Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Nie można wyświetlać plików graficznych w formacie rozszerzonego metapliku (plików obrazów EMF) utworzonych w programie Adobe Illustrator

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Programy używające funkcji interfejsu GDI (Graphics Device Interface) systemu Microsoft Windows do otwierania plików graficznych w formacie rozszerzonego metapliku (zwanych również plikami obrazów EMF) nie wyświetlają poprawnie plików obrazów EMF utworzonych w programie Adobe Illustrator. Na przykład pliki obrazów EMF utworzone w programie Adobe Illustrator nie są wyświetlane poprawnie w programie Microsoft Internet Explorer, w Eksploratorze Windows, w Podglądzie obrazów i faksów systemu Windows i w pakiecie Microsoft Office.
Przyczyna
Ten problem występuje wówczas, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:
 • Na komputerze zainstalowany jest system Microsoft Windows Server 2003.
 • Należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń, opisaną w biuletynie MS04-011 firmy Microsoft dotyczącym zabezpieczeń, na komputerze, na którym uruchomiony jest system Microsoft Windows XP, system Microsoft Windows 2000 lub system Microsoft Windows NT 4.0. Aby uzyskać więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aktualizacja zabezpieczeń opisana w biuletynie zabezpieczeń firmy Microsoft MS04-011 wymusza bardziej rygorystyczne sprawdzanie poprawności metaplików i zawartych w nich rekordów.
Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack dla systemu Windows XP

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje dotyczące poprawki przeznaczonej dla systemu Windows 2000

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku  -------------------------------------------------------  26-kwi-2004 15:47 5.0.2195.6920 231 184 Gdi32.dll      26-kwi-2004 15:47 5.0.2195.6898  37 136 Mf3216.dll    

Informacje dotyczące poprawki przeznaczonej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Windows XP
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar Nazwa pliku Dodatek Service Pack  -----------------------------------------------------------------------  26-kwi-2004 17:27 5.1.2600.148   241 664 Gdi32.dll  Brak  26-kwi-2004 17:27 5.1.2600.132    36 864 Mf3216.dll Brak  24-kwi-2004 03:03 5.1.2600.1518   257 536 Gdi32.dll  SP1  24-kwi-2004 03:03 5.1.2600.1515   36 864 Mf3216.dll SP1
Windows XP 64-Bit Edition w wersji 2002 z dodatkiem SP1
  Data    Godzina Wersja     Rozmiar Nazwa pliku Platforma  ------------------------------------------------------------------  24-kwi-2004 00:04 5.1.2600.1518 885 248 Gdi32.dll  IA-64  24-kwi-2004 00:04 5.1.2600.1515 128 512 Mf3216.dll  IA-64  24-kwi-2004 00:03 5.1.2600.1518 237 568 Wgdi32.dll  x86  24-kwi-2004 00:03 5.1.2600.1515  36 864 Wmf3216.dll x86

Informacje o poprawce dla systemu Windows Server 2003

Obecnie nie jest dostępna obsługiwana poprawka dla systemu Windows Server 2003.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został rozwiązany po raz pierwszy w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.
Więcej informacji
Ten problem występuje w przypadku plików obrazów EMF utworzonych przy użyciu następującego oprogramowania:
 • Adobe Illustrator 9
 • Adobe Illustrator 10
 • Adobe Illustrator CS
Uwaga: Ten problem nie występuje w przypadku plików w formacie metapliku systemu Windows (WMF), z wyjątkiem plików obrazów WMF utworzonych przez program I-Grafx Designer. Pliki WMF utworzone przez program I-Grafx są w rzeczywistości plikami EMF.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące znanych problemów, które mogą występować podczas instalowania aktualizacji zabezpieczeń opisanej w biuletynie MS04-011 firmy Microsoft dotyczącym zabezpieczeń, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
835732 MS04-011: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft Windows
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
835732 KB835732 renderowanie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 840997 — ostatni przegląd: 09/11/2008 12:10:35 — zmiana: 5.2

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbautohotfix kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbhotfixserver KB840997
Opinia