Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visio 2003: 14 września 2004

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację oprogramowania przeznaczoną dla programu Microsoft Office Visio 2003. W tym artykule opisano sposób pobierania oraz instalowania aktualizacji zabezpieczeń KB838345 programu Visio 2003.
WPROWADZENIE
Ta aktualizacja eliminuje lukę w zabezpieczeniach umożliwiającą atakującemu uruchomienie kodu źródłowego na komputerze użytkownika przy użyciu specjalnie przygotowanego obrazu wykorzystującego lukę w zabezpieczeniach kodu źródłowego interpretera grafiki.

UWAGA: Ta aktualizacja została uwzględniona w dodatku Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft Office Visio 2003. Jeżeli dodatek SP1 dla programu Visio 2003 jest zainstalowany na danym komputerze, instalowanie aktualizacji zabezpieczeń KB838345 programu Visio 2003 nie jest konieczne.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
873460 How to obtain the latest service pack for Visio 2003

Firma Microsoft wydała biuletyn MS04-028 dotyczący zabezpieczeń. Biuletyn ten zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń, włącznie z manifestem pliku i opcjami wdrażania. Aby wyświetlić cały biuletyn, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Powrót do początku
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Pobieranie oraz instalowanie aktualizacji

Aktualizacja kliencka


Jeżeli program Visio 2003 został zainstalowany z dysku CD, są dwie możliwości:
 • Użycie witryny Microsoft Office Update w sieci Web w celu automatycznego zainstalowania wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym wszystkich dostępnych dodatków Service Pack i aktualizacji publicznych.
 • Zainstalowanie tylko aktualizacji zabezpieczeń KB838345 programu Visio 2003 zgodnie z krokami opisanymi w dalszej części tego artykułu.
UWAGA: Aktualizację kliencką najlepiej instalować przy użyciu witryny Office Update w sieci Web. W witrynie tej jest wykrywana instalacja programu Visio 2003 na komputerze użytkownika i jest wyświetlany monit o zainstalowanie tylko składników niezbędnych do pełnego zaktualizowania tej instalacji.

Witryna Office Update w sieci Web

Aby umożliwić wykrywanie w witrynie Office Update w sieci Web aktualizacji, które należy zainstalować na danym komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Po ukończeniu wykrywania wyświetlana jest lista zalecanych aktualizacji do zatwierdzenia. Kliknij przycisk Start Installation (Rozpocznij instalację), aby wykonać proces instalacji.

Instalowanie tylko aktualizacji zabezpieczeń KB838345 programu Visio 2003

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, wykonaj następujące kroki:
 1. Pobierz aktualizację.

  Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

  PobierzPobierz pakiet aktualizacji zabezpieczeń KB838345 programu Visio 2003.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
  Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów, używając najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia nieautoryzowane zmiany w pliku.
 2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Visio2003-KB838345-FullFile-ENU.exe w wybranym folderze.
 3. W Eksploratorze Microsoft Windows zlokalizuj folder, do którego został pobrany plik, a następnie kliknij dwukrotnie plik Visio2003-KB838345-FullFile-ENU.exe.
 4. Gdy zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 5. Przeczytaj umowę licencyjną i, jeżeli się zgadzasz na jej warunki, kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować umowę licencyjną.
 6. Jeżeli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, włóż instalacyjny dysk CD programu Visio 2003 do stacji dysków CD-ROM lub DVD, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Gdy zostanie wyświetlony komunikat informujący o pomyślnym zakończeniu instalacji, kliknij przycisk OK.
UWAGA: Zainstalowanej aktualizacji nie można usunąć. Aby powrócić do stanu sprzed zainstalowania aktualizacji, należy usunąć program Visio 2003, a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego dysku CD.

Powrót do początku

Aktualizacja administracyjna

Jeżeli program Visio 2003 został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi zaktualizować tę lokalizację za pomocą aktualizacji administracyjnej, a następnie wdrożyć aktualizację na komputerze użytkownika.

Administrator serwera może pobrać aktualizację administracyjną, wykonując następujące kroki:
 1. Pobierz aktualizację.

  Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

  PobierzPobierz pakiet aktualizacji zabezpieczeń KB838345 programu Visio 2003.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
  Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów, używając najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia nieautoryzowane zmiany w pliku.
 2. W Eksploratorze Microsoft Windows utwórz nowy folder na dysku C, a następnie nadaj mu nazwę KB838345.
 3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Visio2003-KB838345-FullFile-ENU.exe w folderze C:\KB838345.
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W wierszu polecenia wpisz następujące wiersze, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:
  cd\kb838345
  Visio2003-KB838345-FullFile-ENU.exe /c /t:c:\kb838345
 6. Przeczytaj umowę licencyjną i, jeżeli się zgadzasz na jej warunki, kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować umowę licencyjną.
 7. W wierszu polecenia wpisz polecenie exit, aby zamknąć wiersz polecenia.
 8. Jeżeli znasz procedurę aktualizacji instalacji administracyjnej, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom i w polu Otwórz wpisz następujące polecenie:
  msiexec /a ŚcieżkaAdministacyjna\plik MSI /p c:\KB838345\plik MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  W poleceniu tym ŚcieżkaAdministracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej programu Visio 2003 (na przykład C:\Visio2003), plik MSI jest pakietem bazy danych .msi programu Visio 2003 (na przykład Vispro.msi), a plik MSP jest nazwą aktualizacji administracyjnej (na przykład Visio2003-KB838345-FullFile.msp).

  UWAGA: Do wiersza polecenia można dodać przełącznik /qb+, aby uniknąć wyświetlania okna dialogowego Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania.
 9. Aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start i polecenie Uruchom. W polu Otwórz wpisz następujące polecenie:
  msiexec /i ŚcieżkaAdministracyjna\plik MSI / qb reinstall=ListaFunkcji REINSTALLMODE=vomu
  W poleceniu tym AdminPath jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej programu Visio 2003 (na przykład C:\Visio2003), plik MSI jest pakietem bazy danych MSI programu Visio 2003 (na przykład Vispro.msi), a ListaFunkcji jest listą nazw funkcji (z uwzględnieniem wielkości liter), które muszą zostać ponownie zainstalowane w związku z aktualizacją. Aby zainstalować wszystkie funkcje, można użyć wartości REINSTALL=ALL lub zainstalować następującą funkcję:
  ProductNonBootFiles
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące aktualizowania instalacji administracyjnej i jej wdrażania na klienckich stacjach roboczych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
829197 JAK: Instalacja aktualizacji instalacji administracyjnej pakietu Office 2003
Aby uzyskać informacje dotyczące wdrażania pakietu Microsoft Office 2003 w środowisku firmy, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Powrót do początku

Ustalanie, czy aktualizacja jest zainstalowana

Aktualizacja zawiera zaktualizowane wersje następujących plików:
  Data   Godzina Wersja  Rozmiar Nazwa pliku------------------------------------------------------28-lut-2004 10:16 6.0.3264.0 1773568 Gdiplus.dll


Aby sprawdzić, czy ta aktualizacja jest zainstalowana na komputerze, wykonaj poniższe kroki:

UWAGA: Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego w przypadku danego komputera może być konieczne wykonanie innych czynności. W takim przypadku należy wykonać kroki opisane w dokumentacji produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W obszarze Pomocnik wyszukiwania kliknij łącze Pliki i foldery.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Gdiplus.dll, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy plik Gdiplus.dll, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  UWAGA: Jeżeli na danym komputerze jest zainstalowanych kilka plików Gdiplus.dll, należy korzystać z pliku Gdiplus.dll skojarzonego z pakietem Office 2003. W standardowej instalacji programu Visio 2003 plik Gdiplus.dll znajduje się w następującym folderze:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11
 5. Na karcie Ogólne sprawdź datę i godzinę w kolumnie Utworzony oraz rozmiar pliku Gdiplus.dll.
UWAGA: Jeżeli aktualizacja zabezpieczeń KB838345 programu Visio 2003 jest już zainstalowana na danym komputerze, to w przypadku próby instalacji aktualizacji zabezpieczeń KB838345 programu Visio 2003 zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Ta aktualizacja już została zastosowana lub była składnikiem aktualizacji, która już została zastosowana.
Powrót do początku

Lista problemów rozwiązywanych za pomocą tej aktualizacji

Aktualizacja zabezpieczeń KB838345 programu Visio 2003 rozwiązuje następujący problem, który dotychczas nie został udokumentowany w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Luka w zabezpieczeniach kodu źródłowego interpretera grafiki umożliwia atakującemu uruchomienie kodu źródłowego przy użyciu specjalnie przygotowanego pliku obrazu
  Korzystając z luki w zabezpieczeniach kodu źródłowego interpretera grafiki, atakujący może uruchomić na komputerze użytkownika szkodliwy kod źródłowy, umieszczając specjalnie przygotowany plik obrazu w rysunku programu Visio 2003.
Powrót do początku
Materiały referencyjne
Administrator może uznać za konieczne zainstalowanie wszystkich wymaganych aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ w jednym procesie wsadowym.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tworzenia pliku wsadowego i używania go do przeprowadzania instalacji aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ w trybie dyskretnym, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
885885 Jak utworzyć plik wsadowy i użyć go do przeprowadzenia instalacji dyskretnej wielu aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+
poprawka wydajność poprawić gdiplus
Właściwości

Identyfikator artykułu: 838345 — ostatni przegląd: 01/11/2015 05:50:47 — zmiana: 1.2

Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbsecbulletin kbsecurity atdownload kbbug kbfix kbupdate KB838345
Opinia