Komunikat o błędzie „500 – Wewnętrzny błąd serwera” jest wyświetlany wówczas, gdy użytkownik usiłuje uzyskać dostęp do klastrowanego wewnętrznego serwera programu Exchange Server 2003 przy użyciu programu Outlook Web Access

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
System Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) zainstalowano w klastrze serwerów. W klastrze serwerów działa klastrowany serwer programu Microsoft Exchange Server 2003. Występują następujące symptomy:
 • Gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej za pomocą programu Microsoft Outlook Web Access, wówczas pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  500 - Wewnętrzny błąd serwera.
 • Gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej za pomocą programu Microsoft Outlook Web Access, wówczas pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Usługa niedostępna
  Ten sam komunikat pojawia się, gdy użytkownik przegląda wirtualny serwer Exchange lub wirtualny katalog Exchange.
 • Jeśli użytkownik zaloguje się na komputerze klienckim przy użyciu praw administratora, a następnie spróbuje uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej za pomocą programu Outlook Web Access, wówczas operacja się powiedzie.
Przyczyna
Ten problem jest powodowany przez niektóre ulepszenia zabezpieczeń dołączone do dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2003.

W tym scenariuszu, gdy użytkownik spróbuje uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej za pomocą programu Outlook Web Access, protokół HTTP zgłasza żądania do klastrowego interfejsu API, personifikując zalogowanego użytkownika. Jednak w dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2003 wprowadzono pewne ulepszenia zabezpieczeń. Zmieniono ograniczenia wynikające z zabezpieczeń, dotyczące interfejsów API realizujących zdalny dostęp do rejestru. Z tego powodu próba logowania kończy się niepowodzeniem.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji

Poniższy plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz pakiet Exchange 2003-KB841561-v2-enu teraz.

Data wydania: 1 kwietnia 2005

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

Z uwagi na zależności między plikami przed zastosowaniem tej poprawki należy zainstalować dodatek Service Pack 1 (SP1) dla programu Exchange Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
836993 Jak uzyskać najnowsze dodatki Service Pack dla programu Exchange Server 2003

Wymagania dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Universal Time Coordinate). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja    Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  03-cze-2004 06:01 6.5.7232.0   1 086 464 Davex.dll   
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
817903 Nowy schemat nadawania nazw pakietom aktualizacji oprogramowania Exchange Server
XADM Win2K3 OWA
Właściwości

Identyfikator artykułu: 841561 — ostatni przegląd: 12/08/2015 07:09:59 — zmiana: 5.7

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbqfe kbclustering kberrmsg kbfix kbbug KB841561
Opinia