Czcionki instalowane z pakietem Office

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Podczas instalacji pakietów Microsoft Office 97 dla systemu Windows, Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP lub Microsoft Office 2003 instalowane są czcionki. W tym artykule opisano czcionki instalowane z poszczególnymi wersjami pakietu Microsoft Office.

Należy zauważyć, że czcionki są instalowane przez program instalacyjny pakietu Office, jednak opcje instalacyjne wybrane przez użytkownika określają, które czcionki są instalowane. Nie wszystkie dostępne czcionki są instalowane podczas „typowej” instalacji pakietu Office.
Więcej informacji

Pakiet Microsoft Office 2003

Następujące czcionki są instalowane ze wszystkimi programami pakietu Office 2003:

PlikNazwa czcionki
Alger.ttfAlgerian
Baskvill.ttfBaskerville Old Face
Bauhs93.ttfBauhaus 93
Bell.ttfBell MT
Bellb.ttfBell MT Bold
Belli.ttfBell MT Italic
Bernhc.ttfBernard MT Condensed
Bod_pstc.ttfBodoni MT Poster Compressed
Britanic.ttfBritannic Bold
Brlnsb.ttFBerlin Sans FB Bold
Brlnsdb.ttfBerlin Sans FB Demi Bold
Brlnsr.ttfBerlin Sans FB
Broadw.ttfBroadway
Brushsci.ttfBrush Script MT Italic
Califb.ttfCalifornian FB Bold
Califi.ttfCalifornian FB Italic
Califr.ttfCalifornian FB
Centaur.ttfCentaur
Chiller.ttfChiller
Colonna.ttfColonna MT
Coopbl.ttfCooper Black
Freescpt.ttfFreestyle Script
Ftltlt.ttfFootlight MT Light
Gothic.ttfCentury Gothic
Gothicb.ttfCentury Gothic Bold
Gothicbi.ttfCentury Gothic Bold Italic
Gothici.ttfCentury Gothic Italic
Harlowsi.ttfHarlow Solid Italic
Harngton.ttfHarrington
Htowert.ttfHigh Tower Text
Htowerti.ttfHigh Tower Text Italic
Infroman.ttfInformal Roman
Itckrist.ttfKristen ITC
Jokerman.ttfJokerman
Juice___.ttfJuice ITC
Kunstler.ttfKunstler Script
Latinwd.ttfWide Latin
Lbrite.ttfLucida Bright
Lbrited.ttfLucida Bright Demibold
Lbritedi.ttfLucida Bright Demibold Italic
Lbritei.ttfLucida Bright Italic
Lcallig.ttfLucida Calligraphy Italic
Lfax.ttfLucida Fax Regular
Lfaxd.ttfLucida Fax Demibold
Lfaxdi.ttfLucida Fax Demibold Italic
Lfaxi.ttfLucida Fax Italic
Lhandw.ttfLucida Handwriting Italic
Magnetob.ttfMagneto Bold
Maturasc.ttfMatura MT Script Capitals
Mistral.ttfMistral
Mod20.ttfModern No. 20
Mtcorsva.ttfMonotype Corsiva
Niageng.ttfNiagara Engraved
Niagsol.ttfNiagara Solid
Oldengl.ttfOld English Text MT
Onyx.ttfOnyx
Parchm.ttfParchment
Playbill.ttfPlaybill
Poorich.ttfPoor Richard
Ravie.ttfRavie
Showg.ttfShowcard Gothic
Snap____.ttfSnap ITC
Stencil.ttfStencil
Tempsitc.ttfTempus Sans ITC
Vineritc.ttfViner Hand ITC
Vivaldii.ttfVivaldi Italic
Vladimir.ttfVladimir Script
Visualui.ttf VisualUI
Mtextra.ttfMT Extra
Dwie ostatnie czcionki nie są instalowane w folderze Fonts.

Microsoft Office Publisher 2003

Ponadto, jeżeli program Publisher 2003 jest instalowany jako produkt autonomiczny lub produkt należący do pakietu Office, następujące pliki są instalowane razem ze standardowymi czcionkami pakietu Office:

PlikNazwa czcionki
Agencyb.ttfAgency FB Bold
Agencyr.ttfAgency FB
Antquab.ttfBook Antiqua Bold
Antquabi.ttfBook Antiqua Bold Italic
Antquai.ttfBook Antiqua Italic
Arialn.ttfArial Narrow
Arialnb.ttfArial Narrow Bold
Arialnbi.ttfArial Narrow Bold Italic
Arialni.ttfArial Narrow Italic
Arlrdbd.ttfArial Rounded MT Bold
Bkant.ttfBook Antiqua
Bod_b.ttfBodoni MT Bold
Bod_bi.ttfBodoni MT Bold Italic
Bod_blai.ttfBodoni MT Black Italic
Bod_blar.ttfBodoni MT Black
Bod_cb.ttfBodoni MT Condensed Bold
Bod_cbi.ttfBodoni MT Condensed Bold Italic
Bod_ci.ttfBodoni MT Condensed Italic
Bod_cr.ttfBodoni MT Condensed
Bod_i.ttfBodoni MT Italic
Bod_r.ttfBodoni MT
Bookos.ttfBookman Old Style
Bookosb.ttfBookman Old Style Bold
Bookosbi.ttfBookman Old Style Bold Italic
Bookosi.ttfBookman Old Style Italic
Bradhitc.ttfBradley Hand ITC
Calist.ttfCalisto MT
Calistb.ttfCalisto MT Bold
Calistbi.ttfCalisto MT Bold Italic
Calisti.ttfCalisto MT Italic
Castelar.ttfCastellar
Censcbk.ttfCentury Schoolbook
Coprgtb.ttfCopperplate Gothic Bold
Coprgtl.ttfCopperplate Gothic Light
Curlz___.ttfCurlz MT
Elephnt.ttfElephant
Elephnti.ttfElephant Italic
Engr.ttfEngravers MT
Erasbd.ttfEras Bold ITC
Erasdemi.ttfEras Demi ITC
Eraslght.ttfEras Light ITC
Erasmd.ttfEras Medium ITC
Felixti.ttfFelix Titling
Forte.ttfForte
Frabk.ttfFranklin Gothic Book
Frabkit.ttfFranklin Gothic Book Italic
Fradm.ttfFranklin Gothic Demi
Fradmcn.ttfFranklin Gothic Demi Cond
Fradmit.ttfFranklin Gothic Demi Italic
Frahv.ttfFranklin Gothic Heavy
Frahvit.ttfFranklin Gothic Heavy Italic
Framd.ttfFranklin Gothic Medium
Framdcn.ttfFranklin Gothic Medium Cond
Framdit.ttfFranklin Gothic Medium Italic
Frscript.ttfFrench Script MT
Gara.ttfGaramond
Garabd.ttfGaramond Bold
Garait.ttfGaramond Italic
Gigi.ttfGigi
Gil_____.ttfGill Sans MT
Gilb____.ttfGill Sans MT Bold
Gilbi___.ttfGill Sans MT Bold Italic
Gilc____.ttfGill Sans MT Condensed
Gili____.ttfGill Sans MT Italic
Gillubcd.ttfGill Sans Ultra Bold Condensed
Gilsanub.ttfGill Sans Ultra Bold
Glecb.ttfGloucester MT Extra Condensed
Glsnecb.ttfGill Sans MT Ext Condensed Bold
Goudos.ttfGoudy Old Style
Goudosb.ttfGoudy Old Style Bold
Goudosi.ttfGoudy Old Style Italic
Goudysto.ttfGoudy Stout
Hatten.ttfHaettenschweiler
Imprisha.ttfImprint MT Shadow
Itcblkad.ttfBlackadder ITC
Itcedscr.ttfEdwardian Script ITC
Lsans.ttfLucida Sans Regular
Lsansd.ttfLucida Sans Demibold Roman
Lsansdi.ttfLucida Sans Demibold Italic
Lsansi.ttfLucida Sans Italic
Ltype.ttfLucida Sans Typewriter Regular
Ltypeb.ttfLucida Sans Typewriter Bold
Ltypebo.ttfLucida Sans Typewriter Bold Oblique
Ltypeo.ttfLucida Sans Typewriter Oblique
Maian.ttfMaiandra GD
Ocraext.ttfOCR A Extended
Palscri.ttfPalace Script MT
Papyrus.ttfPapyrus
Per_____.ttfPerpetua
Perb____.ttfPerpetua Bold
Perbi___.ttfPerpetua Bold Italic
Peri____.ttfPerpetua Italic
Pertibd.ttfPerpetua Titling MT Bold
Pertili.ttfPerpetua Titling MT Light
Pristina.ttfPristina
Rage.ttfRage Italic
Rocc____.ttfRockwell Condensed
Roccb___.ttfRockwell Condensed Bold
Rock.ttfRockwell
Rockb.ttfRockwell Bold
Rockbi.ttfRockwell Bold Italic
Rockeb.ttfRockwell Extra Bold
Rocki.ttfRockwell Italic
Schlbkb.ttfCentury Schoolbook Bold
Schlbkbi.ttfCentury Schoolbook Bold Italic
Schlbki.ttfCentury Schoolbook Italic
Scriptbl.ttfScript MT Bold
Tcb_____.ttfTw Cen MT Bold
Tcbi____.ttfTw Cen MT Bold Italic
Tccb____.ttfTw Cen MT Condensed Bold
Tcceb.ttfTw Cen MT Condensed Extra Bold
Tccm____.ttfTw Cen MT Condensed
Tcm_____.ttfTw Cen MT
Tcmi____.ttfTw Cen MT Italic

Pakiet Microsoft Office XP

Następujące czcionki są instalowane z pakietem Office XP:

PlikNazwa czcionki
Antquab.ttfBook Antiqua Bold
Antquabi.ttfBook Antiqua Bold Italic
Antquai.ttfBook Antiqua Italic
Arbli___.ttfArial Black Italic
Arial.ttfArial
Arialbd.ttfArial Bold
Arialbi.ttfArial Bold Italic
Ariali.ttfArial Italic
Arialn.ttfArial Narrow
Arialnb.ttfArial Narrow Bold
Arialnbi.ttfArial Narrow Bold Italic
Arialni.ttfArial Narrow Italic
Arialuni.ttfArial Unicode MS
Ariblk.ttfArial Black
Batang.ttfBatang
Bkant.ttfBook Antiqua
Bookos.ttfBookman Old Style
Bookosb.ttfBookman Old Style Bold
Bookosbi.ttfBookman Old Style Bold Italic
Bookosi.ttfBookman Old Style Italic
Century.ttfCentury
Comic.ttfComic Sans MS
Comicbd.ttfComic Sans MS Bold
Cour.ttfCourier New
Courbd.ttfCourier New Bold
Courbi.ttfCourier New Bold Italic
Couri.ttfCourier New Italic
Estre.ttfEstrangelo Edessa
Gara.ttfGaramond
Garabd.ttfGaramond Bold
Garait.ttfGaramond Italic
Gothic.ttfCentury Gothic
Gothicb.ttfCentury Gothic Bold
Gothicbi.ttfCentury Gothic Bold Italic
Gothici.ttfCentury Gothic Italic
Hatten.ttfHaettenschweiler
Impact.ttfImpact
Latha.ttfLatha
Mangal.ttfMangal
Msmincho.ttfMS Mincho
Mtcorsva.ttfMonotype Corsiva
Mtextra.ttfMT Extra
Outlook.ttfMS Outlook
Pmingliu.ttfPMingLiU
Simsun.ttfSimSun
Sylfaen.ttfSylfaen
Symbol.ttfSymbol
Tahoma.ttfTahoma
Tahoma.ttfTahoma
Tahomabd.ttfTahoma Bold
Tahomabd.ttfTahoma Bold
Times.ttfTimes New Roman
Timesbd.ttfTimes New Roman Bold
Timesbi.ttfTimes New Roman Bold Italic
Timesi.ttfTimes New Roman Italic
Trebuc.ttfTrebuchet MS
Trebucbd.ttfTrebuchet MS Bold
Trebucbi.ttfTrebuchet MS Bold Italic
Trebucit.ttfTrebuchet MS Italic
Verdana.ttfVerdana
Verdanab.ttfVerdana Bold
Verdanai.ttfVerdana Italic
Verdanaz.ttfVerdana Bold Italic
Visualui.ttfVisualUI
Wingding.ttfWingDings
Wingdng2.ttfWingdings 2
Wingdng3.ttfWingdings 3

Pakiet Microsoft Office 2000

Następujące czcionki są instalowane z pakietem Office 2000:

Uwaga: Nie uwzględniono czcionek instalowanych z programem Microsoft Internet Explorer 5.0. Program Internet Explorer 5.0 jest instalowany na komputerach, na których nie zainstalowano programu Internet Explorer w wersji 5 lub nowszej.

PlikNazwa czcionki
Antquab.ttfBook Antiqua Bold
Antquabi.ttfBook Antiqua Bold Italic
Antquai.ttfBook Antiqua Italic
Arbli___.ttfArial Black Italic
Arial.ttfArial
Arialbd.ttfArial Bold
Arialbi.ttfArial Bold Italic
Ariali.ttfArial Italic
Arialn.ttfArial Narrow
Arialnb.ttfArial Narrow Bold
Arialnbi.ttfArial Narrow Bold Italic
Arialni.ttfArial Narrow Italic
Arialuni.ttfArial Unicode MS
Ariblk.ttfArial Black
Batang.ttfBatang
Bkant.ttfBook Antiqua
Bookos.ttfBookman Old Style
Bookosb.ttfBookman Old Style Bold
Bookosbi.ttfBookman Old Style Bold Italic
Bookosi.ttfBookman Old Style Italic
Century.ttfCentury
Comic.ttfComic Sans MS
Comicbd.ttfComic Sans MS Bold
Cour.ttfCourier New
Courbd.ttfCourier New Bold
Courbi.ttfCourier New Bold Italic
Couri.ttfCourier New Italic
Gara.ttfGaramond
Garabd.ttfGaramond Bold
Garait.ttfGaramond Italic
Gothic.ttfCentury Gothic
Gothicb.ttfCentury Gothic Bold
Gothicbi.ttfCentury Gothic Bold Italic
Gothici.ttfCentury Gothic Italic
Hatten.ttfHaettenschweiler
Impact.ttfImpact
Mapsym.ttfMapSymbols
Msmincho.ttfMS Mincho
Mtcorsva.ttfMonotype Corsiva
Mtextra.ttfMT Extra
Outlook.ttfMS Outlook
Pmingliu.ttfPMingLiU
Simsun.ttfSimSun
Symbol.ttfSymbol
Tahoma.ttfTahoma
Tahomabd.ttfTahoma Bold
Times.ttfTimes New Roman
Timesbd.ttfTimes New Roman Bold
Timesbi.ttfTimes New Roman Bold Italic
Timesi.ttfTimes New Roman Italic
Trebuc.ttfTrebuchet MS
Trebucbd.ttfTrebuchet MS Bold
Trebucbi.ttfTrebuchet MS Bold Italic
Trebucit.ttfTrebuchet MS Italic
Verdana.ttfVerdana
Verdanab.ttfVerdana Bold
Verdanai.ttfVerdana Italic
Verdanaz.ttfVerdana Bold Italic
Wingding.ttfWingDings
Wingdng2.ttfWingdings 2
Wingdng3.ttfWingdings 3

Pakiet Microsoft Office 97

Następujące czcionki są instalowane z pakietem Office 97:

Plik Nazwa czcionki
Arialn.ttfArial Narrow
Arialnb.ttfArial Narrow Bold
Arialnbi.ttfArial Narrow Bold Italic
Arialni.ttfArial Narrow Italic
Ariblk.ttfArial Black
Bookos.ttfBookman Old Style
bookosb.ttfBookman Old Style Bold
Bookosbi.ttfBookman Old Style Bold Italic
Bookosi.ttfBookman Old Style Italic
Gara.ttfGaramond
Garabd.ttfGaramond Bold
Garait.ttfGaramond Italic
Hatten.ttfHaettenschweiler
Impact.ttfImpact
Mapsym.ttfMapSymbols
Mtextra.ttfMT Extra
Mtsorts.ttfMonotype Sorts
Outlook.ttfMS Outlook
Tahoma.ttfTahoma
Tahomabd.ttfTahoma Bold
Aby uzyskać informacje dotyczące czcionek bezpłatnych, czcionek typu shareware lub czcionek komercyjnych, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web i skorzystaj z łączy do artykułów dotyczących typografii, kontaktów i zaktualizowanej bazy danych zawierającej adresy ponad 600 witryn sieci Web związanych z drukowaniem i typografią:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 837463 — ostatni przegląd: 12/08/2015 06:27:21 — zmiana: 3.2

Microsoft Office 97 Standard Edition, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB837463
Opinia