Você está offline; aguardando reconexão

Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2003: 14 września 2004

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację pakietu Microsoft Office 2003. W tym artykule opisano sposób pobierania i instalowania aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2003. KB838905.

Ta aktualizacja została po raz pierwszy dołączona do dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2003.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o najnowszym dodatku Service Pack dla pakietu Office 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
870924 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2003
WPROWADZENIE
Aktualizacja zabezpieczeń pakietu Office 2003 Aktualizacja zabezpieczeń KB838905 zapewnia najwyższy poziom niezawodności pakietu Office 2003. Eliminuje ona lukę w zabezpieczeniach umożliwiającą atakującemu uruchomienie kodu źródłowego na komputerze użytkownika przy użyciu specjalnie przygotowanego obrazu wykorzystującego lukę w zabezpieczeniach kodu źródłowego interpretera grafiki.

Firma Microsoft wydała biuletyn MS04-028 dotyczący zabezpieczeń. Biuletyn ten zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń, włącznie z manifestem pliku i opcjami wdrażania. Aby wyświetlić cały biuletyn, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji

Pobieranie oraz instalowanie aktualizacji

Aktualizacja kliencka

Jeśli pakiet Office 2003 został zainstalowany z dysku CD, istnieją dwie następujące możliwości:
 • Użycie witryny Microsoft Office Update w sieci Web w celu automatycznego zainstalowania wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym wszystkich dostępnych dodatków Service Pack, aktualizacji zabezpieczeń i aktualizacji.
 • Zainstalowanie samej aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2003: KB838905. W tym celu należy wykonać kroki opisane w dalszej części tego artykułu.
UWAGA: Aktualizację kliencką najlepiej instalować przy użyciu witryny Microsoft Office Update w sieci Web. W witrynie tej jest wykrywana instalacja pakietu Microsoft Office na komputerze użytkownika i jest wyświetlany monit o zainstalowanie tylko składników niezbędnych do pełnego zaktualizowania tej instalacji.

Witryna Office Update w sieci Web

Aby przy użyciu witryny Office Update w sieci Web ustalić listę aktualizacji, które należy zainstalować na danym komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, a następnie kliknij łącze Wyszukaj aktualizacje: Po ukończeniu wykrywania pojawi się lista zalecanych aktualizacji, które można zainstalować. Kliknij przycisk Rozpocznij instalację, aby ukończyć proces.

Zainstalowanie samej aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2003: KB838905

Aby pobrać i zainstalować aktualizację kliencką, wykonaj następujące kroki:
 1. Pobierz aktualizację.

  Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

  PobierzPobierz teraz aktualizację zabezpieczeń pakietu Office 2003: KB838905 (pakiet kliencki).
  Data wydania: 14 września 2004

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
  Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, co zapewnia lepszą ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku.
  UWAGA: KB838905, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij przycisk Open (Otwórz), aby rozpocząć pobieranie oraz instalację pliku Office2003-kb838905-client-enu.exe.
 3. Gdy zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. Gdy zostanie wyświetlony odpowiedni monit, włóż dysk CD pakietu Office 2003, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Gdy zostanie wyświetlony komunikat informujący o pomyślnym zakończeniu instalacji, kliknij przycisk OK.
UWAGA: Zainstalowanej aktualizacji nie można usunąć. Aby powrócić do stanu sprzed zainstalowania aktualizacji, należy usunąć pakiet Office 2003 i zainstalować go ponownie z oryginalnego dysku CD.

Aktualizacja administracyjna

Jeżeli pakiet Office 2003 został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi go zaktualizować w lokalizacji na serwerze przy użyciu aktualizacji administracyjnej, a następnie wdrożyć tę aktualizację na komputerze użytkownika.

Administrator serwera może pobrać aktualizację administracyjną, wykonując następujące kroki:
 1. W Eksploratorze Microsoft Windows utwórz nowy folder i nadaj mu nazwę KB838905.
 2. Pobierz aktualizację.

  Poniższy plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

  PobierzPobierz teraz aktualizację zabezpieczeń pakietu Office 2003: KB838905 (pakiet z wszystkimi plikami).
  Data wydania: 14 września 2004

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
  Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.
  UWAGA: KB838905, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Office2003-kb838905-fullfile-enu.exe w folderze KB838905.
 4. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik Office2003-kb838905-fullfile-enu.exe.
 5. Gdy zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 6. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 7. W polu Wpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione pliki wpisz ścieżkę c:\kb838905, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Jeżeli znasz procedurę aktualizacji instalacji administracyjnej, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom i w polu Otwórz wpisz następujące polecenie:
  msiexec /a ścieżka_administracyjna\plik_MSI/p c:\kb838905\plik_MSP shortfilenames=true
  W tym poleceniu ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej pakietu Office 2003 (na przykład C:\Office2003), plik_MSI jest pakietem .msi bazy danych produktu należącego do pakietu Office 2003 (na przykład Pro11.msi), a plik_MSP jest nazwą aktualizacji administracyjnej (na przykład gdiplus-FullFile-GLB.msp).

  UWAGA: Do wiersza polecenia można dodać przełącznik /qb+, aby uniknąć wyświetlania okien dialogowych Instalacja administracyjna pakietu Office 2003 i Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania.
 9. Aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start i polecenie Uruchom. W polu Otwórz wpisz następujące polecenie:
  msiexec /i ścieżka_administracyjna\plik_MSI reinstall=Lista_funkcji REINSTALLMODE=VOMU
  W tym poleceniu ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej pakietu Office 2003 (na przykład C:\Office2003), plik_MSI jest pakietem MSI bazy danych produktu należącego do pakietu Office 2003, a Lista_funkcji jest listą nazw funkcji (uwzględniającą wielkość liter), które należy ponownie zainstalować w celu zaktualizowania. Aby zainstalować wszystkie funkcje, można użyć wartości REINSTALL=ALL lub zainstalować następującą funkcję:
  ProductNonBootFiles
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące aktualizowania instalacji administracyjnej i jej wdrażania na klienckich stacjach roboczych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
829197 JAK: Instalacja aktualizacji instalacji administracyjnej pakietu Office 2003

Ustalanie, czy aktualizacja jest zainstalowana

Aktualizacja zawiera zaktualizowane wersje następujących plików:
  Nazwa pliku Wersja  -----------------------  Gdiplus.dll 6.0.3264.0
Aby sprawdzić, która wersja pliku Gdiplus.dll jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W takim przypadku należy wykonać kroki opisane w dokumentacji produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku Wyniki wyszukiwania kliknij łącze Pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Gdiplus.dll, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Gdiplus.dll, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Wersja sprawdź wersję pliku Gdiplus.dll zainstalowaną na komputerze.
UWAGA: Jeżeli aktualizacja zabezpieczeń KB838905 jest już zainstalowana na danym komputerze, następujący komunikat o błędzie zostanie wyświetlony w przypadku próby instalacji aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2003: KB838905:
Ta aktualizacja już została zastosowana lub była składnikiem aktualizacji, która już została zastosowana.

Lista problemów usuwanych przez tę aktualizację

Aktualizacja zabezpieczeń pakietu Office 2003: KB838905 rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
837256 Description of Office 2003 hotfix package: March 19, 2004
831939 Description of the Office 2003 hotfix package: January 29, 2004Aktualizacja zabezpieczeń pakietu Office 2003: KB838905 rozwiązuje następujący problem, który dotychczas nie został udokumentowany w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.
 • Program pakietu Office jest zamykany nieoczekiwanie po wstawieniu obrazu JPEG

  Po wstawieniu obrazu JPEG do programu pakietu Office może nastąpić nieoczekiwane zamknięcie tego programu i uruchomienie dowolnego kodu źródłowego.
Materiały referencyjne
Administrator może uznać za konieczne zainstalowanie wszystkich wymaganych aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ w jednym procesie wsadowym.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu tworzenia pliku wsadowego i używania go do przeprowadzania instalacji wielu aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ w trybie dyskretnym, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
885885 Jak utworzyć plik wsadowy i użyć go do przeprowadzenia instalacji dyskretnej wielu aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+
security_patch security_update update security bug context flaw vulnerability malicious attacker exploit unauthenticated specially-formed scope specially-crafted affected office security patch performance reliability update download 2003 hotfix fix
Propriedades

ID do Artigo: 838905 - Última Revisão: 01/09/2007 01:14:50 - Revisão: 2.5

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003

 • kboffice2003sp2fix kbsecbulletin atdownload kbsecurity kbqfe kbupdate KB838905
Comentários
irePV = 0; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("