Komputer z systemem Windows 2000 przestaje odpowiadać, nie można się zalogować do systemu Windows lub użycie procesora dla procesów systemowych dochodzi do 100%

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń opisanej w biuletynie MS04-011 firmy Microsoft dotyczącym zabezpieczeń na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000 może wystąpić dowolny z następujących symptomów:
 • Podczas uruchamiania komputer przestaje odpowiadać.
 • Nie można zalogować się do systemu Windows.
 • Użycie procesora dla procesów systemowych dochodzi do 100%.
Uwaga Ten problem nie występuje po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń opisanej w biuletynie MS04-011 firmy Microsoft dotyczącym zabezpieczeń na komputerze z systemem Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003.

Aby wyświetlić biuletyn MS04-011 firmy Microsoft dotyczący zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Przyczyna
Aktualizacja zabezpieczeń opisana w biuletynie MS04-011 firmy Microsoft dotyczącym zabezpieczeń rozwiązuje problem, który powoduje, że system Microsoft Windows 2000 wielokrotnie próbuje załadować sterowniki, które nie są pomyślnie ładowane. Firma Microsoft potwierdziła, że ten problem występuje, jeśli zainstalowany jest jeden z następujących sterowników:
 • Ipsecw2k.sys
 • Imcide.sys
 • Dlttape.sys
Na przykład firma Microsoft potwierdziła, że problem ten występuje, jeśli zainstalowano klienta sieci VPN firmy Nortel, a typ uruchamiania agenta zasad IPSec został ustawiony na Ręczny lub Automatyczny.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Ta poprawka wymaga systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku -------------------------------------------------------------- 24-mar-2004 02:17  5.0.2195.6824   42 256 Basesrv.dll 21-wrz-2003 00:45  5.0.2195.6824  236 304 Cmd.exe 24-mar-2004 02:17  5.0.2195.6898  242 448 Gdi32.dll 24-mar-2004 00:46            502 Hfsecper.inf 17-mar-2004 21:50            502 Hfsecupd.inf 24-mar-2004 02:17  5.0.2195.6897  742 160 Kernel32.dll 10-lut-2004 19:47  5.0.2195.6897   30 160 Mountmgr.sys 24-mar-2004 02:17  5.0.2195.6824   54 544 Mpr.dll 24-mar-2004 02:17  5.0.2195.6895  335 120 Msgina.dll 24-mar-2004 02:17  5.0.2195.6899  497 936 Ntdll.dll 30-kwi-2004 02:35  5.0.2195.6927 1 701 312 Ntkrnlmp.exe 30-kwi-2004 02:35  5.0.2195.6927 1 700 992 Ntkrnlpa.exe 30-kwi-2004 02:35  5.0.2195.6927 1 722 624 Ntkrpamp.exe 30-kwi-2004 02:35  5.0.2195.6927 1 678 144 Ntoskrnl.exe 24-mar-2004 02:17  5.0.2195.6892   90 264 Rdpwd.sys 05-lut-2004 20:18  5.0.2195.6896 5 869 056 Sp3res.dll24-mar-2004 02:17  5.0.2195.6897  403 216 User32.dll 05-sie-2003 22:14  5.0.2195.6794  385 808 Userenv.dll 11-mar-2004 02:37  5.0.2195.6897 1 720 368 Win32k.sys 11-mar-2004 02:37  5.0.2195.6898  181 520 Winlogon.exe 25-wrz-2003 18:08  5.0.2195.6826  243 984 Winsrv.dll 24-mar-2004 02:17  5.0.2195.6897  742 160 Kernel32.dll 24-mar-2004 02:17  5.0.2195.6899  497 936 Ntdll.dll 11-mar-2004 02:37  5.0.2195.6897 1 720 368 Win32k.sys 25-wrz-2003 18:08  5.0.2195.6826  243 984 Winsrv.dll 03-maj-2004 21:50           14 478 Kb841382.cat
Obejście problemu
Aby obejść ten problem w przypadku używania klienta sieci VPN firmy Nortel, należy wyłączyć usługę agenta zasad IPSec w trybie awaryjnym lub w konsoli odzyskiwania.

Uwaga Ten problem może wystąpić, jeśli inne sterowniki lub usługi nie są ładowane pomyślnie. Opisane tu obejście jest specyficzne dla sterowników klientów sieci VPN firmy Nortel.

Aby wyłączyć usługę agenta zasad IPSec w trybie awaryjnym

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Po wyświetleniu komunikatu „Wybierz system operacyjny do uruchomienia” naciśnij klawisz F8.
 3. Wybierz pozycję Tryb awaryjny, naciśnij klawisz ENTER, a następnie naciśnij klawisz ENTER na stronie wyboru systemu operacyjnego.
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz compmgmt.msc /s, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W konsoli Zarządzanie komputerem rozwiń pozycję Usługi i aplikacje, kliknij pozycję Usługi, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Agent zasad IPSec.
 6. Kliknij pozycję Usługi, a następnie na karcie Ogólne kliknij pozycję Wyłączone jako typ uruchamiania.
 7. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.

Aby wyłączyć usługę agenta zasad IPSec w konsoli odzyskiwania

 1. Włóż do stacji dyskietek dysk startowy systemu Windows 2000 lub włóż dysk CD z systemem Windows 2000 do stacji dysków CD-ROM lub stacji dysków DVD-ROM, a następnie ponownie uruchom komputer.
 2. Po pojawieniu się odpowiedniego monitu wybierz opcje wymagane do uruchomienia komputera ze stacji CD-ROM lub DVD-ROM.
 3. Po wyświetleniu ekranu Instalatora naciśnij klawisz R, aby naprawić instalację, a następnie naciśnij klawisz C, aby uruchomić konsolę odzyskiwania.
 4. W przypadku komputera z konfiguracją uruchamiania dwóch lub wielu systemów operacyjnych wybierz instalację, do której chcesz uzyskać dostęp za pomocą konsoli odzyskiwania.
 5. Wpisz hasło administratora.

  Jeśli hasło administratora jest puste, naciśnij klawisz ENTER.
 6. W wierszu polecenia wpisz polecenie disable policyagent, aby wyłączyć agenta zasad IPSec.
 7. Aby zamknąć konsolę odzyskiwania, w wierszu polecenia wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 8. Uruchom ponownie komputer.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Firma Microsoft bada ten problem i wprowadzi do tego artykułu więcej informacji, gdy będą one dostępne.
Więcej informacji
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 841382 — ostatni przegląd: 12/08/2015 07:08:26 — zmiana: 6.6

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbbug kbfix kbwin2000presp5fix KB841382
Opinia