Przeglądanie folderu Moje dokumenty w udziale sieciowym za pomocą Eksploratora Windows na komputerze Windows XP trwa dłużej, niż powinno

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas otwierania folderu Moje dokumenty w Eksploratorze Windows wyświetlanie jego zawartości może trwać dłużej, niż oczekiwano.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli folder Moje dokumenty znajduje się w udziale sieciowym, a użytkownik korzysta z komputera z systemem Windows XP.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003


30 lipca 2004: aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 871260.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 871260, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
871260 Pakiet zbiorczy z aktualizacjami jest dostępny dla programów Internet Explorer w wersjach 5.x oraz 6.0


Ważne Jeśli została zainstalowana poprawka 840309, po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 867801 mogą wystąpić problemy. Aby tego uniknąć, należy zamiast aktualizacji zabezpieczeń 867801 zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 871260. Więcej informacji o tym problemie można znaleźć w sekcji Znane problemy.

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

System Windows XP

  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  ----------------------------------------------------------  08-kwi-2004 20:12 6.0.2800.1514 8 349 184 Shell32.dll  08-kwi-2004 20:12 6.0.2800.1514  406 528 Shlwapi.dll  08-kwi-2004 20:12 5.1.2600.1363  676 864 Sxs.dll  10-mar-2004 17:59 5.1.2600.1363  593 408 Xpsp2res.dll  08-kwi-2004 20:12 6.0.2800.1514  921 600 Comctl32.dll  08-kwi-2004 20:12           1 812 Controls.man  08-kwi-2004 20:12            621 Comctl.man

System Windows XP, wersja 64-bitowa

  Data    Godzina   Wersja   Rozmiar  Nazwa pliku  Platforma  ----------------------------------------------------------------------  08-kwi-2004 20:05 6.0.2800.1514 14 377 984 Shell32.dll  IA-64  08-kwi-2004 20:05 6.0.2800.1514  1 112 576 Shlwapi.dll  IA-64  08-kwi-2004 20:05 5.1.2600.1363  2 018 816 Sxs.dll    IA-64  08-kwi-2004 20:12 6.0.2800.1514  8 349 184 Wshell32.dll  x86  08-kwi-2004 20:12 6.0.2800.1514   406 528 Wshlwapi.dll  x86  08-kwi-2004 20:12 5.1.2600.1363   676 864 Wsxs.dll    x86  10-mar-2004 17:59 5.1.2600.1363   593 408 Wxpsp2res.dll x86  10-mar-2004 17:59 5.1.2600.1363   592 896 Xpsp2res.dll  IA-64  08-kwi-2004 18:47 6.0.2800.1514  2 639 360 Comctl32.dll  IA-64  08-kwi-2004 20:05           1 813 Controls.man  08-kwi-2004 20:05            623 Comctl.man
Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 871260 lub poprawki 840309 konieczne jest dodanie nowego wpisu w następującym podkluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer

Nazwa wpisu: UseDesktopIniCache
Typ: DWORD
Wartość: 1

Wykonaj następujące kroki, a następnie zamknij Edytor rejestru:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz nazwę UseDesktopIniCache, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. Wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.
Więcej informacji

Znane problemy

Jeśli została zainstalowana poprawka 840309, po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 867801 mogą wystąpić nieodwracalne błędy w Eksploratorze Windows (Explorer.exe).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń 867801, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
867801 MS04-025: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Jeśli aktualizacja zabezpieczeń 867801 nie została jeszcze zainstalowana, temu problemowi można zapobiec za pomocą jednej z następujących metod:
 • Zainstalowanie pakietu zbiorczego aktualizacji 871260 zamiast aktualizacji zabezpieczeń 867801.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 871260, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  871260 Pakiet zbiorczy z aktualizacjami jest dostępny dla programów Internet Explorer w wersjach 5.x oraz 6.0
 • Usunięcie poprawki 840309 przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń 867801.
 • Ustawienie wartości 0 dla wartości DWORD UseDesktopIniCache. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość DWORD UseDesktopIniCache, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  4. W polu Dane wartości wpisz wartość 0, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, a następnie ponownie uruchom komputer.
Aby obejść ten problem, gdy aktualizacja zabezpieczeń 867801 została już zainstalowana, należy ustawić wartość 0 dla wartości DWORD UseDesktopIniCache, a następnie ponownie uruchomić komputer. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE, a następnie kliknij przycisk Menedżer zadań.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Nowe zadanie (Uruchom).
 3. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość DWORD UseDesktopIniCache, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W polu Dane wartości wpisz wartość 0, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, a następnie ponownie uruchom komputer.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 840309 — ostatni przegląd: 12/08/2015 06:55:10 — zmiana: 5.2

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB840309
Opinia