Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 839645 ponownie mogą występować problemy rozwiązane przez poprawkę 830411 dla systemu Windows XP SP1

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 839645 (MS04-024) ponownie mogą występować problemy rozwiązane przez poprawkę 830411. Na przykład mogą pojawić się następujące symptomy:
 • Po przesunięciu wskaźnika myszy na plik zlokalizowany w udziale sieciowym informacje wyświetlane w etykietce narzędzia mogą być niekompletne. Jeśli na przykład plik znajduje się na komputerze lokalnym, w etykietce narzędzia mogą być wyświetlane następujące kategorie:
  • Typ
  • Autor
  • Tytuł
  • Temat
  • Data modyfikacji
  • Rozmiar
  Kiedy ten sam plik jest wyświetlany z poziomu komputera zdalnego, etykietka narzędzia zawiera jedynie następujące trzy kategorie:
  • Typ
  • Data modyfikacji
  • Rozmiar
 • Jeśli wielu użytkowników jednocześnie uzyskuje dostęp do tego samego serwera plików, może wystąpić naruszenie zasad współużytkowania lub zwiększenie ruchu w sieci.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące poprawki 830411, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
830411 Etykietki narzędzi nie zawierają kompletnych informacji o plikach zlokalizowanych w udziale sieciowym (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji zabezpieczeń 839645 (MS04-024), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ aktualizacja zabezpieczeń 839645 (MS04-024) nie obejmuje poprawki 830411.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Ważne Jeśli poprawka 830411 dotychczas nie była wymagana i nie została wdrożona, ta poprawka (871242) prawdopodobnie nie będzie potrzebna.

Wymagania wstępne

Ta poprawka wymaga systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) i aktualizacji zabezpieczeń 839645 (MS04-024). Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji zabezpieczeń 839645 (MS04-024), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka zastępuje poprawkę 830411.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Windows XP (wersje 32-bitowe)
  Data    Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  12-lip-2004 21:34 6.0.2800.1575   921 600 Comctl32.dll  12-lip-2004 21:36           1 812 Controls.man  12-lip-2004 21:36            621 Comctl.man  12-lip-2004 21:34 6.0.2800.1575   82 432 Fldrclnr.dll  12-lip-2004 21:34 5.1.2600.1552  1 184 256 Ole32.dll      12-lip-2004 21:34 3.50.5019.0    569 344 Oleaut32.dll  12-lip-2004 21:34 5.1.2600.1551   535 552 Rpcrt4.dll  12-lip-2004 21:34 5.1.2600.1550   265 728 Rpcss.dll      12-lip-2004 21:34 6.0.2800.1575  8 351 744 Shell32.dll     12-lip-2004 21:34 5.1.2600.1575   681 984 Sxs.dll       11-lip-2004 19:44 5.1.2600.1575   594 432 Xpsp2res.dll    11-lip-2004 08:27            390 Branches.inf  12-lip-2004 21:58           13 131 Kb871242.cat  12-lip-2004 21:35            368 Updatebr.inf  12-lip-2004 21:47           7 952 Update_sp1qfe.inf
Windows XP (wersje 64-bitowe)
  Data    Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku    Platforma  --------------------------------------------------------------------------  12-lip-2004 21:37 6.0.2800.1575  2 639 360 Comctl32.dll    IA-64  12-lip-2004 21:39           1 813 Controls.man  12-lip-2004 21:39            623 Comctl.man  12-lip-2004 21:37 6.0.2800.1575   130 560 Fldrclnr.dll    IA-64  12-lip-2004 21:37 5.1.2600.1551  4 341 760 Ole32.dll     IA-64  12-lip-2004 21:37 3.50.5017.0   3 969 024 Oleaut32.dll    IA-64  12-lip-2004 21:37 5.1.2600.1551  2 318 336 Rpcrt4.dll     IA-64  12-lip-2004 21:37 5.1.2600.1551   785 920 Rpcss.dll     IA-64  12-lip-2004 21:37 6.0.2800.1575 14 386 688 Shell32.dll    IA-64  12-lip-2004 21:37 5.1.2600.1575  2 034 176 Sxs.dll  10-lip-2004 12:47 5.1.2600.1575   593 920 Xpsp2res.dll  12-lip-2004 21:34 6.0.2800.1575   82 432 Wfldrclnr.dll   x86  12-lip-2004 21:34 5.1.2600.1552  1 184 256 Wole32.dll  12-lip-2004 21:34 3.50.5019.0    569 344 Woleaut32.dll  12-lip-2004 21:34 5.1.2600.1551   510 464 Wrpcrt4.dll    x86  12-lip-2004 21:34 6.0.2800.1575  8 351 744 Wshell32.dll    x86  12-lip-2004 21:34 5.1.2600.1575   681 984 Wsxs.dll      x86  11-lip-2004 19:44 5.1.2600.1575   594 432 Wxpsp2res.dll   x86  10-lip-2004 01:43            390 Branches.inf  12-lip-2004 21:58           15 602 Kb871242.cat  12-lip-2004 21:38            368 Updatebr.inf  12-lip-2004 21:47           8 997 Update_sp1qfe.inf
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 871242 — ostatni przegląd: 01/12/2015 23:53:24 — zmiana: 4.2

Microsoft Windows XP Home Edition SP1, Microsoft Windows XP Professional SP1, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbwinxpsp2fix kbwinserv2003presp1fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe KB871242
Opinia