Opis dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Outlook 2003 z dodatkiem Business Contact Manager

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla programu Microsoft Office Outlook 2003 z dodatkiem Business Contact Manager. W następnej sekcji „Spis treści artykułu” uwzględniono zamieszczone w tym artykule informacje dotyczące tego dodatku Service Pack.
WPROWADZENIE
Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla programu Office Outlook 2003 z dodatkiem Business Contact Manager dostarcza najnowsze aktualizacje dla programu Outlook 2003 z dodatkiem Business Contact Manager. Dodatek SP1 dla programu Outlook 2003 z dodatkiem Business Contact Manager SP1 oferuje istotne usprawnienia w zakresie użyteczności i stabilności. Niektóre z poprawek uwzględnionych w dodatku SP1 dla programu Business Contact Manager były wydane wcześniej jako oddzielne aktualizacje. Ten dodatek Service Pack oferuje wszystkie uprzednio wydane aktualizacje w formie pojedynczej aktualizacji.

Powrót do początku
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku Service Pack

Lista problemów rozwiązanych przy użyciu tego dodatku Service Pack

Dodatek SP1 dla programu Outlook 2003 z dodatkiem Business Contact Manager umożliwia rozwiązanie problemów opisanych w następujących pakietach poprawek:
831747 Omówienie aktualizacji programu Business Contact Manager dla Outlook 2003: Windows Small Business Server 2003
842496 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Business Contact Manager dla programu Outlook 2003: 8 czerwca 2004

Dodatek SP1 dla programu Outlook 2003 z dodatkiem Business Contact Manager umożliwia rozwiązanie następujących problemów, które nie były dotychczas udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Użytkownik nie jest ostrzegany podczas otwierania profilu e-mail o tym, że zawiera on usługę Exchange.


Podczas otwierania profilu e-mail, który zawiera autonomiczną usługę Exchange w programie Outlook 2003 z dodatkiem Business Contact Manager, nie jest wyświetlany komunikat ostrzegający o tym, że program Business Contact Manager nie jest zgodny z profilami zawierającymi usługę Exchange.

Ta aktualizacja programu Outlook 2003 z dodatkiem Business Contact Manager dodaje następujące ostrzeżenie. Jeżeli zostanie otwarty profil e-mail zawierający usługę Exchange, zostanie wyświetlony następujący komunikat ostrzegawczy:
Program Business Contact Manager nie będzie działać z tym profilem programu Outlook. Profil używa wersji serwera Microsoft Exchange, który nie jest obsługiwany przez program Business Contact Manager.

Aby uzyskać informacje dotyczące obsługiwanych wersji serwera Exchange, zobacz artykuł „Korzystanie z programu Business Contact Manager z serwerem Exchange” w witrynie http://office.microsoft.com.


Komunikat o błędzie „Wystąpił problem z aplikacją Microsoft Outlook i zostanie ona zamknięta” jest wyświetlany podczas pracy w programie Microsoft Office Outlook 2003.


Podczas pracy w programie Outlook 2003 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Wystąpił problem z aplikacją Microsoft Outlook i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty.
Przekaż informacje o tym problemie firmie Microsoft.
Został utworzony raport o błędach, który możesz wysłać, aby pomóc w ulepszeniu aplikacji Office Outlook. Raport ten będzie traktowany jako poufny i anonimowy.
Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędach, kliknij tutaj.
Uwaga Aby wyświetlić szczegóły sygnatury błędu, kliknij łącze w następującym komunikacie:
Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędach, kliknij tutaj.
Powrót do początku

Biuletyny dotyczące zabezpieczeń skojarzone z tym dodatkiem Service Pack

Dodatek SP1 dla programu Outlook 2003 z dodatkiem Business Contact Manager jest skojarzony z następującymi biuletynami dotyczącymi zabezpieczeń:
842496 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Business Contact Manager dla programu Outlook 2003: 8 czerwca 2004
Powrót do początku

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Uzyskiwanie i instalowanie dodatku Service Pack

Klienckie i administracyjne dodatki Service Pack, instrukcje instalacyjne i strategie wdrażania są dostępne w witrynie Microsoft — Centrum pobierania. Aby pobrać ten dodatek Service Pack z witryny Microsoft — Centrum pobierania, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:Powrót do początku

Ustalanie, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany

Ten dodatek Service Pack zawiera pliki w wersjach wymienionych w następującej tabeli:
  Nazwa pliku                        Wersja  ----------------------------------------------------------------------  IrisMS32.dll                        1.0.2002.8  Microsoft.Interop.Mapi.Impl.dll              1.0.2002.8  Microsoft.Iris.ImportExportDataAccess.dll         1.0.2002.8  Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.dll     1.0.2002.8  Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.CSUtils.dll 1.0.2002.4  Iris.Mapi.MessageStore.dll                 1.0.2002.8  Iris.DataDictionary.dll                  1.0.2002.8  Common.dll                         1.0.2002.8  BCMHelp.chm  MSBCM.msi  CrystalDecisions.Web.dll                  9.01.9800.9  MFC71.dll                         7.10.3077.0  MSVCR71.dll                        7.10.3052.4
Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu ustalania wersji zainstalowanego na komputerze dodatku Service Pack 1 dla programu Outlook 2003 z dodatkiem Business Contact Manager, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
821549 JAK: Sprawdzanie wersji pakietu Office 2003
Powrót do początku

Szczegółowe informacje dotyczące sygnatury błędu

Podczas korzystania z programu Outlook 2003 z dodatkiem Business Contact Manager z dodatkiem SP1 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Wystąpił problem z aplikacją Microsoft produkt i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty. Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędach, kliknij tutaj.
Dane wyświetlone w raporcie o błędzie zawierają sygnaturę błędu podobną do jednej z następujących. Ten dodatek Service Pack rozwiązuje błędy o następujących sygnaturach.
  EventTypeName Component BCM_Version Entry_Point      Exception_Point  Stack_Hash  -------------------------------------------------------------------------------------------  BCM      Mapi    1.0.2002.1  logonmanaged      exec        2ecced55  BCM      Addin   1.0.2002.1  onconnection      init        034954d3  BCM      Mapi    1.0.2002.1  getidsfromnamesmanaged exec        f5023b16  BCM      Addin   1.0.2002.1  onstartupcomplete   checkerrorcode   54c512a5  BCM      Mapi    1.0.2002.1  serviceentryimpl    serviceentry    23f21334  BCM      Addin   1.0.2002.1  onconnection      init        034954d3  BCM      Mapi    1.0.2002.1  logonmanaged      exec        6dfd31ab  BCM      Mapi    1.0.2002.1  setpropsmanaged    getpropvalueobject cec4b905  BCM      Mapi    1.0.2002.1  logonmanaged      exec        6dfd31ab
Możliwe jest występowanie innych wersji programów, wersji modułów i przesunięć.

Powrót do początku
Office poprawka zabezpieczeń wydajność niezawodność aktualizacja pobieranie 2003 poprawka dodatek Service Pack SP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 839881 — ostatni przegląd: 01/12/2015 23:28:52 — zmiana: 1.2

Microsoft Office Outlook 2003 z dodatkiem Business Contact Manager

 • kbnosurvey kbarchive kbgetsp atdownload kbdownload kbfix kbupdate KB839881
Opinia