Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Rozwiązywanie problemów ze zwalnianiem profilu

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Przy wylogowywaniu się z komputera, na którym działa system Microsoft Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000 lub Windows NT 4.0, może wystąpić jeden (lub kilka) z poniższych symptomów:
  • Profil użytkownika nie jest zwalniany.
  • Profil użytkownika mobilnego nie jest uzgadniany.
  • Zostaje osiągnięty limit rozmiaru rejestru (RSL, Registry Size Limit).
  • Wylogowywanie się zajmuje dużo czasu i pojawia się następujący komunikat o błędzie:
    Zapisywanie ustawień…
Dodatkowo, w zależności od systemu operacyjnego, w dzienniku aplikacji może się pojawić jeden (lub kilka) z poniższych komunikatów dotyczących zdarzenia.

Windows XP i Windows Server 2003

Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: Userenv
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 1517
Opis:
System Windows zapisał rejestr użytkownika nazwa_komputera\nazwa_użytkownika, kiedy aplikacja lub usługa nadal użytkowała rejestr podczas wylogowywania. Pamięć używana przez rejestr użytkownika nie została zwolniona. Rejestr zostanie zwolniony, kiedy nie będzie używany. Najczęstszą tego przyczyną są usługi uruchamiane z konta użytkownika. Spróbuj skonfigurować te usługi w taki sposób, aby były uruchamiane z konta usługi lokalnej (LocalService) lub usługi sieciowej (NetworkService).

Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: Userenv
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 1524 Opis:
System Windows nie może zwolnić pliku rejestru klas — plik jest ciągle używany przez inną aplikację lub usługę. Plik zostanie zwolniony, gdy nie będzie używany.

Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: Userenv
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 1500
Opis:
System Windows nie może wykonać logowania, ponieważ nie można załadować Twojego profilu. Sprawdź, czy masz połączenie z siecią i czy sieć działa poprawnie. Jeśli ten problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z administratorem sieci.
Szczegóły:
------------------------------
Odmowa dostępu

Windows 2000

Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: Userenv
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 1000
Opis:
System Windows nie może zwolnić pliku rejestru. Jeśli używasz profilu mobilnego, ustawienia nie zostaną zreplikowane. Skontaktuj się z administratorem.
Szczegóły:
------------------------------
Odmowa dostępu

Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: Userenv
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 1000
Opis:
System Windows nie może zwolnić pliku klasy rejestru. Jeśli używasz profilu mobilnego, ustawienia nie zostaną zreplikowane. Skontaktuj się z administratorem.
Szczegóły: -
-----------------------------
Odmowa dostępu

Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: Userenv
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 1000
Opis:
System Windows nie może wykonać logowania, ponieważ nie można załadować profilu. Skontaktuj się z administratorem sieci.

Windows NT 4.0

Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: Userenv
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 1000
Opis:
System operacyjny nie może załadować profilu użytkownika. Skontaktuj się z administratorem sieci.
Szczegóły:
------------------------------
Odmowa dostępu.

Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli system Microsoft Windows lub programy innych firm, takie jak sterowniki drukarki lub skanery antywirusowe, nie kończą działania i nie zwalniają zasobów przy wylogowywaniu z komputera.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy skorzystać z narzędzia Microsoft User Profile Hive Cleanup Service (UPHClean). Narzędzie UPHClean monitoruje komputer podczas zwalniania przez system Windows profilów użytkownika i wymusza zamknięcie otwartych zasobów. Dlatego komputer może zwolnić i uzgodnić profile użytkownika.

Aby pobrać i zainstalować narzędzie UPHClean, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat narzędzia UPHClean, przejrzyj zawartość pliku Readme.txt. Aby pobrać ten plik, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
terminal service
Właściwości

Identyfikator artykułu: 837115 — ostatni przegląd: 05/29/2006 13:17:00 — zmiana: 4.2

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbserviceprocess kbprofiles kbprb kbwinservperf KB837115
Opinia