Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Project 2003: 14 września 2004

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób pobierania i instalowania aktualizacji zabezpieczeń KB838344 programu Project 2003.
WPROWADZENIE
Ta aktualizacja eliminuje lukę w zabezpieczeniach umożliwiającą atakującemu uruchomienie kodu źródłowego na komputerze użytkownika przy użyciu specjalnie przygotowanego obrazu wykorzystującego lukę w zabezpieczeniach kodu źródłowego interpretera grafiki.

UWAGA: Ta aktualizacja została uwzględniona dodatku Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft Office Project 2003. Jeżeli dodatek SP1 dla programu Project 2003 jest zainstalowany na danym komputerze, instalowanie aktualizacji zabezpieczeń KB838344 programu Project 2003 nie jest konieczne. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
873459 How to obtain the latest service pack for Project 2003
Firma Microsoft wydała biuletyn MS04-028 dotyczący zabezpieczeń. Biuletyn ten zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń, włącznie z manifestem pliku i opcjami wdrażania. Aby wyświetlić cały biuletyn, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Powrót do początku
Więcej informacji

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Aktualizacja kliencka

Jeżeli program Microsoft Office Project 2003 został zainstalowany z dysku CD, są dwie możliwości:
 • Użycie witryny Microsoft Office Update w sieci Web w celu automatycznego zainstalowania wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym wszystkich dostępnych dodatków Service Pack i aktualizacji publicznych.
 • Zainstalowanie tylko aktualizacji zabezpieczeń KB838344 programu Project 2003 zgodnie z krokami opisanymi w dalszej części tego artykułu.
UWAGA: Aktualizację kliencką najlepiej instalować przy użyciu witryny Office Update w sieci Web. W witrynie tej jest wykrywana instalacja programu Microsoft Project na komputerze użytkownika i jest wyświetlany monit o zainstalowanie tylko składników niezbędnych do pełnego zaktualizowania tej instalacji.

Witryna Microsoft Office Update w sieci Web


Aby umożliwić wykrywanie w witrynie Microsoft Office Update w sieci Web aktualizacji, które należy zainstalować na danym komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Po ukończeniu wykrywania wyświetlana jest lista zalecanych aktualizacji do zatwierdzenia. Kliknij przycisk Start Installation (Rozpocznij instalację), aby wykonać proces instalacji.

Instalowanie tylko aktualizacji zabezpieczeń KB838344 programu Project 2003


Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, wykonaj następujące kroki:
 1. Pobierz aktualizację.

  Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

  PobierzPobierz pakiet aktualizacji zabezpieczeń KB838344 programu Project 2003.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
  Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów, używając najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia nieautoryzowane zmiany w pliku.
 2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Project2003-KB838344-FullFile-ENU.exe w wybranym folderze.
 3. W Eksploratorze Microsoft Windows zlokalizuj folder, do którego plik został pobrany, a następnie kliknij dwukrotnie plik Project2003-KB838344-FullFile-ENU.exe.
 4. Gdy zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 5. Przeczytaj umowę licencyjną i, jeżeli się zgadzasz na jej warunki, kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować umowę licencyjną.
 6. Włóż dysk CD lub DVD programu Project 2002, jeżeli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Gdy zostanie wyświetlony komunikat informujący o pomyślnym zakończeniu instalacji, kliknij przycisk OK.
UWAGA: Zainstalowanej aktualizacji nie można usunąć. Aby powrócić do stanu sprzed zainstalowania aktualizacji, należy usunąć program Project 2003, a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego dysku CD.

Powrót do początku

Aktualizacja administracyjna

Jeżeli program Project 2003 został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi zaktualizować tę lokalizację za pomocą aktualizacji administracyjnej, a następnie wdrożyć aktualizację na komputerze użytkownika.

Administrator serwera może pobrać aktualizację administracyjną, wykonując następujące kroki:
 1. Pobierz aktualizację.

  Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

  PobierzPobierz pakiet aktualizacji zabezpieczeń KB838344 programu Project 2003.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
  Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów, używając najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia nieautoryzowane zmiany w pliku.
 2. W Eksploratorze Microsoft Windows utwórz nowy folder na dysku C, a następnie zmień nazwę folderu na KB838344.
 3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Project2003-KB838344-FullFile-ENU.exe w folderze C:\KB838344.
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W wierszu polecenia wpisz następujące wiersze, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:
  cd\kb838344
  Project2003-KB838344-FullFile-ENU.exe /c /t:c:\kb838344
 6. Przeczytaj umowę licencyjną i, jeżeli zgadzasz się na warunki, kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować umowę licencyjną.
 7. W wierszu polecenia wpisz polecenie exit, aby zamknąć wiersz polecenia.
 8. Jeżeli znasz procedurę aktualizowania instalacji administracyjnej, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. W polu Otwórz wpisz następujące polecenie:
  msiexec /a ŚcieżkaAdministacyjna\plik MSI /p c:\KB838344\plik MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  W poleceniu tym ŚcieżkaAdministracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej programu Project 2003 (na przykład C:\Project2003), plik MSI jest pakietem bazy danych .msi programu Project 2003 (na przykład Prjproe.msi), a plik MSP jest nazwą aktualizacji administracyjnej (na przykład Project2003-KB838344-FullFile.msp).

  UWAGA: Do wiersza polecenia można dodać przełącznik /qb+, aby uniknąć wyświetlania okna dialogowego Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania.
 9. Aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. W polu Otwórz wpisz następujące polecenie:
  msiexec /i ŚcieżkaAdministracyjna\plik MSI reinstall=ListaFunkcji REINSTALLMODE=vomu
  W poleceniu tym AdminPath jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej programu Project 2003 (na przykład C:\Project2003), plik MSI jest pakietem bazy danych MSI programu Project 2003 (na przykład Prjproe.msi), a ListaFunkcji jest listą nazw funkcji (z uwzględnieniem wielkości liter), które muszą zostać ponownie zainstalowane w związku z aktualizacją. Aby zainstalować wszystkie funkcje, można użyć wartości REINSTALL=ALL lub zainstalować następującą funkcję:
  ProductNonBootFiles
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące aktualizowania instalacji administracyjnej i jej wdrażania na klienckich stacjach roboczych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
829197 JAK: Instalacja aktualizacji instalacji administracyjnej pakietu Office 2003
Aby uzyskać informacje dotyczące wdrażania pakietu Microsoft Office 2003 w środowisku firmy, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Powrót do początku

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Aktualizacja zawiera zaktualizowaną wersję następującego pliku:
  Data   Godzina Wersja   Rozmiar Nazwa pliku------------------------------------------------------28-lut-2004 10:16 6.0.3264.0 1773568 Gdiplus.dll
Aby sprawdzić, czy ta aktualizacja jest zainstalowana na komputerze, wykonaj poniższe kroki.


UWAGA: Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego w przypadku danego komputera może być konieczne wykonanie innych czynności. W takim przypadku należy wykonać kroki opisane w dokumentacji produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W obszarze Pomocnik wyszukiwania kliknij łącze Pliki i foldery.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Gdiplus.dll, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy plik Gdiplus.dll, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  UWAGA: Jeżeli na danym komputerze jest zainstalowanych kilka plików Gdiplus.dll, należy korzystać z pliku Gdiplus.dll skojarzonego z pakietem Office 2003.
 5. Na karcie Ogólne sprawdź datę i godzinę utworzenia oraz rozmiar pliku Gdiplus.dll.
UWAGA: Jeżeli aktualizacja zabezpieczeń KB838344 programu Project 2003 jest już zainstalowana na danym komputerze, to w przypadku próby instalacji aktualizacji zabezpieczeń KB838344 programu Project 2003 zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Ta aktualizacja już została zastosowana lub była składnikiem aktualizacji, która już została zastosowana.
Powrót do początku

Lista problemów rozwiązywanych przez tę aktualizację

Aktualizacja zabezpieczeń KB838344 programu Project 2003 rozwiązuje następujący problem, który dotychczas nie został udokumentowany w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Luka w zabezpieczeniach kodu źródłowego interpretera grafiki umożliwia atakującemu uruchomienie szkodliwego kodu źródłowego przy użyciu specjalnie przygotowanego pliku obrazu

Korzystając z luki w zabezpieczeniach kodu źródłowego interpretera grafiki, atakujący może uruchomić na komputerze użytkownika szkodliwy kod źródłowy, umieszczając specjalnie przygotowany plik obrazu w planie projektu.


Powrót do początku
Materiały referencyjne
Administrator może uznać za konieczne zainstalowanie wszystkich wymaganych aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ w jednym procesie wsadowym. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tworzenia pliku wsadowego i używania go do przeprowadzania instalacji aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ w trybie dyskretnym, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
885885 Jak utworzyć plik wsadowy i użyć go do przeprowadzenia instalacji dyskretnej wielu aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+
Project, Office, zabezpieczenia, poprawka, wydajność, niezawodność, aktualizacja, pobieranie, 2003, hotfix, poprawiać, gdiplus
Właściwości

Identyfikator artykułu: 838344 — ostatni przegląd: 01/10/2015 15:20:35 — zmiana: 1.3

 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • kbnosurvey kbarchive kbsecbulletin atdownload kbsecurity kbbug kbfix kbupdate KB838344
Opinia