Internetowe funkcje Wolny/Zajęty pakietu Office są usuwane podczas instalowania dodatku Service Pack 1 dla programu Outlook 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Wszystkie funkcje programu Microsoft Office Outlook 2003 korzystające z usługi Wolny/Zajęty w Internecie pakietu Microsoft Office (OIFB) są niedostępne po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft Office 2003.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ w 2004 r. planowana jest dezaktywacja usługi OIFB.

Harmonogram dezaktywacji usługi OIFB

Zgodnie z prognozami, usługa OIFB zostanie zdezaktywowana do końca 2004 r. Użytkownicy zostaną powiadomieni o dezaktywacji usługi OIFB przy użyciu jednej z następujących metod:
  1. Powiadomienie zostanie umieszczone na następującej stronie głównej usługi Wolny/Zajęty w Internecie pakietu Microsoft Office:
  2. Aktualnie zarejestrowani użytkownicy usługi OIFB otrzymają odpowiednią wiadomość e-mail.

W obu rodzajach powiadomień zostanie zamieszczony opis następujących metod obejścia problemu lub rozwiązań alternatywnych, które można zastosować po zdezaktywowaniu usługi OIFB:
  1. Informacje wolny/zajęty można publikować na dowolnym serwerze, na którym użytkownik uzyskał uprawnienia do odczytu i zapisu.
  2. Użytkownicy dysponujący kontem MSN Premium mogą udostępniać dane wolny/zajęty przy użyciu składnika Microsoft Office Outlook Connector for MSN.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące składnika Outlook Connector for MSN, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
287604 OL2002: Jak skonfigurować sieć MSN, tak aby działała z programem Outlook 2002

Zmiany interfejsu użytkownika

Po zdezaktywowaniu usługi OIFB wszystkie punkty wejścia tej funkcji zostaną usunięte lub wyłączone w programie Microsoft Outlook. Jeżeli zaplanowano spotkanie z inną osobą w Internecie, a usługa OIFB nie będzie używana, następujący komunikat nie pojawi się w oknie dialogowym Usługa Wolny/Zajęty w Internecie pakietu Microsoft Office:
Informacje o harmonogramie niektórych uczestników mogą być niedostępne. Aby przeglądać nawzajem swoje godziny wolne i zajęte, musisz wraz z uczestnikami dołączyć do usługi Wolny/Zajęty w Internecie pakietu Microsoft Office.

Po zainstalowaniu dodatku SP1 dla pakietu Office 2003 usuwane są także następujące opcje w oknie dialogowym Opcje wolny/zajęty programu Outlook 2003:
  • Publikuj i wyszukuj, używając usługi Wolny/Zajęty w Internecie pakietu Microsoft Office
  • Żądaj informacji wolny/zajęty w zaproszeniach na spotkania

Po zainstalowaniu dodatku SP1 dla pakietu Office 2003 w oknie dialogowym Opcje wolny/zajęty nadal wyświetlana jest opcja Publikuj w mojej lokalizacji. Korzystając z niej, można publikować informacje wolny/zajęty programu Outlook w lokalizacji FTP (File Transfer Protocol), w której użytkownik uzyskał uprawnienia do odczytu i zapisu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące korzystania z opcji Publikuj w mojej lokalizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
827775 Jak korzystać z funkcji Wolny/Zajęty w Internecie w programie Outlook 2003


Po zdezaktywowaniu usługi OIFB


Na komputerach użytkowników, którzy korzystają z programu Microsoft Outlook 2002 lub nie zaktualizowali jeszcze programu Outlook 2003 przy użyciu dodatku SP1 dla pakietu Office 2003, jest wyświetlany następujący komunikat podczas próby korzystania z usługi OIFB za pośrednictwem punktów wejścia dostępnych w programie Outlook:
Usługa Wolny/Zajęty w Internecie pakietu Microsoft Office została przerwana. Kliknij przycisk Wyłącz, aby zakończyć korzystanie z usługi za pomocą programu Microsoft Office Outlook.

W oknie komunikatu dostępna jest opcja Wyłącz i opcja Anuluj. Po kliknięciu opcji Wyłącz następujące dane rejestru są konfigurowane na komputerze klienckim:

HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Options\Calendar\Internet Free/Busy

Wartość: NoService
Typ: DWORD
Dane: 1 (usługa OIFB zostanie wyłączona na komputerze klienckim)

Po skonfigurowaniu tego klucza rejestru przy użyciu wspomnianych danych program Outlook jest w zasadzie tak skonfigurowany, jak po zainstalowaniu dodatku SP1 dla pakietu Office 2003 (niezależnie od tego, czy usługa OIFB nadal działała). Punkty wejścia dla usługi OIFB w programie Outlook są niedostępne (zacienione) lub nie istnieją, ponieważ usługa OIFB nie jest już dostępna. Firma Microsoft zaleca kliknięcie opcji Wyłącz po wyświetleniu tego komunikatu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 842166 — ostatni przegląd: 01/12/2015 23:39:18 — zmiana: 1.2

Microsoft Office Outlook 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive KB842166
Opinia