Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak rozwiązywać problemy występujące podczas próby drukowania na drukarce lokalnej przy użyciu programów pakietu Office w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano sposób rozwiązywania problemów z drukowaniem przy użyciu pakietu Microsoft Office w systemie Microsoft Windows XP i omówiono następujące zagadnienia:
 • Jak rozwiązywać problemy ze sprzętem drukarki
 • Jak rozwiązywać problemy ze sterownikiem drukarki
 • Jak rozwiązywać problemy z drukowaniem w systemie Windows XP
 • Jak rozwiązywać problemy z drukowaniem przy użyciu programów
 • Jak rozwiązywać problemy w trybie uruchamiania selektywnego
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano sposób rozwiązywania problemów występujących podczas próby drukowania na drukarce lokalnej przy użyciu programów pakietu Microsoft Office w systemie Microsoft Windows XP.

Powrót do początku
Więcej informacji
W tym artykule nie zamieszczono szczegółowych informacji dotyczących sposobu rozwiązywania problemów z drukowaniem za pośrednictwem sieci, ale omówiono wiele ważnych podstawowych kroków, umożliwiających rozwiązanie problemów z drukowaniem. Kroki dotyczące rozwiązywania problemów, omówione w tym artykule, mogą również ułatwić weryfikowanie, czy problem z drukowaniem sieciowym nie wynika z przyczyn lokalnych.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z drukowaniem sieciowym, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314073 Rozwiązywanie problemów z drukowaniem sieciowym w systemie Windows XP

Sprawdzanie sprzętu drukarki

Wiele problemów z drukowaniem może wynikać z problemów związanych ze sprzętem. Przed zastosowaniem bardziej skomplikowanych metod rozwiązywania problemów należy sprawdzić, czy następujące problemy związane ze sprzętem nie są przyczyną problemu z drukowaniem:
 • Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do działającego źródła zasilania.
 • Sprawdź, czy drukarka jest poprawnie podłączona do portu drukarki. Kabel musi być poprawnie umieszczony w odpowiednim porcie w komputerze i w drukarce.
 • Sprawdź, czy w drukarce jest papier (lub inny odpowiedni dostępny nośnik do drukowania) i czy papier nie zaciął się w drukarce.
 • Sprawdź, czy w drukarce jest zapas atramentu lub toneru, wystarczający do poprawnego działania.
 • Jeżeli drukarka ma ustawienie lub przycisk online/offline, sprawdź, czy drukarka została przełączona do trybu online.
 • Zresetuj drukarkę, wyłączając ją, a następnie włączając ponownie po 5–10 sekundach. Wiele problemów z drukowaniem może wynikać z zapełnienia buforu drukarki.
 • Sprawdź, czy zostały wykonane wszystkie instrukcje dotyczące drukowania, podane przez producenta drukarki.
 • Jeżeli dokumentacja drukarki zawiera opis kroków rozwiązywania problemów, wykonaj te kroki.
 • Jeżeli jest to możliwe, wykonaj test automatyczny drukarki. Narzędzia do „diagnostyki automatycznej” często rozwiązują lub wykrywają podstawowe problemy ze sprzętem. Metoda wykonywania testu automatycznego różni się w zależności od drukarki. Aby uzyskać instrukcje dotyczące sposobu wykonania testu automatycznego, zapoznaj się z dokumentacją drukarki.

  Uwaga Jeżeli nie można wykonać testu automatycznego, być może drukarka jest uszkodzona lub konieczne jest wykonanie prac serwisowych. Należy skontaktować się z producentem drukarki w celu uzyskania dodatkowej pomocy.
 • Jeżeli dostępny jest inny komputer, sprawdź, czy drukarka działa poprawnie po podłączeniu do innego komputera. Jeżeli drukarka nie działa poprawnie po podłączeniu do innego komputera, być może drukarka jest uszkodzona lub konieczne jest wykonanie prac serwisowych.
Powrót do początku

Weryfikowanie właściwości drukarki

Niepoprawne ustawienia drukarki mogą być przyczyną następujących problemów:
 • Niedostateczna jakość wydruku
 • Niekompletny wydruk
Ponadto niepoprawne ustawienia właściwości drukarki mogą spowodować, że drukarka w ogóle nie będzie drukować. Sprawdź, czy ustawienia właściwości drukarki są skonfigurowane zgodnie z zaleceniami producenta drukarki.

Aby przeglądać ustawienia właściwości drukarki, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, której właściwości chcesz przeglądać, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Sprawdź, czy wszystkie właściwości drukarki są skonfigurowane zgodnie z zaleceniami producenta drukarki.

  Aby to zrobić, zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do drukarki lub skontaktuj się z jej producentem.
Powrót do początku

Drukowanie strony testowej

Stronę testową może wydrukować tylko użytkownik, który uzyskał uprawnienia do drukowania. Stronę testową można również wydrukować podczas instalowania drukarki po raz pierwszy.

Aby wydrukować stronę testową, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, którą chcesz testować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Drukuj stronę testową.
 4. Kliknij przycisk OK, jeżeli strona testowa jest drukowana poprawnie.
Jeśli strona testowa nie została wydrukowana poprawnie, wykonaj następne kroki procedury, aby uzyskać pomoc w zakresie rozwiązywania problemu z drukowaniem. Jeżeli nie można wydrukować strony testowej albo nie można drukować w kilku lub we wszystkich programach w systemie Microsoft Windows, można uznać, że wystąpił jeden z następujących problemów:
 • Problem ze sterownikiem drukarki
 • Problem z systemem Windows
 • Problem ze sprzętem
 • Problem z połączeniami
Powrót do początku

Testowanie sterownika drukarki

Aby przetestować sterownik drukarki, sprawdź, czy można drukować przy użyciu programu WordPad lub programu Notatnik.

Aby drukować przy użyciu programu WordPad lub programu Notatnik, wykonaj następujące kroki:
 1. Ponownie uruchom komputer.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Notatnik lub kliknij polecenie WordPad.
 3. Wpisz dowolny tekst, a następnie spróbuj go wydrukować.
Jeżeli można drukować przy użyciu programu WordPad lub programu Notatnik, być może problem jest związany z używanym programem lub w systemie Windows nie działa konkretne polecenie drukowania wymagane przez dany program. Mniej istotny problem ze sterownikiem drukarki może niekorzystnie wpływać na drukowanie.

Aby ustalić, czy sterownik drukarki jest przyczyną problemów, można przeprowadzić test po zainstalowaniu innego sterownika. Aby to zrobić, skorzystaj z jednej z następujących metod:
 • Jeżeli używasz drukarki PostScript, załaduj sterownik Apple LaserWriter NT. To jest podstawowy sterownik PostScript. Korzystając ze sterownika Apple LaserWriter NT, można stwierdzić, czy problem dotyczy konkretnego pliku PPD (PostScript Printer Description) drukarki.
 • Jeżeli drukarka nie jest drukarką PostScript, załaduj sterownik drukarki Generic/Text Only. To jest podstawowy sterownik drukarki. Korzystając ze sterownika Generic/Text Only, można stwierdzić, czy podstawowy stos drukowania działa poprawnie.
 • Jeżeli używasz plotera, załaduj sterownik plotera Hewlett-Packard HP-GL/2. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sterownika plotera, odwiedź następującą witrynę firmy Hewlett-Packard (HP) w sieci Web: Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.
Aby zainstalować sterownik drukarki, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, dla której chcesz zmienić sterowniki, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Aby zainstalować nową lub zaktualizowaną wersję sterownika drukarki przy użyciu Kreatora dodawania sterowników drukarek, kliknij przycisk Nowy sterownik na karcie Zawansowane.
 4. Kliknij przycisk Dalej, a następnie skorzystaj z jednej z następujących metod:
  • Kliknij nazwę odpowiedniego producenta drukarki i model drukarki, jeżeli nowy lub zaktualizowany sterownik został uwzględniony na liście.
  • Kliknij przycisk Z dysku, jeżeli sterownik drukarki nie został uwzględniony na liście albo jeżeli dostępny jest dysk CD lub dyskietka z nowym lub zaktualizowanym sterownikiem, udostępnione przez producenta drukarki. Wpisz ścieżkę zgodną z lokalizacją sterownika, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi się na ekranie, aby zakończyć instalację sterownika drukarki.
Jeżeli drukarka nie drukuje wówczas, gdy używane są podstawowe sterowniki, zobacz sekcję „Sprawdzanie stosu drukowania”. Jeżeli drukarka drukuje wówczas, gdy używane są podstawowe sterowniki, zobacz sekcję „Sprawdzanie programu”.

Powrót do początku

Sprawdzanie stosu drukowania

 1. Usuń, a następnie ponownie zainstaluj sterownik drukarki. Aby zastąpić uszkodzony sterownik drukarki, wykonaj następujące kroki:
  1. Zamknij wszystkie programy uruchomione w systemie Windows.
  2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę domyślną, a następnie kliknij polecenie Usuń. Jeżeli zostanie wyświetlony monit o usunięcie dodatkowych plików, pozostawionych na dyskach komputera, kliknij przycisk Tak.
  4. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj drukarkę, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby ponownie zainstalować sterownik drukarki.

   Uwaga Podczas pracy w sieci konieczna może być instalacja poprawnego sterownika drukarki z udziału sieciowego drukarki. Aby uzyskać instrukcje, skontaktuj się z administratorem sieci.

   Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania sterownika drukarki z udziału sieciowego drukarki, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   135406 Procedura ręcznego usuwania i ponownego instalowania sterownika drukarki

   Jeśli korzystasz z dodatku Service Pack, ponownie zainstaluj ten dodatek po powtórnym zainstalowaniu drukarek.
 2. Sprawdź ilość miejsca dostępnego na dysku twardym.
Zadania drukowania mogą nie być drukowane, jeśli nie ma wystarczającej ilości miejsca na umieszczenie zadania drukowania w kolejce.

Powrót do początku

Drukowanie w wierszu polecenia

Podczas drukowania w wierszu polecenia testowane jest połączenie między komputerem i drukarką. Ta procedura jest podzielona na dwie sekcje, zależnie od typu drukarki (PostScript lub inna niż PostScript). Niezależnie od procedury należy ustalić, do którego portu drukarka jest podłączona.

Aby ustalić, do którego portu drukarka jest podłączona, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy.
 2. Kliknij ikonę reprezentującą drukarkę, której chcesz użyć, kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Porty odszukaj obszar Drukuj do następujących portów, a następnie zanotuj port, do którego drukarka jest podłączona.
Aby drukować w wierszu polecenia przy użyciu drukarki PostScript, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. Jeżeli drukarka jest podłączona do portu LPT1, wpisz polecenie copy con lpt1 w wierszu polecenia. Jeżeli drukarka jest podłączona do portu innego niż LPT1, zastąp wpis lpt1 poprawnym portem.
 3. Naciśnij klawisz ENTER.
 4. W wierszu polecenia wpisz polecenie showpage, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Naciśnij klawisze CTRL+Z, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Jeżeli drukarka wysunie arkusz papieru, połączenie między komputerem i drukarką funkcjonuje prawidłowo. Jeżeli nie można drukować w wierszu polecenia, zobacz sekcję „Uruchamianie systemu Windows w trybie uruchamiania selektywnego”.

Aby drukować w wierszu polecenia przy użyciu drukarki innej niż PostScript, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Więcej programów, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. W wierszu polecenia wpisz polecenie echo hello, naciśnij klawisze CTRL+L, a następnie wpisz polecenie dir > lpt1. Jeżeli drukarka jest podłączona do portu innego niż port LPT1, zastąp wpis lpt1 poprawnym portem. Po wpisaniu wszystkich składników zostanie wyświetlony następujący wiersz polecenia echo hello ^L > lpt1.
 3. Naciśnij klawisz ENTER.
Jeżeli drukowana jest strona z listą, połączenie między komputerem i drukarką funkcjonuje prawidłowo. Jeżeli nie można drukować w wierszu polecenia, zobacz sekcję „Uruchamianie systemu Windows w trybie uruchamiania selektywnego”.

Powrót do początku

Testowanie czcionek

Uszkodzona czcionka może być przyczyną problemów związanych z drukowaniem. Następująca sekcja ułatwi rozwiązywanie problemów z czcionkami.

Drukowanie próbki czcionki

Czcionki są używane do wyświetlania tekstu na ekranie i drukowania. Dostępne są takie style czcionek, jak kursywa, pogrubienie i pogrubiona kursywa. Jeżeli można przypuszczać, że określona czcionka jest przyczyną problemu podczas drukowania, należy spróbować wydrukować próbkę czcionki.

Aby wydrukować próbkę czcionki, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Czcionki.
 2. Kliknij dwukrotnie czcionkę, którą chcesz wydrukować.
 3. Na przykładowej stronie kliknij przycisk Drukuj.
Jeżeli problem jest ograniczony do określonej czcionki, przyczyną może być uszkodzony plik czcionki.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące testowania i ponownego instalowania czcionek, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314960 JAK: Instalowanie lub usuwanie czcionki w systemie Windows

Drukowanie czcionek TrueType jako grafiki

Jeżeli można przypuszczać, że problem jest związany z czcionkami, należy włączyć funkcję Drukuj czcionki TrueType jako grafikę, jeżeli jest ona obsługiwana przez daną drukarkę, a następnie ustalić, czy problem został rozwiązany.

Aby drukować czcionki TrueType jako grafikę, wykonaj następujące kroki.

Uwaga Preferencje drukowania może zmienić tylko użytkownik, który uzyskał uprawnienia do drukowania.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę używanej drukarki, a następnie kliknij polecenie Preferencje drukowania.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane.
 4. W obszarze Opcje dokumentu kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Drukuj tekst jako grafikę.

  Uwaga Pole wyboru Drukuj tekst jako grafikę pojawia się w oknie dialogowym Zaawansowane pod warunkiem, że drukarka obsługuje tę funkcję.
 5. Kliknij opcję Włączone.
Uwaga Jeżeli drukarka obsługuje funkcję Drukuj tekst jako grafikę, czcionki TrueType są domyślnie ładowane do drukarki. Takie rozwiązanie zazwyczaj umożliwia przyśpieszenie drukowania, ponieważ czcionki używane w dokumencie są przechowywane w pamięci drukarki. Jeżeli drukarka nie może drukować dokumentu po włączeniu opcji Drukuj tekst jako grafikę, należy wyłączyć to ustawienie, a następnie spróbować drukować ponownie.

Powrót do początku

Zmniejszanie rozdzielczości drukarki

Problemy związane z drukowaniem mogą występować wówczas, gdy drukarka jest skonfigurowana do drukowania z dużą rozdzielczością. Aby ustalić, czy jest to przyczyną problemu z drukowaniem, należy zmniejszyć rozdzielczość drukarki, a następnie ustalić, czy problem został rozwiązany.

Aby zmniejszyć rozdzielczość drukarki, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij drukarkę, której chcesz użyć, a następnie kliknij kartę Właściwości
 3. Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Preferencje drukowania.
 4. Kliknij niższą wartość rozdzielczości (punkty na cal) dla drukarki w polu Rozdzielczość, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Ustal, czy problem został rozwiązany. Jeżeli nie, przywróć oryginalne ustawienie rozdzielczości drukarki.
Powrót do początku

Sprawdzanie programu

Na tym etapie ustalono, że można drukować przy użyciu programu WordPad lub programu Notatnik i można uznać, że problem z drukowaniem jest specyficzny dla pojedynczego programu.

Aby rozwiązać ten problem w programie, zastosuj następującą metodę:
 • Wydrukuj inny, prostszy plik. Utwórz nowy dokument zawierający mniej informacji. W ten sposób można stwierdzić, czy problem powoduje program czy zawartość dokumentu.
 • Zweryfikuj ilość miejsca dostępnego na dysku systemowym, sprawdzając, czy małe zadanie drukowania jest drukowane poprawnie.
 • Sprawdź, czy można drukować z innego systemu operacyjnego. Jeżeli drukowanie się powiedzie, problem dotyczy pliku wyjściowego.
Jeżeli nowy dokument jest drukowany prawidłowo, problem może być specyficzny dla pojedynczego dokumentu. Należy sprawdzić, czy problem jest specyficzny dla dokumentu, uwzględniając następujące zalecenia. Jeżeli nowy dokument nie jest drukowany prawidłowo, zobacz sekcję „Uruchamianie systemu Windows w trybie uruchamiania selektywnego”.

Powrót do początku

Sprawdzanie ilości miejsca w pamięci i na dysku

W przypadku drukowania danego dokumentu wymagana może być większa ilość pamięci. Należy zapisać dokument przeznaczony do drukowania, a następnie wkleić sekcję dokumentu do nowego pliku. Jeżeli nie można drukować grafiki, należy wkleić jeden z obiektów graficznych do nowego pliku. Należy zamknąć wszystkie pliki z wyjątkiem nowego pliku, a następnie spróbować wydrukować plik.

Jeżeli można drukować, być może w przypadku oryginalnego dokumentu wymagana jest większa ilość pamięci niż ilość dostępna w danym komputerze. Ilość pamięci dostępnej dla systemu operacyjnego może być ograniczona.

Aby zwolnić miejsce, spróbuj skorzystać z jednej lub kilku z następujących metod:
 • Zamknij wszelkie inne uruchomione programy.
 • Zamknij wszystkie dokumenty, z wyjątkiem dokumentu przeznaczonego do drukowania.
 • Zamknij wszystkie uruchomione programy i ponownie uruchom komputer.
 • Upewnij się, czy dostępna jest dostateczna ilość wolnego miejsca na dysku twardym. Optymalnym rozwiązaniem jest zapewnienie co najmniej 120 megabajtów (MB) wolnego miejsca.
Komputer korzysta z miejsca na dysku w procesie wysyłania informacji do drukarki. Problemy związane z drukowaniem mogą występować wówczas, gdy ilość wolnego miejsca na dysku twardym, na którym jest zainstalowany system Windows, jest mniejsza od 120 MB.

Aby ustalić ilość wolnego miejsca dostępnego na dysku twardym, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dysku twardego, na którym jest zainstalowany system Windows, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Na karcie Ogólne wyświetlana jest całkowita ilość wolnego miejsca na dysku twardym. 1 gigabajt (GB) miejsca na dysku odpowiada 1024 MB.
Aby zwiększyć ilość dostępnego miejsca, skorzystaj z jednej lub kilku z następujących metod:
 • Opróżnij Kosz.
 • Zwolnij miejsce na dysku przy użyciu narzędzia Oczyszczanie dysku. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Oczyszczanie dysku.
  2. W polu Dyski kliknij odpowiedni dysk twardy, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Na liście Pliki do usunięcia zaznacz jedną lub kilka opcji.
  4. Możesz również kliknąć kartę Więcej opcji, aby wyświetlić inne opcje związane ze zwalnianiem miejsca na dysku.
 • Usuń dokumenty lub pliki danych, które nie są już używane, lub przenieś je do innej lokalizacji w celu archiwizacji.
 • Korzystając z narzędzia Dodaj/Usuń programy, usuń zbędne programy. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.
  2. Kliknij program, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń.
  3. Kliknij przycisk Tak, aby usunąć program.
Powrót do początku

Ustalanie, czy drukowanie zostało wstrzymane

Aby ustalić, czy drukowanie zostało wstrzymane, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią drukarkę.
 3. Kliknij polecenie Wznów drukowanie lub kliknij polecenie Użyj drukarki online, jeżeli jedna z tych opcji pojawia się w menu.
 4. Ponów próbę drukowania.
Powrót do początku

Sprawdzanie portu drukarki

Aby upewnić się, że podczas drukowania używany jest poprawny port lub ścieżka udostępnionej drukarki, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij drukarkę, której chcesz użyć, a następnie kliknij kartę Właściwości
 3. Na karcie Porty, na liście Drukuj do następujących portów kliknij poprawny port.
Najczęściej używane jest ustawienie portu drukarki LPT1. W przypadku niektórych drukarek wymagany jest jednak inny port. Aby ustalić, który port powinien być używany przez drukarkę, zapoznaj się z dokumentacją drukarki.

Weryfikowanie ścieżki udostępnionej drukarki dla drukarki sieciowej

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij drukarkę, której chcesz użyć, a następnie kliknij kartę Właściwości.
 3. Upewnij się, że na karcie Ogólne poprawna nazwa drukarki pojawia się u góry strony.
Jeżeli wyświetlana jest nieprawidłowa nazwa drukarki lub nie można ustalić, która drukarka powinna być używana, należy skontaktować się z administratorem sieci w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Powrót do początku

Zmiana ustawień buforu wydruku

Jeżeli dostępna jest dostateczna ilość wolnego miejsca na dysku i wciąż występuje problem z drukowaniem, należy spróbować zmienić ustawienia buforu wydruku. Podczas drukowania informacje są zazwyczaj zapisywane w pliku na dysku twardym przed wysłaniem do drukarki. Ten proces jest zwany buforowaniem wydruku. Korzystając z buforowania wydruku, można kontynuować korzystanie z programów podczas drukowania dokumentu. Buforowanie wydruku jest zazwyczaj szybsze niż drukowanie bezpośrednio do drukarki. W przypadku ograniczonej ilości miejsca na dysku wyłączenie buforowania wydruku może przyczynić się do zwiększenia szybkości drukowania.

Uwaga Po wyłączeniu buforowania wydruku należy oczekiwać na zakończenie drukowania pliku przed wykonaniem innych zadań w programie używanym do drukowania.

Aby sprawdzić lub zmienić ustawienia buforu wydruku, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy.
 2. Kliknij dwukrotnie drukarkę, której chcesz użyć. Pojawia się kolejka wydruku dla danej drukarki.
 3. Jeżeli w kolejce wydruku wyświetlane są dokumenty, kliknij menu Drukarka, kliknij polecenie Anuluj wszystkie dokumenty, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Prawym przyciskiem myszy kliknij drukarkę, której chcesz użyć, a następnie kliknij kartę Właściwości
 5. Kliknij kartę Zaawansowane.
  • Jeżeli opcja Buforuj dokumenty tak, aby program szybciej skończył drukowanie jest zaznaczona, buforowanie wydruku jest włączone.
  • Jeżeli opcja Drukuj bezpośrednio do drukarki jest zaznaczona, buforowanie wydruku jest wyłączone, a dokumenty są drukowane bezpośrednio do drukarki.
 6. Zmień ustawienie, aby sprawdzić, czy szybkość drukowania zostanie zwiększona. Aby zmienić ustawienie, kliknij jedną z opcji wymienionych w kroku 5.
  • W przypadku drukowania do drukarki sieciowej nie zawsze można zmienić ustawienia buforu wydruku.
  • W przypadku niektórych drukarek szybkość drukowania może być znacznie mniejsza podczas drukowania grafiki niż podczas drukowania tekstu.
Powrót do początku

Wyszukiwanie konfliktów zasobów

Sprzęt drukarki musi być skonfigurowany tak, aby nie powodował konfliktu z innym zainstalowanym sprzętem.

Aby wyszukać konflikty zasobów, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij polecenie Wydajność i konserwacja, a następnie kliknij polecenie System.
 2. W oknie dialogowym Właściwości systemu kliknij kartę Sprzęt, a następnie kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Porty.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni port dla danej drukarki, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij kartę Zasoby, a następnie sprawdź, czy żadne konflikty nie są wyświetlone na liście Lista urządzeń powodujących konflikty.
Powrót do początku

Uruchamianie systemu Windows w trybie uruchamiania selektywnego

Aby wyszukiwać sterowniki urządzeń lub programy rezydentne, które mogą zakłócać drukowanie w używanym programie, należy uruchomić system Windows w trybie uruchamiania selektywnego, a następnie testować drukowanie do pliku w danym programie.

Uwaga Aby wykonać tę procedurę, należy zalogować się jako administrator lub członek grupy Administratorzy. Jeżeli dany komputer jest podłączony do sieci, również ustawienia zasad sieciowych mogą uniemożliwiać wykonanie tej procedury.

Ostrzeżenie Wykonanie kroków opisanych w tej sekcji może być przyczyną zablokowania dostępu do usługi przywracania systemu i usunięcia uprzednio utworzonych punktów przywracania.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu przywracania komputera do poprzedniego stanu przy użyciu narzędzia Przywracanie systemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306084 JAK: Przywracanie systemu operacyjnego Windows XP do poprzedniego stanu

Aby uruchomić system Windows w trybie uruchamiania selektywnego, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Ogólne kliknij opcję Uruchamianie selektywne, a następnie kliknij, aby wyczyścić wszystkie następne pola wyboru.

  Uwaga Nie można kliknąć w celu wyczyszczenia pola wyboru Użyj oryginalnego pliku BOOT.INI.
 3. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer.
Jeżeli problem z drukowaniem nie występuje podczas uruchamiania systemu Windows w trybie uruchamiania selektywnego, należy użyć rozwiązywania problemów w trybie czystego rozruchu w celu ustalenia źródła problemu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu wykonywania czystego rozruchu w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310353 Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows XP
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów. Powrót do początku
off2000 off2002 off2003 winxp windowsxp
Właściwości

Identyfikator artykułu: 870622 — ostatni przegląd: 03/01/2007 09:14:59 — zmiana: 3.8

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Visio 2000 Enterprise Edition, Microsoft Visio 2000 Professional Edition, Microsoft Visio 2000 Standard Edition, Microsoft Visio 2000 Technical Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project Standard 2002

 • kbprint kbtshoot KB870622
Opinia