część 1. Przywrócenie komputera do stanu działania

Aby przywrócić komputer do stanu działania, wykonaj następujące kroki:
  1. Gdy pojawi się komunikat o błędzie opisany w sekcji „Symptomy” tego artykułu, kliknij przycisk Uruchom ponownie.
  2. W trakcie ponownego uruchamiania komputera naciśnij kilka razy klawisz F8. Spowoduje to pojawienie się Menu opcji zaawansowanych systemu Windows.
  3. Za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze wybierz pozycję Ostatnia znana dobra konfiguracja, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Część 2. Ręczna instalacja aktualizacji zabezpieczeń MS04-003

Aby uzyskać i zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, wykonaj następujące kroki:
  1. Pobierz aktualizację zabezpieczeń MS04-003 i zapisz ją na komputerze. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pobierania tej aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
    832483 MS04-003: Przekroczenie buforu w pewnej funkcji składników MDAC może umożliwiać wykonanie kodu
  2. Zainstaluj aktualizację zabezpieczeń MS04-003, uruchamiając pakiet instalacyjny z przełącznikiem wiersza polecenia /T:. Przełącznik ten umożliwia określenie niezaszyfrowanej lokalizacji, do której program instalacyjny wyodrębni zawartość pakietu.Aby na przykład zainstalować anglojęzyczną wersję aktualizacji zabezpieczeń MS04-003 na komputerze z procesorem Intel–x86 i wyodrębnić pliki do folderu C:\inny_temp, wpisz w wierszu polecenia następujące polecenie:
    ścieżka_do_pliku\ENU_Q832483_MDAC_x86.EXE /T:C:\inny_temp
Więcej informacji
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 836683 — ostatni przegląd: 04/05/2006 08:37:00 — zmiana: 1.3

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Data Access Components 2.8

  • kberrmsg kbprb KB836683
Opinia