Opis dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla pakietu Microsoft Office 2003. Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla pakietu Microsoft Office 2003 dostarcza najnowszych aktualizacji pakietu Microsoft Office 2003. Dodatek SP1 dla pakietu Office 2003 zawiera istotne rozszerzenia zabezpieczeń oraz ulepszenia w zakresie stabilności i wydajności. Dodatek SP1 dla pakietu Office 2003 zawiera również wiele ulepszeń w zakresie wydajności i funkcji programu Microsoft Office InfoPath 2003.
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku Service Pack

Lista problemów rozwiązanych przy użyciu tego dodatku Service PackProgram Microsoft Office Access 2003


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów rozwiązanych przy użyciu tego dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
872834 Problemy rozwiązane w programie Access 2003 przy użyciu dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office 2003


Program Microsoft Office Excel 2003


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów rozwiązanych przy użyciu tego dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
872835 Problemy z programem Excel 2003 rozwiązane przez dodatek Service Pack 1 dla pakietu Office 2003


Program Microsoft Office FrontPage 2003


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów rozwiązanych przy użyciu tego dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
872837 Issues that are fixed in FrontPage 2003 by Office 2003 Service Pack 1


Program Microsoft Office InfoPath 2003


Dodatek SP1 dla pakietu Office 2003 umożliwia rozwiązanie problemu występującego w programie InfoPath 2003, opisanego w następującym pakiecie poprawki:

833859 Description of InfoPath 2003 (German) hotfix package: March 12, 2004
Dodatek SP1 dla pakietu Office 2003 umożliwia rozwiązanie następujących problemów występujących w programie InfoPath 2003, które nie były dotychczas udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Rozmiar okienka zadań nie jest zapisywany w przypadku pracy w widoku pionowym na komputerze typu Tablet

W przypadku zmiany rozmiaru okienka zadań w programie InfoPath 2003, zainstalowanym na komputerze typu Tablet, rozmiar okienka zadań nie jest zapisywany podczas pracy w widoku pionowym na komputerze typu Tablet.


Program InfoPath 2003 jest zamykany nieoczekiwanie podczas zastępowania długiego ciągu tekstu ważną nazwą użytkownika w oknie Role użytkownika

Podczas zastępowania długiego ciągu tekstu ważną nazwą użytkownika w oknie Role użytkownika program InfoPath 2003 może zostać nieoczekiwanie zamknięty.


Pakiet Microsoft Office 2003


Dodatek SP1 dla pakietu Office 2003 umożliwia rozwiązanie problemów występujących w pakiecie Office 2003, opisanych w następujących pakietach poprawek:

831939 Description of the Office 2003 hotfix package: January 29, 2004
830001 Description of Office 2003 hotfix package: March 5, 2004
835704 Description of Office 2003 hotfix package: March 18, 2004
837256 Description of Office 2003 hotfix package: March 19, 2004
837015 Description of Office 2003 hotfix package: March 22, 2004
839657 Description of the Office 2003 hotfix package: May 14, 2004
837257 Description of the proofing tools for the Russian version of Office 2003 hotfix package: May 21, 2004
831940 Description of the proofing tools for the Dutch version of Office 2003 hotfix package: May 24, 2004
835211 Description of the proofing tools for the Swedish version of Office 2003 hotfix package: May 24, 2004
842783 Description of the Office 2003 hotfix package: May 27, 2004
830815 Description of the proofing tools for the Italian version of Office 2003 hotfix package: June 1, 2004

Dodatek SP1 dla pakietu Office 2003 umożliwia rozwiązanie problemów występujących w pakiecie Office 2003, opisanych w następujących artykułach bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

835404 Komunikat o błędzie jest wyświetlany podczas próby otwarcia dokumentu pakietu Office lub uruchomienia programu Outlook
834603 How to redirect Clip Organizer file paths in Office 2003


Program Microsoft Office Outlook 2003


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów rozwiązanych przy użyciu tego dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
872839 Problemy w programie Outlook 2003 usuwane przez dodatek Service Pack 1 dla pakietu Office 2003


Program Microsoft Office PowerPoint 2003


Dodatek SP1 dla pakietu Office 2003 umożliwia rozwiązanie problemów występujących w programie PowerPoint 2003, opisanych w następujących pakietach poprawek:

835728 Description of the PowerPoint 2003 hotfix package: March 5, 2004
837236 Description of the PowerPoint 2003 hotfix package: March 6, 2004
838007 Description of the PowerPoint 2003 hotfix package: March 14, 2004


Dodatek SP1 dla pakietu Office 2003 umożliwia rozwiązanie problemu występującego w programie PowerPoint 2003, opisanego w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

835733 Current fill color or fill effect is not selected on Fill Color submenu in PowerPoint 2003
Dodatek SP1 dla pakietu Office 2003 umożliwia rozwiązanie następujących problemów występujących w programie PowerPoint 2003, które nie były dotychczas udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Podczas próby otwarcia prezentacji w programie PowerPoint Viewer 2003 pojawia się komunikat o błędzie „Plik jest uszkodzony”

Podczas próby otwarcia prezentacji programu PowerPoint 2003 w programie PowerPoint Viewer 2003 wyświetlany jest komunikat o błędzie „Plik jest uszkodzony”. Ten problem może występować, jeżeli prezentacja była ostatnio zapisywana w starszej wersji programu Microsoft PowerPoint, na przykład w programie Microsoft PowerPoint 97 lub Microsoft PowerPoint 2000. W celu obejścia tego problemu należy ponownie zapisać prezentację w programie PowerPoint 2003 przed otwarciem jej w programie PowerPoint Viewer 2003.


Po kliknięciu polecenia „Spakuj na dysk CD” w menu Plik pojawia się komunikat o błędzie

Kliknięcie polecenia Spakuj na dysk CD w menu Plik, a następnie kliknięcie polecenia Kopiuj do folderu w programie PowerPoint 2003 powoduje wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie:
Podpis cyfrowy programu PowerPoint Viewer jest nieprawidłowy lub został sfałszowany. Aby dołączyć przeglądarkę, zainstaluj ponownie Spakuj na dysk CD i program PowerPoint Viewer.


Program Microsoft Office Publisher 2003


Dodatek SP1 dla pakietu Office 2003 umożliwia rozwiązanie problemów występujących w programie Publisher 2003, opisanych w następujących pakietach poprawek:

835709 Description of Publisher 2003 hotfix package: February 29, 2004
838901 Description of the Publisher 2003 hotfix package: April 1, 2004

Dodatek SP1 dla pakietu Office 2003 umożliwia rozwiązanie następujących problemów występujących w programie Publisher 2003, które nie były dotychczas udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Podczas próby drukowania publikacji na kolorowej drukarce PostScript nie jest drukowany ozdobnik krawędzi lub wyświetlany jest komunikat o błędzie

Podczas próby drukowania na kolorowej drukarce PostScript publikacji, która zawiera obiekt z ozdobnikiem krawędzi, ozdobnik krawędzi nie jest drukowany lub wyświetlany jest komunikat o błędzie PostScript. Ten problem występuje wówczas, gdy opcja Konwertuj szarą grafikę na szary PostScript we właściwościach drukarki kolorowej jest zaznaczona.


Pole wyboru „Włącz kontrolę odstępów między znakami” jest niedostępne w programie Publisher 2003

W programie Microsoft Publisher 2002 pole wyboru Włącz kontrolę odstępów między znakami było dostępne na karcie Typografia azjatycka. W programie Publisher 2003 pole wyboru Włącz kontrolę odstępów między znakami jest niedostępne.


Oryginalne ustawienie źródła papieru jest przywracane w przypadku zmiany źródła papieru dla drukarki

W przypadku zmiany źródła papieru dla drukarki na karcie Drukarka i papier w programie Publisher 2003 oryginalne ustawienie źródła papieru jest przywracane po ponownym otwarciu karty Drukarka i papier.


Po kliknięciu polecenia „Zapisz jako obraz połączony” w Menedżerze grafiki przywracany jest oryginalny rozmiar obrazu

Po kliknięciu polecenia Zapisz jako obraz połączony w Menedżerze grafiki w menu Narzędzia przywracany jest oryginalny rozmiar obrazu w publikacji.


W przypadku publikowania publikacji po wyłączeniu opcji „Zezwalaj na PNG jako format graficzny” rozmiar pliku HTML jest duży

Po wyłączeniu opcji Zezwalaj na PNG jako format graficzny, aby poprawić jakość grafiki na karcie Sieć Web w przypadku publikowania publikacji w folderze na lokalnym dysku twardym pliki graficzne PNG są zapisywane w folderze, a rozdzielczość dużych plików JPG nie jest zmniejszana. Ten problem powoduje zwiększenie rozmiaru pliku strony HTML.


Program Microsoft Office Word 2003


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów rozwiązanych przy użyciu tego dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
872844 Issues that are fixed in Word 2003 by Office 2003 Service Pack 1

Lista problemów rozwiązanych przy użyciu tego dodatku SP1 dla pakietu Office 2003 w formacie przygotowanym do pobrania

Dostępny jest skoroszyt programu Excel zawierający listę problemów występujących w pakiecie Office 2003, które zostały rozwiązane przy użyciu dodatku SP1 dla pakietu Office 2003.

Uwaga Skoroszyt jest dostępny w wersji anglojęzycznej i nie będzie tłumaczony na inne języki.

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft Download Center:


PobierzPobierz pakiet teraz.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Biuletyny o zabezpieczeniach skojarzone z tym dodatkiem Service Pack

Żadne biuletyny o zabezpieczeniach skojarzone z dodatkiem SP1 dla pakietu Office 2003 nie są dostępne.

Dotychczas wydane aktualizacje uwzględnione w tym dodatku Service Pack

W dodatku SP1 dla pakietu Office 2003 uwzględniono następujące wcześniej wydane aktualizacje:

828041 Opis aktualizacji krytycznej pakietu Office 2003: 4 listopada 2003
834691 Opis aktualizacji programu Excel 2003: 23 marca 2004
830000 Aktualizacja programu Word 2003: 27 stycznia 2004
W wersji dodatku SP1 dla pakietu Office 2003 w języku duńskim uwzględniono następującą wcześniej wydaną aktualizację:
834013 Description of the Access 2003 Danish update: May 25, 2004
W wersji dodatku SP1 dla pakietu Office 2003 w języku fińskim uwzględniono następującą wcześniej wydaną aktualizację:
834702 Description of the Word 2003 update: May 25, 2004
W wersji dodatku SP1 dla pakietu Office 2003 w języku holenderskim uwzględniono następującą wcześniej wydaną aktualizację:

838022 Description of the Office 2003 Dutch spelling checker update: May 25, 2004

Znane problemy

Znane problemy występujące podczas instalacji dodatku Service Pack

Znane są problemy, które mogą wystąpić podczas instalowania dodatku SP1 dla pakietu Office 2003.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
875556 Komunikat „Błąd instalacji: Nie można odnaleźć pliku” podczas próby aktualizacji programów pakietu Office 2003 przy użyciu witryny Office Update

Aktualizowanie składników Office Web Components

Zazwyczaj składniki Microsoft Office 2003 Web Components oraz składniki Microsoft Office XP Web Components są instalowane podczas instalacji pakietu Office 2003. Jeżeli składniki Web Components zostały zainstalowane w ten sposób, są one aktualizowane przez dodatek SP1 dla pakietu Office 2003 (MainSP1.msp) i żadne dodatkowe aktualizacje nie są wymagane dla składników związanych z dodatkiem SP1.

Jeżeli składniki zostały zainstalowane oddzielnie przy użyciu jednej z następujących metod, nie zostaną one zaktualizowane przez zainstalowanie pliku MainSP1.msp. Aby zaktualizować składniki Web Components, należy wykonać dodatkowe kroki.
 • Jeżeli plik ...\FILES\OWC10\Setup.exe został uruchomiony z instalacyjnego dysku CD pakietu Office 2003, składniki należy zaktualizować, stosując plik OWC102003SP1.msp. Ten plik jest dostarczany razem z dodatkiem SP1.
 • Jeżeli plik ...\FILES\OWC11\Setup.exe został uruchomiony z instalacyjnego dysku CD pakietu Office 2003, składniki należy zaktualizować, stosując plik OWC11SP1.msp. Ten plik jest dostarczany razem z dodatkiem SP1.
 • Jeżeli punkt instalacji administracyjnej składników Web Components został utworzony przez uruchomienie polecenia „Setup /a” z folderu OWC, a następnie za pomocą tego punktu zostały zainstalowane składniki, należy je zaktualizować, stosując odpowiedni pakiet Instalatora Windows dostarczony z dodatkiem SP1 (OWC11SP1.msp lub OWC102003SP1.msp).
 • Jeżeli składniki Web Components zostały pobrane i zainstalowane z następującej witryny Office Update w sieci Web, należy je zaktualizować, pobierając ich najnowszą wersję.
 • Jeżeli składniki Web Components zostały zainstalowane podczas odwiedzania witryny sieci Web, należy je zaktualizować, pobierając ich najnowszą wersję.

  Uwaga Podczas odwiedzania witryny sieci Web, która korzysta ze składników Web Components, może pojawić się monit o zainstalowanie składników na komputerze.
Aby pobrać najnowszą wersję składników Web Components, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Microsoft Office 2003 Web ComponentsMicrosoft Office XP Web Components

Znane problemy, które mogą występować po zainstalowaniu dodatku Service Pack

Znany jest problem, który występuje po zainstalowaniu dodatku SP1 dla pakietu Office 2003.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemu występującego po zainstalowaniu dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
873125 Nie można usunąć dodatków Service Pack dla produktów pakietu Office 2003

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Uzyskiwanie i instalowanie dodatku Service Pack

W witrynie Microsoft Download Center można znaleźć następujące informacje:
 • Instrukcje dotyczące instalacji dodatku SP1 dla pakietu Office 2003
 • Strategie rozmieszczania dodatku SP1 dla pakietu Office 2003
Aby pobrać dodatek Service Pack z witryny Microsoft Download Center, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby zamówić dodatek Service Pack 1 (SP1) na dysku CD, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Ustalanie, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany

Dodatek Service Pack zawiera zaktualizowane wersje następujących plików:
  Nazwa pliku   Wersja  ---------------------------  Excel.exe    11.0.6355.0  Frontpg.exe   11.0.6356.0  Infopath.exe  11.0.6357.0  Msaccess.exe  11.0.6355.0  Outlook.exe   11.0.6353.0  Powerpnt.exe  11.0.6361.0  Winword.exe   11.0.6359.0  Mspub.exe    11.0.6255.0
Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu sprawdzenia wersji pakietu Office 2003 zainstalowanego na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
821549 JAK: Sprawdzanie wersji pakietu Office 2003

Ponadto wraz z dodatkiem SP1 dla pakietu Office 2003 instalowane są również następujące pliki:
         Accwiz.dll   Msain.dll  Acwzlib.mde   Msconv97.dll  Acwzmain.mde  Mshy3es.dll  Acwztool.mde  Msimport.exe  Alrtintl.dll  Msmapi32.dll  Bssym7.ttf   Mso.dll  Cdlmso.dll   Msocf.dll  Cdo.dll     Msocfu.dll  Contab32.dll  Msohelp.exe  Dumpster.dll  Msointl.dll  Dwdcw20.dll   Msplcres.dll  Dwtrig20.exe  Mspst32.dll  Emsabp32.dll  Morph9.dll  Emsmdb32.dll  Mstordb.exe  Emsui32.dll   Mstore.exe  Envelope.dll  Mstores.dll  Epsimp32.flt  Mswrd832.cnv  Exchcsp.dll   Msxml5.dll  Exsec32.dll   Office.xml  Fm20.dll    Oinfo11.ocx  Fpcutl.dll   Oinfop11.mof  Fpdb.dll    Oisapp.dll  Fpdtc.dll    Osa.exe  Fpeditax.dll  Outex.dll  Fpedsat.dll   Outlacct.dll  Fpexpsat.dll  Outllib.dll  Fpsrvutl.dll  Outllibr.dll  Fpwec.dll    Outlph.dll  Fpwel.dll    Owc10.dll  Gdiplus.dll   Owc11.dll  Gdiplus.dll   Owci10.dll  Gdiplus.dll   Owci11.dll  Graph.exe    Owsclt.dll  Html32.cnv   Ppintl.dll

Informacje dotyczące plików MSP, przeznaczone dla administratorów

Administracyjna aktualizacja składa się z pełnej poprawki w pliku Instalatora Windows firmy Microsoft (pliku MSP), spakowanego w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. Następujące pliki MSP są rozpowszechniane w tym dodatku Service Pack:

Nazwa pliku MSPOpis
MainSP1ff.mspAktualizacja podstawowych składników, uwzględniona w dodatku SP1 dla pakietu Office 2003
Owc11sp1ff.mspSkładniki sieci Web pakietu Office 2003, uwzględnione w dodatku SP1 dla pakietu Office 2003
Owc102003sp1ff.mspSkładniki sieci Web pakietu Office XP, uwzględnione w dodatku SP1 dla pakietu Office 2003

Funkcje związane z ponowną instalacją określonych składników, przeznaczone dla administratorów

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej oraz ponownego buforowania i instalowania pakietu Office 2003 na komputerach klienckich zalecane jest uruchomienie wiersza polecenia zawierającego właściwość REINSTALL=ALL w celu zainstalowania wszystkich funkcji.

Szczegółowe procedury aktualizacji obrazu administracyjnego i aktualizacji komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów przy użyciu zaktualizowanego obrazu administracyjnego) w temacie „Distributing Office 2003 Product Updates” (Rozpowszechnianie aktualizacji produktów pakietu Office 2003). Aby wyświetlić temat „Distributing Office 2003 Product Updates”, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Witryna Office Admin Update Center, przeznaczona dla specjalistów w dziedzinie technologii informacyjnej (IT) i pakietu Office, zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem wszystkich wersji pakietu Microsoft Office.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących witryny Office Admin Update Center, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Szczegółowe informacje dotyczące sygnatury błędu

Podczas korzystania z pakietu Office 2003 z dodatkiem SP1 pojawia się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Wystąpił problem z aplikacją Microsoft nazwa aplikacji i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty.

Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędzie, kliknij tutaj.
Uwaga W tym komunikacie o błędzie nazwa aplikacji jest nazwą programu pakietu Office 2003 uruchomionego w momencie pojawienia się komunikatu o błędzie.

Dane wyświetlone w raporcie o błędzie zawierają sygnaturę błędu podobną do jednej z następujących:
  Nazwa aplikacji  Wersja aplikacji   Nazwa modułu Wersja modułu  Przesunięcie  ---------------------------------------------------------------------------------  Powerpnt.exe   11.0.5529.0     Query.dll   5.1.2600.1106  00029756  Powerpnt.exe   11.0.5529.0     Query.dll   5.1.2600.1106  0002976a  Osa.exe      11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.11006 00000000  Powerpnt.exe   11.0.5529.0     Powerpnt.exe 11.0.5529.0   0037f3a2  Iexplore.exe   6.0.2800.1106    Owc11.dll   11.05531.0   0013a262  Ois.exe      11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  00013887  Mspub.exe     11.0.5525.0     Pubconv.dll  11.0.5510.0   00029de9  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mimfn5_b.dll 0.3.0.0     00005518  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mimfn5_p.dll 0.3.0.2020   00005568  Mspub.exe     11.0.5525.0     Imfnt5.dll  0.3.1418.0   00005918  Mspub.exe     11.0.5525.0     Imfnt5.dll  0.3.0.0     000054f8  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mimfn5_j.dll 0.3.0.1224   0000700e  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mimfn5_b.dll 0.3.0.0     0000705e  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mspub.exe   11.0.5525.0   000423d4  Mspub.exe     11.0.5525.0     Ptxt9.dll   11.0.5510.0   00038ae9  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mspub.exe   11.0.5525.0   0010065b  Powerpnt.exe   11.0.5529.0     Mso.dll    11.0.5606.0   0008c829  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mso.dll    11.0.5606.0   004db3b0  Powerpnt.exe   11.0.5529.0     Mso.dll    11.0.5606.0   004db3b0  Mspub.exe     11.0.5525.0     Unknown    0.0.0.0     004201a0
Możliwe jest występowanie innych wersji programów, wersji modułów i przesunięć.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 842532 — ostatni przegląd: 12/08/2015 07:23:04 — zmiana: 4.5

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbfix kbupdate kbtshoot KB842532
Opinia