Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Aby używać tej witryny, musisz zaktualizować przeglądarkę.

Zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji programu Internet Explorer

Podczas używania usługi Windows Update lub Microsoft Update mogą występować tymczasowe problemy z błędami połączenia

Podczas korzystania z witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web w celu sprawdzenia dostępności aktualizacji i zainstalowania ich może zostać zwrócony jeden z błędów wymienionych w sekcji Symptomy.

Aby rozwiązać ten problem, użyj narzędzia do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update w celu przeprowadzenia systematycznej kontroli i naprawy.

Windows 8.1, Windows 8 lub Windows 7

Microsoft fix it banner
Narzędzie do rozwiązywania problemów Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów z usługą Windows Update umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule.

To narzędzie pozwala rozwiązać wiele problemów.
więcej informacji
uruchom teraz

Windows Vista lub Windows XP

Microsoft fix it banner
Narzędzie do rozwiązywania problemów Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów z usługą Windows Update umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule.

To narzędzie pozwala rozwiązać wiele problemów.
więcej informacji
uruchom teraz
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia do rozwiązywania problemów, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Ważne W większości przypadków te błędy są spowodowane niewielkimi zakłóceniami w komunikacji między komputerem, który jest aktualizowany, a pobieraną aktualizacją. Te problemy zwykle same ustają. Przed zastosowaniem metod rozwiązywania problemów przedstawionych w tym artykule należy wypróbować jedno lub oba z poniższych rozwiązań.
  • Zakończ działanie usługi Windows Update, poczekaj 10–15 minut, a następnie ponownie uruchom usługę Windows Update i sprawdź, czy są dostępne aktualizacje.
  • Włącz funkcję Aktualizacje automatyczne, aby automatycznie instalować aktualizacje co 24 godziny.

Uwaga Te błędy mogą występować nawet wtedy, gdy nie wprowadzono żadnych zmian w ustawieniach sieciowych.

Jeśli problem nie ustąpi, w artykuleJak rozwiązywać problemy z połączeniem z usługą Windows Update lub Microsoft Update można znaleźć więcej metod rozwiązywania problemów.

Symptomy
Podczas korzystania z witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web w celu sprawdzenia dostępności aktualizacji i zainstalowania ich może zostać zwrócony jeden z następujących kodów błędów w komunikatach o błędach:
Szesnastkowy kod błędu Dziesiętny kod błęduOpis błędu interfejsu API
0x80070008-2147024888ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY
0x800705B4-2147023436Error_Timeout
0x8007000E-2147024882E_OUTOFMEMORY
0x80072EE2-2147012894ERROR_INTERNET_TIMEOUT
0x80072EFD-2147012867ERROR_INTERNET_CANNOT_CONNECT
0x80072EE7-2147012889ERROR_INTERNET_NAME_NOT_RESOLVED
0x80072EEF-2147012881ERROR_INTERNET_LOGIN_FAILURE
0x80072EFE-2147012866ERROR_INTERNET_CONNECTION_ABORTED
0x8024400E-2145107954SUS_E_PT_SOAP_SERVER
0x80072F76-2147012746ERROR_WINHTTP_HEADER_NOT_FOUND
0x80244016-2145107946SUS_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUEST
0x80072F78-2147012744ERROR_WINHTTP_INVALID_SERVER_RESPONSE
0x80244022-2145107934SUS_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAIL
0x80090305-2146893051SEC_E_SECPKG_NOT_FOUND
0x8024402F-2145107921WU_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERRORS
0x8009033F-2146892993SEC_E_Shutdown_IN_Progress
0xC80003FA-939523078hrReadVerifyFailure
0x80244008-2145107960SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEFAULT
0xC800042D-939523027HrVersionStoreOutOfMemory
0x8024400A -2145107958SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSE
0x80071A90-2147018096ERROR_TRANSACTIONAL_CONFLICT
0x8024400D-2145107955SUS_E_PT_SOAP_CLIENT
0x8024402C-2145107924WU_E_PT_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED
Przyczyna
Te błędy mogą występować z powodu dowolnego z następujących problemów:
  • Programy lub procesy zakłócające komunikację internetową
  • Problemy z zasobami na komputerze
  • Wysoki poziom aktywności internetowej
  • Odwracalne błędy bazy danych
Właściwości

Identyfikator artykułu: 836941 — ostatni przegląd: 07/29/2014 08:14:00 — zmiana: 34.0

  • Microsoft Update
  • kbresolve kbhowto kbacwsurvey kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdate kberrmsg kbprb kbcip kbvideocontent KB836941
Opinia
id=1&t=">0&did=1&t=">ckstreamTracker.init(); cript>