Programy Exchange Server 2003 i Exchange 2000 Server dla pełnej funkcjonalności wymagają rozpoznawania nazw NetBIOS

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
W większych organizacjach z programem Microsoft Exchange Server 2003 lub Microsoft Exchange 2000 Server niektóre operacje nie działają poprawnie, jeśli w sieci nie działa rozpoznawanie nazw NetBIOS.
Przyczyna
W programach Exchange 2003 i Exchange 2000 nadal występuje kilka zależności od systemu NetBIOS. W zależności od topologii sieci, do poprawnego działania wszystkich składników programu Exchange pomiędzy różnymi podsieciami może być konieczne wykorzystanie rozpoznawania nazw NetBIOS.
Rozwiązanie
Firma Microsoft zaleca, aby w organizacjach z programem Exchange było stosowane rozpoznawanie nazw WINS (Windows Internet Name Service) i DNS. Instalacje programu Exchange 2003 i Exchange 2000 w dużych organizacjach z wieloma podsieciami bez usługi WINS nie zostały dokładnie przetestowane. W dużych organizacjach, rozpoznawanie nazw NetBIOS poprzez emisję może nie działać poprawnie. Może to także wpływać na niektóre funkcje programu Exchange.
Więcej informacji
Następujące funkcje programu Exchange są wciąż zależne od rozpoznawania nazw WINS:
 • Program instalacyjny programu Exchange Server 2003 oraz program instalacyjny programu Exchange 2000 Server, szczególnie na serwerach klastrowanych.
 • Kreator scalania skrzynek pocztowych ExMerge na komputerach z programem Exchange 2003 i Exchange 2000.
 • Zmiana haseł skrzynek pocztowych programu Exchange 2003 lub Exchange 2000 za pośrednictwem programu Microsoft Outlook Web Access (OWA).
 • Program Exchange System Manager na komputerach z programem Exchange 2003 i Exchange 2000.

  Uwaga: Ponadto, wersje klientów programu Microsoft Outlook starsze niż Microsoft Office Outlook 2003 wymagają także rozpoznawania nazw NetBIOS.

  Następująca lista podsumowuje zalecenia odnośnie rozmieszczenia kontrolerów domen usługi Active Directory oraz serwerów wykazu globalnego, zapewniające obsługę programu Exchange w organizacji:
  • Upewnij się, że usługa DNS jest poprawnie skonfigurowana w lokacji koncentratora i we wszystkich gałęziach.
  • Upewnij się, że zarówno rozpoznawanie nazw, jak i funkcje DNS działają prawidłowo.
  • Upewnij się, że rola wzorca infrastruktury nie znajduje się na serwerze wykazu globalnego.
  • W każdej lokalizacji filii, obsługującej więcej niż 10 użytkowników i posiadającej serwery programu Exchange, musi być zainstalowany serwer wykazu globalnego; firma Microsoft zaleca wdrożenie dwóch serwerów wykazu globalnego, dla zapewnienia redundancji. Jeśli fizyczna lokalizacja nie posiada dwóch serwerów wykazu globalnego, to istniejące kontrolery domen można skonfigurować jako serwery wykazu globalnego.
  Do wyszukiwania „krótkich nazw”, zwanych też nazwami NetBIOS w programie Exchange 2003 są wykorzystywani interfejsy API systemu Windows. Dlatego też zakłada się, że krótkie nazwy zostaną rozpoznane przez serwer podczas jego działania, klient programu EMS rozpozna krótkie nazwy podczas kontaktu z serwerami, a wersje klientów programu Outlook starsze niż Outlook 2003 rozpoznają krótką nazwę serwera. O ile wszystkie programy klientów i serwerów nie są w tej samej podsieci, to najprostszym sposobem zapewnienia rozpoznawania krótkich nazw jest instalacja serwera WINS.

  Klastrowanie serwerów w systemach Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000 Server i Microsoft Windows NT Server 4.0 wymaga systemu NetBIOS, ale do rozpoznawania nazw usługa WINS nie jest niezbędna. Przy korzystaniu z serwera DNS obsługującego protokół dynamicznych aktualizacji serwerów wirtualnych, klastry serwerów rejestrują rekordy zasobu „A” w DNS. Następnie, klienci mogą pytać usługę DNS o adres IP serwera wirtualnego. Nie można jednak zapobiec tworzeniu przez klastry serwerów obiektów NetBIOS przez TCP/IP dla serwerów wirtualnych.

  Kolizja nazw nie może wystąpić, jeśli korzysta się z usługi WINS. W środowisku WINS tylko jeden komputer może mieć nazwę SERWERA. W przypadku DNS, nazwę SERWERA może mieć wiele komputerów. Jeden komputer może się nazywać na przykład SERWERA.EUROPA.DOMENA.COM. a inny może mieć nazwę SERWERA.AMERYKA.DOMENA.COM. Użytkownik znajdujący się w domenie AMERYKA po wpisaniu nazwy \\SERWERA, połączy się z komputerem SERWERA w domenie AMERYKA. Jeśli użytkownik zlokalizowany w domenie AMERYKA chce się połączyć z komputerem SERWERA w domenie EUROPA. to musi podać w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN, Fully Qualified Domain Name) SERWERA.EUROPA.DOMENA.COM. Niektóre programu mogą dopuszczać dla nazw NetBIOS wpisy o maksymalnej długości 15 znaków. Te programy mogą nadal działać, jeśli istnieje mechanizm zapobiegania duplikatom nazw hostów, a przyrostek listy domen DNS jest przekazywany do wszystkich klientów.

  O ile w systemie Windows Server 2003 i w programie Exchange Server 2003 do rozpoznawania nazw wykorzystywane są w pełni kwalifikowane nazwy domen (FQDN) oraz usługa DNS, to w systemie Windows NT 4.0 i w programie Microsoft Exchange Server 5.5 do rozpoznawania nazw jest wykorzystywany system NetBIOS i usługa WINS. Jeśli na komputerze z programem Exchange 5.5 nie ma pliku LMHOSTS, to do komunikacji z komputerem programu Exchange 2003 niezbędny jest dostęp do serwera WINS.

  Wiele programów może działać przy wyłączonym systemie NetBIOS, ale nie obsługuje tego typu konfiguracji. Na przykład programy Exchange 2003 i Exchange 2000 nie były testowane bez systemu NetBIOS, lecz mogą bez niego działać w środowisku o płaskiej strukturze domen.

  W systemie Windows Server 2003 usługi Messenger i Alertowanie domyślnie są wyłączone. Aby w systemie Windows Server 2003 komunikaty sieciowe były transmitowane, trzeba włączyć i uruchomić te usługi, a konto odbiorcy musi być zarejestrowane w usłudze WINS.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi WINS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
xadm ESM
Właściwości

Identyfikator artykułu: 837391 — ostatni przegląd: 12/08/2015 06:26:59 — zmiana: 4.2

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbesm kbdirectory kbclustering KB837391
Opinia