Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie „Usługa niedostępna” jest wyświetlany podczas przeglądania strony usług IIS 6.0 w sieci Web na kontrolerze domeny z systemem Windows Server 2003

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Podczas przeglądania strony sieci Web znajdującej się na kontrolerze domeny z systemem Microsoft Windows Server 2003 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie stron ASP (Active Server Pages) oznaczonym numerem 5:
Usługa niedostępna
Ponadto następujące zdarzenie ostrzegawcze może zostać zarejestrowane w dzienniku zdarzeń systemu:

Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
Źródło zdarzenia: W3SVC
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 1009
Data: Data
Godzina: Godzina
Użytkownik: Nie dotyczy
Komputer: Nazwa_komputera
Opis:
Nieoczekiwane zakończenie procesu obsługującego pulę aplikacji „Nazwa_puli_aplikacji”. Identyfikator procesu to 5288. Kod zakończenia procesu to 0xffffffff.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Centrum pomocy i obsługi technicznej w witrynie <http://support.microsoft.com>.

Ponadto następujące zdarzenie związane z błędem może zostać zarejestrowane w dzienniku zdarzeń aplikacji:

Typ zdarzenia: Komunikat
Źródło zdarzenia: Active Server Pages
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 5
Data: Data
Godzina: Godzina
Użytkownik: Brak
Komputer: Nazwa_komputera
Opis:
Błąd: Inicjowanie trwałej pamięci podręcznej szablonów puli aplikacji „Nazwa_puli_aplikacji” z powodu następującego błędu: Nie można utworzyć podkatalogu pamięci podręcznej dysku dla puli aplikacji. Dane mogą zawierać dodatkowe kody błędów.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Centrum pomocy i obsługi technicznej w witrynie <http://support.microsoft.com>.

Podczas monitorowania aktywności związanej z plikami przy użyciu narzędzia Filemon wyświetlany jest komunikat o błędzie podobny do następującego:
3521 Godzina w3wp.exe:3168 CREATE C:\WINDOWS\system32\inetsrv\ASP Compiled Templates\PID3168.TMP ACCESS DENIED NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Przyczyna
Ten problem może występować wówczas, gdy serwer, na którym są uruchomione Internetowe usługi informacyjne (IIS) firmy Microsoft, jest również kontrolerem domeny. Przyczyną występowania tego problemu jest użycie przez pulę aplikacji konta Zarządzanie NT\Usługa sieciowa, które nie ma uprawnień umożliwiających dostęp do wymaganych folderów.
Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy ręcznie ustawić uprawnienia dotyczące folderów dla grupy IIS_WPG, a następnie ustawić uprawnienia dotyczące folderów dla konta Zarządzanie NT\Usługa sieciowa.Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu


Aby ustawić uprawnienia dotyczące folderów dla grupy IIS_WPG, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Eksploratora Windows, a następnie otwórz następujący folder:
  %systemroot%\Help\iisHelp
 2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy folder Common, a następnie kliknij polecenie Udostępnianie i zabezpieczenia.
 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia, kliknij przycisk Dodaj, wpisz IIS_WPG, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Po zaznaczeniu pozycji IIS_WPG kliknij, aby zaznaczyć następujące pola wyboru w kolumnie Zezwalaj, a następnie kliknij przycisk OK:
  • Odczyt i wykonywanie
  • Wyświetlanie zawartości folderu
  • Odczyt
 5. Otwórz następujący folder:
  %systemroot%\system32\inetsrv
 6. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy folder ASP Compiled Templates, a następnie kliknij polecenie Udostępnianie i zabezpieczenia.
 7. Kliknij kartę Zabezpieczenia, kliknij grupę IIS_WPG, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Pełna kontrola w kolumnie Zezwalaj. Kliknij przycisk OK.
 8. Otwórz następujący folder:
  %systemroot%
 9. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy folder IIS Temporary Compressed, a następnie kliknij polecenie Udostępnianie i zabezpieczenia.
 10. Kliknij kartę Zabezpieczenia, kliknij grupę IIS_WPG, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Pełna kontrola w kolumnie Zezwalaj. Kliknij przycisk OK.
Aby ustawić uprawnienia dotyczące folderów dla konta Zarządzanie NT\Usługa sieciowa, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Eksploratora Windows, a następnie otwórz następujący folder:
  %systemroot%\Help\iisHelp
 2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy folder Common, a następnie kliknij polecenie Udostępnianie i zabezpieczenia.
 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia, kliknij przycisk Dodaj, wpisz NETWORK SERVICE, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Po zaznaczeniu pozycji NETWORK SERVICE kliknij, aby zaznaczyć następujące pola wyboru w kolumnie Zezwalaj, a następnie kliknij przycisk OK:
  • Odczyt i wykonywanie
  • Wyświetlanie zawartości folderu
  • Odczyt
 5. Otwórz następujący folder:
  %systemroot%\system32\inetsrv
 6. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy folder ASP Compiled Templates, a następnie kliknij polecenie Udostępnianie i zabezpieczenia.
 7. Kliknij kartę Zabezpieczenia, kliknij przycisk Dodaj, wpisz NETWORK SERVICE, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Po zaznaczeniu grupy NETWORK SERVICE kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Pełna kontrola w kolumnie Zezwalaj, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Otwórz następujący folder:
  %systemroot%
 10. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy folder IIS Temporary Compressed, a następnie kliknij polecenie Udostępnianie i zabezpieczenia.
 11. Kliknij kartę Zabezpieczenia, kliknij przycisk Dodaj, wpisz NETWORK SERVICE, a następnie kliknij przycisk OK.
 12. Po zaznaczeniu grupy NETWORK SERVICE kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Pełna kontrola w kolumnie Zezwalaj, a następnie kliknij przycisk OK.
Po wykonaniu tych kroków należy ponownie uruchomić usługę Administrator usług IIS z przystawki Usługi lub przystawki Zarządzanie komputerem.
Obejście problemu
Ponowne uruchomienie usługi Administrator usług IIS z poziomu przystawki Usługi lub przystawki Zarządzanie komputerem może umożliwić tymczasowe obejście tego problemu.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące podobnego problemu, mającego inną przyczynę, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
332097 Narzędzie DCPROMO nie zachowuje uprawnień w niektórych folderach usług IIS

Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
fixit fix it fixme automatyczne rozwiązywanie problemu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 842493 — ostatni przegląd: 09/22/2011 19:22:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB842493
Opinia