Jak ustalić wersję używanego oprogramowania Media Center

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po zainstalowaniu lub uaktualnieniu systemu Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004 lub Windows Media Center Edition 2005 informacja o numerze wersji wyświetlana we właściwościach otwieranych za pomocą ikony Mój komputer jest nieprawidłowa. Na karcie Ogólne jest wyświetlana informacja „Wersja 2002”.
Przyczyna
Problem jest spowodowany tym, że uaktualnienie do systemu Windows XP Media Center Edition 2004 lub Windows Media Center Edition 2005 nie powoduje zmiany informacji wyświetlanych we właściwościach otwieranych za pomocą Mój komputer.
Obejście problemu
Aby uzyskać informacje o wersji systemu Windows XP Media Center Edition, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom program Windows Media Center.
  2. W menu Ustawienia kliknij kartę Ogólne.
  3. Przewiń w dół, a następnie kliknij polecenie Media Center — informacje.

    Zostanie wyświetlony numer wersji uruchomionej aplikacji.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.
Więcej informacji
Ponieważ oprogramowanie Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004 lub Windows Media Center Edition 2005 zostało dostarczone razem z urządzeniem lub systemem, pomoc techniczną dotyczącą tego oprogramowania zapewnia producent sprzętu. Być może producent dostosował instalację oprogramowania przy użyciu unikatowych składników, takich jak specyficzne sterowniki urządzeń, i ustawień opcjonalnych, aby zmaksymalizować wydajność danego sprzętu.

Jeżeli niezbędna jest pomoc techniczna związana z systemem Windows XP Media Center Edition, należy skontaktować się z bezpośrednio z producentem, który może zapewnić najlepszą pomoc techniczną w przypadku oprogramowania zainstalowanego przez niego na danym sprzęcie.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: http://www.microsoft.com/poland/windowsxp/mediacenter/default.mspx
Właściwości

Identyfikator artykułu: 837707 — ostatni przegląd: 12/08/2015 06:29:45 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows XP Media Center Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb KB837707
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)