Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis pakietu poprawek dla programu PowerPoint 2003: 6 marca 2004 r.

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 837236
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano pakiet Microsoft Office PowerPoint 2003 Problem rozwiązany w pakiecie poprawek dla programu PowerPoint 2003 z marca 6, 2004.

Powrót do początku

Problemy rozwiązane w pakiecie poprawek

Następujący problem został rozwiązany w tym pakiecie poprawek, ale nie był dotychczas udokumentowany w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Pojawi się następujący komunikat o błędzie w programie PowerPoint 2003:
  Ta funkcja jest niedostępna. Aby ta funkcja dostępne, uruchom Instalatora ponownie, wybierz "Dodaj lub usuń funkcje" i zmień Funkcja "Uruchom z mojego komputera" lub "Uruchom z dysku CD i sieci".
  To problem może wystąpić, gdy wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Kliknij Projekt slajdu na Format menu.
  • Kliknij Nowy na Plik menu, a następnie kliknij Z projektu szablon na Nowy plik prezentacji zadania okienko.
  • Możesz wybrać Projekt slajdu w Inne okienka zadań pole na okienko zadań.
Powrót do u góry
Więcej informacji

Informacje dotyczące dodatku Service pack

Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2003.
Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek service pack dla pakietu Microsoft Office 2003. Aby uzyskać dodatkowe informacje kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
870924 Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla pakietu Office 2003

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Ta sekcja nie jest wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Powrót do początku

Wymagania wstępne

Nie ma wymagań wstępnych dla tej poprawki.

Powrót do początku

Informacje dotyczące ponownego uruchomienia

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu to poprawki.

Powrót do początku

Informacje o zastępowaniu poprawek

Tę poprawkę zastępuje nowsza poprawka.

Aby uzyskać dodatkowe informacje kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
838007Opis pakietu poprawek dla programu PowerPoint 2003: 14 marca 2004 r.


Powrót do początku

Informacje dotyczące rejestru

Nie ma tworzyć lub modyfikować żadnych kluczy rejestru do uaktywnić którąkolwiek z poprawek, które są zawarte w tym pakiecie.

Powrót do początku

Informacje o plikach poprawki

Ta poprawka zawiera tylko te pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule. Ta poprawka może nie zawierać wszystkich pliki, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do najnowszych Kompilacja.

Wersja globalna tej poprawki ma plik atrybuty (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane w uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Gdy użytkownik wyświetlanie informacji o pliku, jest konwertowany na czas lokalny. Aby znaleźć Różnica między czasem UTC i czasem lokalnym, użyj Strefa czasowa Karta w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.

Pobieranie informacji:
  Date     Time  Version   Size    File name  -----------------------------------------------------------------------  06-Mar-2004 06:02 11.0.6203.0 3,230,440 Office2003-kb837236-glb.exe

Informacje dotyczące plików MSP Instalator systemu Microsoft Windows:
  Date     Time  Size    File name  -----------------------------------------------------------------------------------  06-Mar-2004 05:48 4,169,216 Powerpnt-fullfile-glb.msp (Full-File/Administrative)  06-Mar-2004 04:48 2,094,592 Powerpnt-binary-glb.msp (Optimized)

Po zainstalowaniu poprawki wersja globalna tej poprawki atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli.
  Date     Time  Version   Size    File name  --------------------------------------------------------  04-Mar-2004 16:19 11.0.6203.0 6,136,520 Powerpnt.exe
Powrót do początku

Dodatkowe uwagi

 • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania tej poprawki zobacz Pakiet zawiera plik Readme.txt.
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat różnic między tymi dwoma Pliki MSP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Powrót do u góry
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje terminologia, używane przez firmę Microsoft podczas poprawiania oprogramowania po jego opublikowaniu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu w programie Microsoft Bazy wiedzy Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Powrót do u góry

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 837236 — ostatni przegląd: 01/12/2015 00:09:33 — zmiana: 3.0

Microsoft Office PowerPoint 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kboffice2003sp1fix kbfix kbhotfixrollup kboffice2003presp1fix kbmt KB837236 KbMtpl
Opinia