Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Dostępny jest pakiet aktualizacji usług inteligentnego transferu w tle (BITS) w wersji 2.0 i WinHTTP 5.1 dla systemów Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje o sposobie modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
Ten artykuł zawiera informacje o łączonym pakiecie aktualizacji zawierającym usługę inteligentnego transferu w tle (BITS) w wersji 2.0 i usługę WinHTTP w wersji 5.1. W tym artykule opisane są nowe funkcje i udoskonalenia usług BITS 2.0 i WinHTTP 5.1. Ponadto określono w nim lokalizację pakietu aktualizacji i podano instrukcje umożliwiające instalację i dezinstalację tego pakietu.
WPROWADZENIE
Pakiet aktualizacji usług BITS 2.0 i WinHTTP 5.1 jest obecnie dostępny dla systemów Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000. Pakiet ten aktualizuje usługę BITS do wersji 2.0 i aktualizuje usługę WinHTTP 5.1, co ułatwia uzyskanie maksymalnej szybkości pobierania za pomocą przyszłych wersji usługi aktualizacji automatycznych, witryny Microsoft Windows Update oraz innych programów korzystających z usługi BITS do przesyłania plików przy użyciu niewykorzystanej przepustowości sieci.

Wspomniane aktualizacje usług BITS i WinHTTP 5.1 są wymaganymi składnikami nowych wydań rozszerzenia Windows Update i funkcji aktualizacji automatycznych. Usługa BITS 2.0 zwiększa szybkość przesyłania danych i odporność na przeciążenia sieci oraz ogranicza zużycie przepustowości sieciowej podczas przesyłania plików. Nowe funkcje usługi BITS 2.0, zgodne z metodami optymalizacji procesów identyfikacji użytkowników i izolacji, uwzględnionymi w aktualizacji usługi WinHTTP 5.1, ulepszają zabezpieczenia i elastyczność przesyłania danych za pomocą usługi BITS
Więcej informacji

Usługa BITS 2.0

Usługa BITS 2.0 jest składnikiem systemu Windows umożliwiającym równoczesne przesyłanie plików na pierwszym planie i w tle. Dotyczy to przekazywania i pobierania. Usługa BITS przesyła pliki przy użyciu niewykorzystanej przepustowości sieci. Jest używana do przesyłania plików przez usługę aktualizacji automatycznych, witrynę Microsoft Windows Update i inne programy. Do funkcji usługi BITS 2.0 zalicza się obsługa pobierania zakresu plików, obsługa protokołu bloków komunikatów serwera (SMB), możliwość ograniczania przepustowości i równoczesne przesyłanie plików na pierwszym planie.

Usługa BITS 2.0 przesyła pliki między klientem i serwerem oraz zwraca do klienta informacje o postępie procesu pobierania i przekazywania plików. Usługa BITS 2.0 ma następujące funkcje:
 • Równoczesne pobieranie plików na pierwszym planie.
 • Obsługa protokołu SMB dotyczącego nazw zdalnych.
 • Obsługa pobierania zakresu plików, dzięki któremu program może zmienić źródło przesyłanego pliku.
 • Optymalizacja wykorzystania przepustowości przez klienta.
Usługa BITS 2.0 pozwala na zarządzanie kolejkami przekazywanych przez wiele programów żądań dotyczących przesyłania plików, zgodnie z priorytetami określonymi przez programy zgłaszające żądania. Umożliwia także równoczesne przesyłanie na pierwszym planie plików z wielu zadań przy użyciu pełnej przepustowości oraz przesyłanie w tle z zastosowaniem wyłącznie niewykorzystanej przepustowości. Jeżeli proces przesyłania pliku zostanie przerwany, usługa BITS może wznowić przesyłanie w punkcie, w którym zostało ono przerwane, bez konieczności ponownego przesyłania całego pliku. Usługa BITS ponownie rozpoczyna przesyłanie od punktu, w którym przerwano proces, zapewniając efektywne wznowienie przesyłania w przypadku takich zakłóceń, jak rozłączenie połączeń sieciowych lub ponowne uruchomienie komputera.

Celem zmodernizowania usługi BITS 2.0 było zapewnienie jej niezawodnego uruchamiania i zatrzymywania wtedy, gdy w systemie są uruchomione programy korzystające z usługodawców warstw. Przykładem takich programów są niektóre zapory sieciowe innych firm.

Usługa BITS 2.0 przesyła pliki efektywniej w przypadku wolnych połączeń o ograniczonej przepustowości. Ponadto oferuje ulepszoną obsługę ograniczania przepustowości w środowiskach uwierzytelniania Kerberos. Aby podczas instalowania tej aktualizacji uzyskać więcej informacji o nowych funkcjach usługi BITS 2.0 i zmian wprowadzonych w usłudze BITS w wersjach 1.0 i 1.5, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
842309 Dostępna jest aktualizacja Usługi inteligentnego transferu w tle (BITS) 2.0 dla systemu Windows XP

Usługa WinHTTP 5.1

Usługa WinHTTP dostarcza interfejs API obsługujący protokół internetowy HTTP/1.1. Usługa WinHTTP jest przeznaczona dla aplikacji serwerowych komunikujących się z serwerami protokołu HTTP, usługami systemowymi i aplikacjami klienckimi opartymi na protokole HTTP. Usługa BITS stosuje usługę WinHTTP do wysyłania żądań protokołu HTTP i przetwarzania odpowiedzi.

W aktualizacji usługi WinHTTP 5.1 uwzględniono następujące ulepszenia:
 • Ułatwiona identyfikacja użytkownika inicjującego transfer plików.
 • Ułatwiona izolacja połączeń uwierzytelnionych dla określonego użytkownika. Pozwala to zapobiec deklarowaniu fałszywej tożsamości przez innego użytkownika.
 • Ułatwione sposoby upewniania się, że podczas komunikowania się użytkownika z serwerem proxy wymuszane są zasady zabezpieczeń.

Jak pobrać i zainstalować pakiet aktualizacji usług BITS 2.0 i WinHTTP 5.1 dla systemu Windows Server 2003

Uwaga: Jeśli usługa BITS została wyłączona na danym komputerze, po zainstalowaniu aktualizacji do wersji 2.0 zostanie ona automatycznie włączona.

Usługi BITS 2.0 i WinHTTP 5.1 są spakowane razem w aktualizacji o nazwie KB842773. Aby pobrać i zainstalować aktualizację KB842773, odwiedź witrynę Microsoft Windows Update w sieci Web: Administratorzy mogą również pobrać aktualizację z witryny Microsoft — Centrum pobierania.

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, co uniemożliwia nieautoryzowane zmiany w pliku.

Administratorzy mogą również rozmieścić tę aktualizację przy użyciu usług Software Update Services (SUS) firmy Microsoft.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usług SUS, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
810796 Dokument: Omówienie usług aktualizacji oprogramowania

Jak pobrać i zainstalować pakiet aktualizacji usług BITS 2.0 i WinHTTP 5.1 dla systemu Windows XP

Uwaga: Jeśli usługa BITS została wyłączona na danym komputerze, po zainstalowaniu aktualizacji do wersji 2.0 zostanie ona automatycznie włączona.

Usługi BITS 2.0 i WinHTTP 5.1 są spakowane razem w aktualizacji o nazwie KB842773. Aby pobrać i zainstalować aktualizację KB842773, odwiedź witrynę Microsoft Windows Update w sieci Web: Administratorzy mogą również pobrać aktualizację z witryny Microsoft — Centrum pobierania.

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, co uniemożliwia nieautoryzowane zmiany w pliku.

Administratorzy mogą również rozmieścić tę aktualizację przy użyciu usług Software Update Services (SUS) firmy Microsoft.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usług SUS, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
810796 Dokument: Omówienie usług aktualizacji oprogramowania

Jak pobrać i zainstalować pakiet aktualizacji usług BITS 2.0 i WinHTTP 5.1 dla systemu Windows 2000

Uwaga: Jeśli usługa BITS została wyłączona na danym komputerze, po zainstalowaniu aktualizacji do wersji 2.0 zostanie ona automatycznie włączona.

Usługi BITS 2.0 i WinHTTP 5.1 są spakowane razem w aktualizacji o nazwie KB842773. Aby pobrać i zainstalować aktualizację KB842773, odwiedź witrynę Microsoft Windows Update w sieci Web: Administratorzy mogą również pobrać aktualizację z witryny Microsoft — Centrum pobierania.

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, co uniemożliwia nieautoryzowane zmiany w pliku.

Administratorzy mogą również rozmieścić tę aktualizację przy użyciu usług Software Update Services (SUS) firmy Microsoft.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usług SUS, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
810796 Dokument: Omówienie usług aktualizacji oprogramowania

Jak usunąć pakiet aktualizacji usług BITS 2.0 i WinHTTP 5.1 z systemów Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000

Aby usunąć zainstalowaną aktualizację, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na liście Aktualnie zainstalowane programy kliknij pozycję Poprawka dla systemu Windows XP — KB842773, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Uwaga: Poprawka Windows Server 2003 — KB842773 jest przeznaczona dla systemu Windows Server 2003, a poprawka Windows 2000 — KB842773 dla systemu Windows 2000.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora usuwania poprawki KB842773 dla systemu Windows XP, aby usunąć aktualizację z komputera.

  Uwaga: Poprawka Windows Server 2003 KB842773 jest przeznaczona dla systemu Windows Server 2003, a poprawka Windows 2000 KB842773 dla systemu Windows 2000.
 4. Po usunięciu poprawki KB842773 dla systemu Windows XP ponownie uruchom komputer.

  Uwaga: Poprawka Windows Server 2003 KB842773 jest przeznaczona dla systemu Windows Server 2003, a poprawka Windows 2000 KB842773 dla systemu Windows 2000.
Administratorzy mogą również usunąć ten pakiet przy użyciu narzędzia Spuninst.exe. Plik programu Spuninst.exe znajduje się w folderze %systemroot%\$NtUninstallKB842773$\spuninst; %systemroot% to folder, w którym został zainstalowany system Microsoft Windows.

Jak sprawdzić, czy pakiet aktualizacji usług BITS 2.0 i WinHTTP 5.1 dla systemu Windows Server 2003 jest zainstalowany

Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest zainstalowana, porównaj wersje plików znajdujących się na komputerze z wersjami plików na poniższej liście. Pliki te znajdują się w folderze %systemroot%\system32.

Uwaga: Plik qmgr.dll może się również znajdować w folderze %systemroot%\system32\bits.

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Wersja     Rozmiar Nazwa pliku  -------------------------------------------------  20-10-2004 6.6.3790.220   7 680 bitsprx2.dll  30-09-2004 6.6.3790.220   7 168 bitsprx3.dll  20-10-2004 6.6.3790.220  364 032 qmgr.dll  20-10-2004 6.6.3790.220   18 944 qmgrprxy.dll  20-10-2004 5.2.3790.218  339 456 winhttp.dll  19-09-2004 5.2.3790.212  439 296 xpob2res.dll  
Alternatywna metoda weryfikacji, czy aktualizacja jest zainstalowana, polega na sprawdzeniu rejestru. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innych metod może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym zmodyfikowaniem rejestru będzie możliwe. Możesz modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB842773
  Jeśli aktualizacja jest zainstalowana, podklucz zawiera wpis o nazwie Installed i wartości 1.

Jak sprawdzić, czy aktualizacja usług BITS 2.0 i WinHTTP 5.1 dla systemu Windows XP jest zainstalowana

Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest zainstalowana, należy porównać wersje plików znajdujących się na komputerze z wersjami plików znajdujących się na poniższej liście. Pliki znajdują się w folderze %systemroot%\system32.

Uwaga: Plik Qmgr.dll może się również znajdować w folderze %systemroot%\system32\bits.

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina  Wersja    Rozmiar Nazwa pliku  ----------------------------------------------------------  01-Lip-2004 22:08 6.6.2600.1569    7680 Bitsprx2.dll    01-Lip-2004 22:08 6.6.2600.1569    7168 Bitsprx3.dll    01-Lip-2004 22:08 6.6.2600.1569   361984 Qmgr.dll      01-Lip-2004 22:08 6.6.2600.1569   17408 Qmgrprxy.dll    01-Lip-2004 22:08 5.1.2600.1557   331776 Winhttp.dll     30-Cze-2004 23:59 5.1.2600.1570   158720 Xpob2res.dll   
Alternatywna metoda weryfikacji, czy aktualizacja jest zainstalowana, polega na sprawdzeniu rejestru. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innych metod może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym zmodyfikowaniem rejestru będzie możliwe. Możesz modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB842773
  Jeśli aktualizacja jest zainstalowana, podklucz zawiera wpis o nazwie Installed i wartości 1.

Jak sprawdzić, czy aktualizacja usług BITS 2.0 i WinHTTP 5.1 dla systemu Windows 2000 jest zainstalowana

Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest zainstalowana, należy porównać wersje plików znajdujących się na komputerze z wersjami plików znajdujących się na poniższej liście. Pliki znajdują się w folderze %systemroot%\system32.

Uwaga: Plik qmgr.dll może się również znajdować w folderze %systemroot%\system32\bits.

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------  05-10-2004 6.6.2600.1596   7 680 bitsprx2.dll  05-10-2004 6.6.2600.1596   7 168 bitsprx3.dll  05-10-2004 6.6.2600.1596  362 496 qmgr.dll  05-10-2004 6.6.2600.1596   17 408 qmgrprxy.dll  11-10-2004 5.1.2600.1557  331 776 winhttp.dll  04-06-2004 5.1.2600.1557  439 296 xpob2res.dll  
Alternatywna metoda weryfikacji, czy aktualizacja jest zainstalowana, polega na sprawdzeniu rejestru. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innych metod może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym zmodyfikowaniem rejestru będzie możliwe. Możesz modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB842773
  Jeśli aktualizacja jest zainstalowana, podklucz zawiera wpis o nazwie Installed i wartości 1.

Znane problemy

Może wystąpić jeden z następujących problemów:
 • Instalacja aktualizacji BITS 2.0_WinHTTP może zakończyć się niepowodzeniem, a dziennik Windows Update.log zawiera błędy 80070643.
 • Podczas próby instalacji aktualizacji BITS 2.0_WinHTTP wyświetlany jest komunikat o błędzie „Nie znaleziono podpisu cyfrowego”.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
822798 Nie można zainstalować aktualizacji lub pojawia się monit o zainstalowanie aktualizacji, które są już zainstalowane
Materiały referencyjne
Więcej informacji dotyczących usługi BITS można znaleźć w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących biblioteki WinHTTP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Rozwiązane problemy

Program wykonujący kopie zapasowe może zawieść lub niepoprawnie wykluczać niektóre pliki z kopii zapasowej po zainstalowaniu aktualizacji BITS 2.0_WinHTTP.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
883357 Program kopii zapasowej może zawieść lub niepoprawnie wykluczyć niektóre pliki z kopii zapasowej w systemie Windows XP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 842773 — ostatni przegląd: 01/23/2007 06:23:00 — zmiana: 11.2

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

 • kbhowto kbqfe kbhotfixserver KB842773
Opinia