Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Dostępna jest aktualizacja dodatku Multilingual User Interface Pack dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.


Wprowadzenie
Dostępnych jest kilka aktualizacji dodatku Microsoft Multilingual User Interface Pack (MUI), przeznaczonych dla systemu Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Te aktualizacje dotyczą Systemu pomocy w Centrum pomocy i obsługi technicznej, w programie Microsoft Media Player Seria 9, w programie Microsoft Movie Maker 2.1 i w systemie Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005. Dotyczą one różnych problemów, które mogą występować po zainstalowaniu dodatku SP2 dla systemu Windows XP. Ten artykuł zawiera informacje dotyczące sposobu usuwania aktualizacji dodatku MUI z komputera.

Skumulowana aktualizacja Pomocy dodatku MUI dla systemu Windows XP

Po zainstalowaniu dodatku SP2 dla systemu Windows XP na komputerze z systemem Windows XP, na którym zainstalowano dodatek MUI dla systemu Windows XP, mogą wystąpić następujące problemy w Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Windows XP:
  • Tematy Pomocy mogą zawierać tekst w języku angielskim.
  • Tematy Pomocy mogą zawierać uszkodzone łącza do innych tematów Pomocy.
  • Polecenie Porada dnia w menu Pomoc programu Internet Explorer 6 i nieanimowany Samouczek systemu Windows XP mogą być blokowane przez nowe ulepszenia zabezpieczeń w programie Internet Explorer.
Aby rozwiązać te problemy, udostępniono skumulowaną aktualizację Pomocy dodatku MUI dla systemu Windows XP w kilku wersjach językowych. Jeżeli pliki Pomocy są otwarte podczas instalowania aktualizacji, należy ponownie uruchomić komputer, aby zakończyć instalację skumulowanej aktualizacji Pomocy.

Informacje dotyczące pobierania

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz skumulowaną aktualizację Pomocy dodatku Multilingual User Interface Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Data wydania: 17.08.04

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Uwaga Ten plik został zaktualizowany 24 sierpnia 2004.

Aktualizacja dokumentacji dodatku MUI

Aby przeglądać aktualizację dokumentacji dodatku MUI po zainstalowaniu, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.
  2. W obszarze Wybierz temat Pomocy kliknij temat Ochrona komputera: podstawy zabezpieczeń.
Dodatkowe nowe informacje są dostępne za pośrednictwem Centrum pomocy i obsługi technicznej.
Więcej informacji

Program Windows Media Player Seria 9

W systemie Windows XP z dodatkiem SP2 uwzględniono program Windows Media Player Seria 9. Po zainstalowaniu dodatku SP2 dla systemu Windows XP program Windows Media Player jest dostępny w wersji anglojęzycznej. Aby zlokalizować interfejs użytkownika programu Windows Media Player Seria 9, należy pobrać dodatek MUI dla programu Windows Media Player Seria 9 z witryny Microsoft — Centrum pobierania.

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz dodatki Multilingual User Interface Pack dla programu Windows Media Player Seria 9. Data wydania: 04.04.03

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

System Windows XP Tablet PC Edition 2005

Podczas instalowania dodatku SP2 dla systemu Windows XP na komputerze z systemem Windows XP Tablet PC Edition 2005, na którym jest uruchomiony dodatek Microsoft Tablet PC Multilingual User Interface and Recognizer Pack, przywracana jest anglojęzyczna wersja uprzednio zlokalizowanych elementów interfejsu użytkownika komputera typu Tablet. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować dodatek Multilingual User Interface Pack (MUI) dla systemu Windows XP Tablet PC Edition 2005. Ta aktualizacja będzie dostępna we wrześniu 2004 roku.

Program Windows Movie Maker 2.1

Użytkownicy korzystający z wersji dodatku MUI przeznaczonych dla systemu Windows XP, którzy zainstalowali dodatek SP2 dla systemu Microsoft Windows XP, mogą pobrać aktualizacje przeznaczone dla programu Windows Movie Maker 2.1 z witryny Microsoft — Centrum pobierania. Pakiety MUI umożliwiają przełączanie różnych wersji językowych menu, okien dialogowych i Pomocy programu Windows Movie Maker 2.1.

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz aktualizację dodatku Multilingual User Interface Pack dla programu Windows Movie Maker 2.1. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Instalowanie lub usuwanie aktualizacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia, których można użyć do zainstalowania tej aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows
Aktualizację dodatku MUI dla systemu Windows XP można usunąć przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy. W tym celu kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące dodatku SP2 dla systemu Windows XP, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 841625 — ostatni przegląd: 09/20/2005 15:04:00 — zmiana: 7.0

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

  • kbinfo kbdownload kbbug kbfix kbupgrade kbhelpfile kbupdate kbwinxpsp2rel atdownload KB841625
Opinia