Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie „Następujący wpis w sekcji [strings] jest za długi i został obcięty” podczas próby zmodyfikowania lub wyświetlenia obiektu GPO w systemie Windows Server 2003, Windows XP Professional lub Windows 2000

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Podczas próby zmodyfikowania lub wyświetlenia obiektów zasad grupy (GPO) na komputerze, na którym działa system Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub Microsoft Windows 2000, może się pojawić komunikat o błędzie podobny do następującego:
Następujący wpis w sekcji [strings] jest za długi i został obcięty.
Po pojawieniu się tego komunikatu o błędzie może zostać wyświetlony pewien tekst zmieniający się w zależności od sytuacji. Dodatkowo, jeśli użytkownik kliknie przycisk OK w oknie komunikatu o błędzie, to może zostać ponownie wyświetlony podobny komunikat. Po każdym powtórzonym komunikacie o błędzie będzie wyświetlony inny tekst.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ starsza wersja edytora zasad grupy nie może zinterpretować niektórych typów ciągów zawierających więcej niż 255 znaków. Te typy ciągów stanowią część plików adm, które powinny być wyłączone za pomocą konstrukcji „IF VERSION”.

Ten problem zazwyczaj występuje przy próbie wyświetlenia lub zmodyfikowania obiektu GPO wyświetlonego na innej stacji roboczej zawierającej plik adm, w którym znajdowała się konstrukcja „IF VERSION >=5”. Gdy administracyjna stacja robocza wyświetli obiekt GPO, to automatycznie zaktualizuje obiekt GPO najnowszą wersją plików adm. Jeśli pliki adm stacji roboczej są nowsze niż pliki zawarte w folderze \Adm obiektu GPO domeny, to zostaną zaktualizowane pliki szablonów. Jeśli pliki szablonów zawierają konstrukcję „IF VERSION >=5” w czasie, gdy administracyjna stacja robocza próbuje zmodyfikować lub wyświetlić obiekt GPO, a na stacji roboczej nie jest zainstalowana poprawka, wystąpi błąd.

Uwaga Pliki szablonów administracyjnych (adm), w których jest używana konstrukcja „IF VERSION >=5”, są dołączone do dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP. Ta konstrukcja wyklucza niespodziewane zachowania przy niektórych ustawieniach zasad grupy, gdy ustawienia są modyfikowane przez starsze wersje edytora zasad grupy.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o plikach szablonów administracyjnych przystawki Zasady grupy, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816662 Recommendations for managing Group Policy administrative template (.adm) files
Rozwiązanie

Dodatek SP3 dla systemu Windows 2000 lub nowszy

Informacje o aktualizacji

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz pakiet 842933 teraz.

Wymagania wstępne

Aby zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany dodatek SP3 dla systemu Windows 2000 lub nowszy.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zainstalowaniu tej aktualizacji konieczne jest ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------  27-maj-2004 16:09  5.0.2195.6934   124 688 Gptext.dll  16-maj-2004 19:43  5.0.2195.6928  5 873 664 Sp3res.dll

Dodatek SP1 dla systemu Windows XP Professional

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy zaopatrzyć się w najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o aktualizacji

Windows XP, edycje 32-bitowe

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz pakiet 842933 teraz.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku.

Windows XP, edycje 64-bitowe

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz pakiet 842933 teraz.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku.Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Wymagania wstępne

Aby zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany dodatek SP1 dla systemu Windows XP lub nowszy.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje o plikach

 Data     Godzina Wersja       Rozmiar Nazwa pliku -------------------------------------------------------------- 28-lip-2004 01:43  5.1.2600.1579    76 288 Ipsec.sys 10-sie-2004 21:43  5.1.2600.1579   334 848 Ipsecsnp.dll 10-sie-2004 21:43  5.1.2600.1579   164 864 Ipsecsvc.dll 10-sie-2004 21:43  5.1.2600.1579   364 544 Ipsmsnap.dll 10-sie-2004 21:43  5.1.2600.1579   261 120 Oakley.dll 10-sie-2004 21:43  5.1.2600.1579    98 304 Polstore.dll 10-sie-2004 21:43  5.1.2600.1579   163 840 Rasmans.dll 10-sie-2004 21:43  5.1.2600.1579    29 184 Winipsec.dll 10-sie-2004 21:43  5.1.2600.1581   183 808 Gptext.dll
Ten problem został rozwiązany po raz pierwszy w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP.

Windows Server 2003

Informacje o aktualizacji

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz pakiet 842933 teraz.

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
 Data     Godzina Wersja       Rozmiar Nazwa pliku -------------------------------------------------------------- 09-sie-2004 22:26  5.2.3790.198    220 672 Gptext.dll


Obejście problemu
Aby obejść problem, należy kliknąć przycisk OK w każdym oknie komunikatu o błędzie, aby nadal pracować z przystawką Zasady grupy. Aby użyć tego obejścia, trzeba mieć poświadczenia administracyjne.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje o terminologii używanej w tym artykule, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat problemu omówionego w tym artykule oraz innych zmian w przystawce Zasady grupy, uwzględnionych w dodatku SP2 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
873449 Changes to Group Policy behavior after installing Windows XP Service Pack 2
windowsxpsp2 winxpsp2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 842933 — ostatni przegląd: 12/03/2007 08:02:00 — zmiana: 7.6

Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kberrmsg kbbug kbfix kbqfe kbgpo kbwinxpsp2fix kbgrppolicyprob kbwinservperf kbwin2000presp5fix kbwin2000sp5fix kbwinserv2003presp1fix kbmgmtservices kbhotfixserver KB842933
Opinia