Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komputer z systemem Windows Server 2003 może przestać odpowiadać podczas wznawiania ze stanu wstrzymania, a zdarzenia oznaczone identyfikatorami 1030 i 1058 są rejestrowane w dzienniku aplikacji na kontrolerze domeny

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Podczas wznawiania działania komputera z systemem Windows Sever 2003 ze stanu wstrzymania komputer może przestać odpowiadać. Może być również widoczne okno komunikatu „Applying Personal Settings” (Stosowanie ustawień osobistych) przez maksymalnie godzinę przed pojawieniem się pulpitu.

Typowo przy wznawianiu ze stanu wstrzymania komputera z systemem Windows Server 2003 komputer jest zablokowany. Należy zatem zalogować się do komputera przed próbą uzyskania dostępu do pulpitu. Po wystąpieniu tego problemu komputer nie jest jednak zablokowany, a ekran logowania systemu Windows Server 2003 nie pojawia się.

Ponadto komunikaty dotyczące następujących zdarzeń mogą być rejestrowane w dzienniku zdarzeń aplikacji na kontrolerze domeny po ponownym uruchomieniu komputera z systemem Windows Server 2003:
Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: Userenv
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 1058
Opis: System Windows nie może uzyskać dostępu do pliku gpt.ini dla obiektu GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=domena,DC=com. Ten plik musi znajdować się w lokalizacji <\\domena\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>. (Odmowa dostępu ). Przetwarzanie zasad grupy zostało przerwane. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Centrum pomocy i obsługi technicznej w witrynie http://support.microsoft.com.
lub
Opis: System Windows nie może uzyskać dostępu do pliku gpt.ini dla obiektu GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=domena,DC=com. Ten plik musi znajdować się w lokalizacji <\\domena\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>. (Nie można odnaleźć ścieżki sieciowej ).

Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: Userenv
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 1030
Opis: System Windows nie może wysłać zapytania o listę obiektów zasad grupy. Komunikat, który opisuje przyczynę, został wcześniej zarejestrowany przez ten aparat zasad. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Centrum pomocy i obsługi technicznej w witrynie http://support.microsoft.com.
Po włączeniu funkcji rejestrowania środowiska użytkownika (Userenv) usługi rozproszonego systemu plików (DFS) domeny mogą nie działać po wznowieniu działania komputera ze stanu wstrzymania. Ponadto komunikaty podobne do następujących mogą być rejestrowane w pliku %SystemRoot%\Debug\UserMode\Userenv.log.

Uwaga Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu włączania funkcji rejestrowania środowiska Userenv, zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base podany w sekcji „Materiały referencyjne”
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 EvaluateDeferredGPOs: Wyszukiwanie obiektów GPO w cn=policies,cn=system,DC=domena,DC=local
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Wyszukiwanie <CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=domena,DC=local>
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Komputer ma dostęp do tego obiektu GPO.
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Obiekt GPO przeszedł sprawdzanie filtrem.
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Znaleziono wersję funkcjonalności: 2
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Znaleziono ścieżkę systemu plików: <\\domena.local\sysvol\domena.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}>
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:734 ProcessGPO: Nie odnaleziono pliku szablonu zasad grupy <\\domena.local\sysvol\domena.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>, błąd= 0x5.
Przyczyna
Ten problem może występować, jeżeli proces Winlogon próbuje przetwarzać zasady grupy przed uruchomieniem innych składników. Dodatek Service Pack opisany w tym artykule dodaje logikę ulepszającą domyślne zachowanie procesu Winlogon i usług stacji roboczej.

Ten problem może jednak występować w kilku innych scenariuszach. Należy upewnić się, że następujące składniki są uruchomione i poprawnie skonfigurowane, przed zastosowaniem tego dodatku Service Pack:
 • Usługi Netlogon i DFS są uruchomione.
 • Na kontrolerach domeny przeczytano i zastosowano prawa w odniesieniu do zasad kontrolerów domeny.
 • Uprawnienia systemu plików NTFS i uprawnienia udziału są ustawione poprawnie w odniesieniu do udziału Sysvol.
 • Wpisy DNS są poprawne dla kontrolerów domeny.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zobacz poniższą sekcję „Informacje dotyczące dodatku Service Pack”. Aby tymczasowo obejść ten problem, zobacz sekcję „Obejście” w dalszej części w tej sekcji „Rozwiązanie”.

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2003. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003
Uwaga Po zainstalowaniu tego dodatku Service Pack należy ponownie skorzystać z tego artykułu w celu wykonania procedury opisanej w poniższej sekcji „Informacje dotyczące rejestru”.

Informacje dotyczące rejestru

Uwaga Tę procedurę należy wykonać w systemie Windows Server 2003.

Ważne: W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę przed zmodyfikowaniem rejestru, należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
Aby automatycznie wykonać tę procedurę, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.Uwagi
 • Przed uruchomieniem tego pakietu należy zainstalować dodatek Service Pack określony w sekcji „Informacje dotyczące dodatku Service Pack”.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Po zastosowaniu tego dodatku Service Pack wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj następujący podklucz rejestru w Edytorze rejestru:
 3. W przypadku braku wpisu WaitForNetwork należy dodać ten wpis. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy podklucz Winlogon, kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
  2. W polu Nazwa wartości wpisz nazwę WaitForNetwork.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis WaitForNetwork, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 5. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD, w polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zamknij Edytor rejestru.

Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Obejście problemu

Aby tymczasowo obejść ten problem, można uruchomić plik Dfsutil.exe zawarty w narzędziach obsługi systemu Windows Server 2003. Dostępne są dwie metody instalowania narzędzi obsługi systemu Windows Server 2003. Można uruchomić plik \\Support\Tolls\Suptools.msi z dysku CD-ROM z systemem Windows Server 2003. Można również wyodrębnić narzędzia obsługi bezpośrednio z pliku \\Support\Tools\Support.cab. Aby uruchomić plik Dfsutil.exe, należy wykonać następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W wierszu polecenia wpisz dfsutil /PurgeMupCache, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu włączania funkcji rejestrowania środowiska użytkownika, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
221833 Jak włączyć rejestrowanie debugowania środowiska użytkownika w detalicznych kompilacjach systemu Windows
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 842804 — ostatni przegląd: 05/15/2011 06:10:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbresolve kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbprb kbbug kbfixme kbmsifixme KB842804
Opinia