Podczas uruchamiania komputera z systemem Windows XP jest wyświetlany komunikat o błędzie STOP 0xD1

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas uruchamiania komputera z systemem Microsoft Windows XP po wyświetleniu ekranu powitalnego systemu Windows XP może pojawić się następujący komunikat o błędzie zatrzymania:
Stop 0x000000D1 (0x00000040, 0x00000002, 0x00000000, 0xf75ba58e)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually caused by drivers using improper addresses. (Podjęto próbę uzyskania dostępu do adresu stronicowanego (lub zupełnie nieprawidłowego) na wyższym poziomie żądań przerwania urządzenia (IRQL). Zazwyczaj jest to spowodowane przez sterowniki używające niepoprawnego adresu).
Przyczyna
Ten problem występuje z powodu sytuacji wyścigu mającej miejsce w kodzie zarządzania energią ACPI. Sytuacja wyścigu ma miejsce, gdy system BIOS komputera zawiera wiele tabel i co najmniej dwie z nich zawierają zasoby energii. Powoduje to, że kod ACPI służący do uzyskiwania dostępu do węzłów nie jest inicjowany, co prowadzi do powstania sytuacji wyścigu.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

System Windows XP

  Data    Godzina  Wersja      Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  02-kwi-2004 17:48 5.1.2600.1502   179 328 Acpi.sys

Microsoft Windows XP 64-Bit Edition

  Data    Godzina  Wersja      Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  02-kwi-2004 17:47:00 5.1.2600.1502   632 576 Acpi.sys
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został rozwiązany po raz pierwszy w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Partner z pomocą techniczną Premier
Właściwości

Identyfikator artykułu: 839876 — ostatni przegląd: 12/08/2015 06:52:29 — zmiana: 2.5

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbqfe kbhotfixserver KB839876
Opinia