Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Narzędzia obsługi dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Ten artykuł zawiera opis aktualizacji narzędzi obsługi systemu Windows znajdujących się w dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP. Pracownicy działu pomocy technicznej lub administratorzy sieci mogą za pomocą tych narzędzi zarządzać sieciami lub rozwiązywać problemy.
Więcej informacji
Dodatek SP2 dla systemu Windows XP zawiera aktualizacje następujących narzędzi obsługi:
 • Ipseccmd.exe
 • Httpcfg.exe
 • Replmon.exe
 • Iadstools.dll
 • Extract.exe
 • Bitsadmin.exe
 • Netdom.exe
Narzędzia obsługi nie są automatycznie instalowane podczas instalowania dodatku SP2 dla systemu Windows XP. Aby zainstalować narzędzia obsługi na komputerze z systemem Windows XP, należy uruchomić program Setup.exe znajdujący się w folderze \Support\Tools na dysku CD-ROM z systemem Windows XP.

Plik Pomocy narzędzi obsługi systemu Windows XP znajduje się w pliku Support.cab. Ten plik Pomocy zawiera opis każdego pliku i skojarzonej z nim składni, przykładowe dane wyjściowe oraz uwagi. W pliku pomocy można znaleźć informacje o sposobie użycia każdego narzędzia. Aby uzyskać dodatkową pomoc, wpisz nazwa narzędzia/help w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania dodatku SP2 dla systemu Windows XP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby pobrać zaktualizowane narzędzia obsługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Ipseccmd.exe

Narzędzie Ipseccmd.exe służy do monitorowania zasad IPSec i zarządzania nimi na komputerach z systemem Windows XP. Narzędzie to zaktualizowano w celu umożliwienia korzystania z następujących funkcji:
 • obsługa operacji importowania i eksportowania zasad;
 • zoptymalizowania pomoc, do której dostęp można uzyskać za pomocą opcji /?;
 • usuwanie opcji przechowywania usługi katalogowej Active Directory;
 • opcja trwałego magazynu;
 • opcja Show umożliwiająca wygenerowanie informacji o obiekcie zasad grupy;
 • możliwość dynamicznego włączania lub wyłączania logowania Oakley.

HTTPCfg.exe

Narzędzie konfiguracji HTTP (Httpcfg.exe) jest dołączone do narzędzi obsługi Microsoft Windows Server 2003. Narzędzie to dołączono teraz do narzędzi obsługi systemu Windows XP. Narzędzie to jest teraz dołączone do narzędzi obsługi systemu Windows XP. Za jego pomocą można ustawiać i usuwać informacje o konfiguracji, np. informacje dotyczące rezerwacji przestrzeni nazw, informacje dotyczące certyfikatu serwera SSL oraz informacje dotyczące listy nasłuchiwania adresów IP dla sterownika HTTP (HTTP.SYS), a także wykonywać kwerendy dotyczące tych informacji.

Replmon.exe

Za pomocą narzędzia Monitor replikacji usługi Active Directory (Replmon.exe) można wyświetlać informacje o replikacji, synchronizacji i topologii usługi Active Directory. Plik ten jest aktualizowany w celu rozwiązania problemu związanego z tym, że narzędzie Replmon.exe nie może wyświetlić ponad 200 partnerów replikacji. W tym scenariuszu narzędzie Replmon.exe rejestruje błąd podobny do następującego błędu:
### iadstools.log Ostrzeżenie Aplikacja c:\temp\iadstools.log: Identyfikator wątku: 2488 ,Zarejestrowano: <date> <time> Zdarzenie IADsTools: GetDirectPartnersEx: Interfejs API zwrócił więcej partnerów niż może obsłużyć IAdsTools. Informacja Aplikacja c:\temp\iadstools.log: Identyfikator wątku: 2488 ,Zarejestrowano: <date> <time? Zdarzenie IADsTools: GetDirectPartnersEx: Funkcja została wykonana pomyślnie i zwróciła (0) wpisów partycji katalogowej (DC=domain,DC=corp,DC=example,DC=com). ###

Iadstools.dll

Plik Iadstools.dll jest biblioteką pomocniczą DLL interfejsów ADSI (Active Directory Service Interfaces). Plik ten jest aktualizowany w celu rozwiązania problemu związanego z tym, że funkcja GetDirectPartnersEx nie obsługuje więcej niż 200 obiektów ConnectionObjects.

Extract.exe

Za pomocą narzędzia Extract.exe można wyodrębniać pliki z pliku CAB. Plik ten jest aktualizowany w celu uwzględnienia sprawdzania granic w opcji związanej z przechodzeniem do polecenia Extract.

Bitsadmin.exe

Narzędzie administracyjne BITS jest to narzędzie wiersza polecenia, które kontroluje usługę BITS (Background Intelligent Transfer Service) w systemie Windows. Narzędzie to zostało zaktualizowane w celu umożliwienia korzystania z następujących funkcji:
 • Opcja /TRANSFER służy do przenoszenia jednego pliku za pomocą jednego polecenia.
 • Opcja /ADDFILESET służy do dodawania wielu plików do zadania za pomocą jednego polecenia.
 • Opcja /ADDFILEWITHRANGES służy do dodawania pliku w przypadku, gdy trzeba pobrać tylko określone sekcje tego pliku.
 • Opcja /REPLACEREMOTEPREFIX zmienia lokalizację, do której jest pobierana grupa plików.
 • Opcje /SETACLFALGS i /GETACLFLAGS służą do kopiowania pozycji listy kontroli dostępu pliku (ACL, Access Control List).
 • Opcje /UTIL /SETIEPROXY i /UTIL /GETIEPROXY służą do konfigurowania i pobierania ustawień serwera proxy programu Internet Explorer dla bieżącego użytkownika.
 • Opcja /UTIL /VERSION służy do pobierania informacji o wersji aktualnie zainstalowanego narzędzia BITS.
 • Opcja /UTIL /REPAIRSERVICE służy do naprawiania uszkodzonej instalacji narzędzia BITS.

Netdom.exe

Narzędzie wiersza polecenia Netdom.exe umożliwia dołączenie komputera do domeny i zarządzanie kontem komputera.
 • Opcja /JOINDOMAIN umożliwia dołączenie komputera do domeny.
 • Opcja /JOINWORKGROUP umożliwia dołączenie komputera do grupy roboczej.
 • Opcja /RENAME umożliwia zmianę nazwy komputera w domenie.

Problemy

 • Jeśli na komputerze jest zainstalowana wcześniejsza wersja narzędzi obsługi i użytkownik zainstaluje narzędzia obsługi dodatku SP2 dla systemu Windows XP bez usunięcia wcześniejszej wersji, w folderze narzędzi obsługi nie zostaną zainstalowane pliki Iadstools.doc, Iadstools.dll i Replmon.exe.

  Uwaga Ten problem nie wystąpi, jeśli będzie spełniony jeden z następujących warunków:
  • Przed zainstalowaniem narzędzi obsługi dodatku SP2 dla systemu Windows XP usunięto z komputera wcześniejszą wersję narzędzi obsługi.
  • Przed zainstalowaniem narzędzi obsługi dodatku SP2 dla systemu Windows XP nie zainstalowano na komputerze innej wersji narzędzi obsługi.
  Ten problem występuje, ponieważ numer wersji plików Iadstools.dll file i Replmon.exe wchodzących w skład narzędzi obsługi systemu dodatku SP2 dla systemu Windows XP to 1.0.0.2234. We wcześniejszych wersjach narzędzi obsługi systemu Windows XP pliki Iadstools.dll i Replmon.exe miały numer wersji 1.1.0.1. Podczas operacji uaktualniania Instalator systemu Windows używa numerów wersji plików w celu określenia, który plik jest nowszy. (Późniejszy numer wersji oznacza nowszy plik). A ponieważ numer wersji tych plików w narzędziach obsługi dodatku SP2 dla systemu Windows XP jest niższy niż numer wersji we wcześniejszych wersjach narzędzi obsługi systemu Windows XP, Instalator systemu Windows usuwa stare pliki i nie instaluje nowych plików, które wchodzą w skład narzędzi obsługi systemu Windows XP SP2.

  Aby rozwiązać ten problem już po zainstalowaniu narzędzi obsługi dodatku SP2 dla systemu Windows XP, ponownie uruchom Instalatora. Na stronie Opcje instalacji Kreatora instalacji Narzędzi obsługi systemu Windows kliknij opcję Dodaj/Usuń, kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować ponownie narzędzia obsługi dodatku SP2 dla systemu Windows XP. Pliki Iadstools.doc, Iadstools.dll i Replmon.exe zostaną zainstalowane w folderze narzędzi obsługi.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 838079 — ostatni przegląd: 10/18/2005 13:03:00 — zmiana: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbinfo kbfix kbdeployment KB838079
Opinia