Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie przy próbie uruchomienia Kreatora sieci bezprzewodowej po aktualizacji do systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub Service Pack 3 albo do systemu Windows XP Tablet PC Edition 2005

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Kreator sieci bezprzewodowej i funkcja Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe są udostępniane w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub Service Pack 3 (SP3) oraz w systemie Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 za pośrednictwem usługi Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej. Jeśli ta usługa jest niedostępna, zwracany jest komunikat o błędzie wskazujący ten artykuł.
Więcej informacji
Przyczyn tego problemu może być kilka. Niektórzy producenci komputerów i sprzętu dostarczają własne oprogramowanie konfiguracyjne zastępujące usługę Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej zawartą w systemie Windows. W takim przypadku należy skonfigurować sieć bezprzewodową przy użyciu oprogramowania dostarczonego przez producenta. Jeśli jest konieczne skonfigurowanie urządzenia bezprzewodowego przy użyciu Kreatora sieci bezprzewodowej lub funkcji Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe, należy skorzystać z dokumentacji dostarczonej razem z komputerem lub kartą sieci bezprzewodowej. Korzystając z tej dokumentacji, należy ustalić, czy można skonfigurować daną sieć bezprzewodową przy użyciu usługi Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej. Czasami nie można korzystać z funkcji systemu Windows.

Aby podjąć próbę ponownego skonfigurowania usługi Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej dla wszystkich profilów bezprzewodowych, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie podjąć próbę ponownego skonfigurowania usługi Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie przeprowadzić ponowną konfigurację usługi Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej dla wszystkich profilów bezprzewodowych, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.
Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.


Samodzielne rozwiązywanie problemu

Jeśli do komputera lub karty sieci bezprzewodowej nie dołączono własnego oprogramowania sieci bezprzewodowej, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ncpa.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Kliknij polecenie Połączenia sieciowe.
  3. W folderze Połączenia sieciowe kliknij, aby zaznaczyć odpowiednie połączenie bezprzewodowe, a następnie kliknij przycisk Zmień ustawienia tego połączenia.
  4. Na karcie Sieci bezprzewodowe kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Użyj systemu Windows do konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej.
Aby uruchomić usługę Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz %SystemRoot%\system32\services.msc /s, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Kliknij dwukrotnie pozycję Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej.
  3. Na liście Typ uruchomienia kliknij pozycję Automatyczny, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
  4. W obszarze Stan usługi kliknij przycisk Uruchom, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeżeli podczas próby uruchomienia tej usługi wyświetlony zostanie komunikat o błędzie, zobacz sekcję „Materiały referencyjne”, aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
815485 Omówienie aktualizacji zabezpieczeń sieci bezprzewodowych WPA w systemie Windows XP
313242 Jak rozwiązywać problemy z połączeniami sieci bezprzewodowej w systemie Windows XP
Winxp Winxpsp2 windowsxpsp2 xpsp2 Winxpsp3 windowsxpsp3 xpsp3 WCZ
Właściwości

Identyfikator artykułu: 871122 — ostatni przegląd: 12/08/2015 07:50:59 — zmiana: 4.1

Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

  • kbnosurvey kbarchive kbsecurity kbinfo kb3rdparty kbconsumer kbusb kbnetworkcard kbdriver kbhardware kbwireless kbwizard kbnetwork kbtshoot kbmsifixme kbfixme KB871122
Opinia