Pakiet zbiorczy z aktualizacjami jest dostępny dla programów Internet Explorer w wersjach 5.x oraz 6.0

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Dostępna jest nowa aktualizacja programów Internet Explorer 5.x oraz 6. W pakiecie zbiorczym z aktualizacjami o numerze 871260 obecna jest aktualizacja zabezpieczeń 867801 oraz wszystkie poprawki programu Internet Explorer, opublikowane po wydaniu aktualizacji zabezpieczeń 832894. Aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft — Centrum pobierania. Jeśli jesteś administratorem systemów, możesz za pomocą przełączników instalacji wykonać niestandardową instalację aktualizacji. Obecność identyfikatora Q871260 w sekcji Wersje aktualizacji w oknie dialogowym Internet Explorer - informacje oznacza, że aktualizacja jest zainstalowana (nie dotyczy systemu Windows Server 2003 oraz Windows XP 64-Bit Edition, wersja 2003). W przypadku systemów Windows Server 2003 oraz wersji 64-bitowych systemu Windows XP obecność aktualizacji można zweryfikować, porównując wersje zaktualizowanych plików na komputerze z plikami wymienionymi w sekcji „Informacje o plikach” w tym artykule. Można również sprawdzić, czy wartość DWORD
IsInstalled
jest obecna w następującym kluczu rejestru i czy jest równa 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{42cd6e37-d75d-4b9a-bcd5-4aedd9e32728}.
Ukończenie instalacji aktualizacji dla programów Internet Explorer 6, Internet Explorer 5.5 oraz Internet Explorer 5.01 wymaga ponownego uruchomienia komputera. Aby usunąć aktualizację, należy użyć narzędzia Dodaj lub usuń programy (lub narzędzia Dodaj/Usuń programy) w Panelu sterowania. Administratorzy systemu mogą usunąć aktualizację, korzystając z narzędzia Ieuninst.exe lub Spuninst.exe. Narzędzie Ieuninst.exe jest instalowane w folderze %Windir% . Narzędzie Spuninst.exe jest instalowane w folderze %Windir%\$NTUninstallKB867801$\Spuninst.
WPROWADZENIE
Dostępna jest aktualizacja programu Microsoft Internet Explorer. W pakiecie zbiorczym z aktualizacjami o numerze 871260 obecna jest aktualizacja zabezpieczeń 867801 (MS04-025) oraz wszystkie poprawki programu Internet Explorer utworzone po wydaniu aktualizacji zabezpieczeń 832894 (MS04-004).

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat aktualizacji zabezpieczeń 867801, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat aktualizacji zabezpieczeń 832894, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Powrót do początku
Więcej informacji

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz teraz pakiet IE6.0s http://download.microsoft.com/download/1/0/f/10fa3c75-2241-4bc2-a9c8-fd7aae3da1a7/IE6.0sp1-KB871260-x86-PLK.exe
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które utrudniają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Powrót do początku

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz teraz pakiet IE6.0shttp://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=794BA98B-253F-4107-A7DB-4E38BDCF6BA2&displaylang=en-KB871260-ia64-ENU.exe.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które utrudniają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Powrót do początku

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB867801-ia64-enu.exe.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które utrudniają nieautoryzowane zmiany w pliku.

UWAGA: W przypadku systemu Microsoft Windows Server 2003 (wersje 64-bitowe) do poprawki zabezpieczeń 867801 (MS04-025) dołączone są poprawki utworzone po opublikowaniu aktualizacji zabezpieczeń 832894 (MS04-004). Podczas instalowania aktualizacji zabezpieczeń 867801 (MS04-025) na komputerze z systemem Windows Server 2003 program instalacyjny sprawdza, czy pliki aktualizowane na komputerze były uprzednio aktualizowane przez poprawkę firmy Microsoft. Jeżeli zainstalowano już wcześniej poprawkę aktualizującą jeden z tych plików, Instalator kopiuje pliki zbiorczej poprawki do komputera. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824994 Opis zawartości pakietu aktualizacji produktu systemu Windows Server 2003


Powrót do początku

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB867801-x86-plk.exe.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które utrudniają nieautoryzowane zmiany w pliku.

UWAGA: W przypadku systemu Windows Server 2003 (wersje 32-bitowe) do poprawki zabezpieczeń 867801 (MS04-025) dołączone są poprawki utworzone po opublikowaniu aktualizacji zabezpieczeń 832894 (MS04-004). Podczas instalowania aktualizacji zabezpieczeń 867801 (MS04-025) na komputerze z systemem Windows Server 2003 program instalacyjny sprawdza, czy pliki aktualizowane na komputerze były uprzednio aktualizowane przez poprawkę firmy Microsoft. Jeżeli zainstalowano już wcześniej poprawkę aktualizującą jeden z tych plików, Instalator kopiuje pliki zbiorczej poprawki do komputera. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824994 Opis zawartości pakietu aktualizacji produktu systemu Windows Server 2003


Powrót do początku

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB867801-ia64-enu.exe.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które utrudniają nieautoryzowane zmiany w pliku.

UWAGA: W przypadku systemu Microsoft Windows XP 64-Bit Edition (wersja 2003) do poprawki zabezpieczeń 867801 (MS04-025) dołączone są poprawki utworzone po opublikowaniu aktualizacji zabezpieczeń 832894 (MS04-004). Podczas instalowania aktualizacji zabezpieczeń 867801 (MS04-025) na komputerze z systemem Windows XP 64-Bit Edition (wersja 2003) program instalacyjny sprawdza, czy pliki aktualizowane na komputerze były uprzednio aktualizowane przez poprawkę firmy Microsoft. Jeżeli zainstalowano już wcześniej poprawkę aktualizującą jeden z tych plików, Instalator kopiuje pliki zbiorczej poprawki do komputera. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824994 Opis zawartości pakietu aktualizacji produktu systemu Windows Server 2003


Powrót do początku

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz teraz pakiet IE6.0-KB871260-WindowsXP-x86-PLK.exe.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które utrudniają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Powrót do początku

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz teraz pakiet IE5.5sp2-KB871260-x86-plk.exe.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które utrudniają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Powrót do początku

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz teraz pakiet IE5.01sp2-KB871260-Windows2000sp2-x86-plk.exe.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które utrudniają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Powrót do początku

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz teraz pakiet IE5.01sp3-KB871260-Windows2000sp3-x86-plk.exe.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które utrudniają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Powrót do początku

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz teraz pakiet IE5.01sp4-KB871260-Windows2000sp4-x86-PLK.exe.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które utrudniają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Powrót do początku

Aby zainstalować ten pakiet zbiorczy z aktualizacjami, należy zalogować się jako administrator. Aby po pobraniu zainstalować tę wersję aktualizacji, należy uruchomić pakiet zbiorczy z aktualizacjami 871260 lub aktualizację zabezpieczeń 867801 (dla systemu Windows Server 2003 i Windows XP 64-Bit Edition, wersja 2003), która została pobrana za pomocą odpowiednich przełączników instalacji.

Administrator przedsiębiorstwa może rozmieścić pakiet zbiorczy aktualizacji 871260, korzystając z programu Microsoft Systems Management Server (SMS) Feature Pack lub programu SMS 2003. Narzędzie MBSA jest w stanie rozpoznać, czy pakiet zbiorczy aktualizacji został zainstalowany, a jeśli tak, to poprawnie zasygnalizować obecność aktualizacji MS04-025. Dzięki temu, że nowsze wersje plików pakietu zbiorczego aktualizacji są rozpoznawane przez narzędzie MBSA jako równoważne z perspektywy zabezpieczeń aktualizacji zabezpieczeń MS04-025, to za pomocą programu SMS można rozmieścić zarówno aktualizację zabezpieczeń, jak i pakiet zbiorczy aktualizacji. Za pomocą narzędzia MBSA nie można określić, czy dany analizowany komputer wymaga zainstalowania pakietu zbiorczego aktualizacji. Narzędzie MBSA nie pozwala na przykład ustalić, czy na komputerze są używane jakiekolwiek poprawki wydane po aktualizacji MS04-004. Narzędzia MBSA można użyć tylko do ustalenia, czy minimalne wymagania zabezpieczeń ustalone przez aktualizację MS04-025 są czy nie są spełnione. Pakietu zbiorczego aktualizacji 871260 nie można rozmieścić, korzystając z usług Microsoft Software Update Services (SUS). Aby uzyskać dodatkowe informacje o rozmieszczaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 871260 za pomocą programu SMS tylko na tych komputerach, na których znajdują się poprawki wydane po aktualizacji MS04-004, lub określaniu, czy pakiet zbiorczy aktualizacji został zainstalowany na komputerach klienckich, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
867832 How to distribute software updates that are not detected by the Microsoft Baseline Security Analyzer in Systems Management Server 2003


Do sprawdzenia, czy zainstalowano tę aktualizację, można również użyć jednej z następujących metod:

Windows Server 2003 i Windows XP 64-Bit Edition, wersja 2003:

 • Porównaj wersje zaktualizowanych plików na komputerze z plikami, które znajdują się na liście w sekcji Informacje o plikach w tym artykule.
 • Sprawdź, czy wartość DWORD
  Installed
  jest obecna w następującym kluczu rejestru i czy jest równa 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB871260

Wszystkie inne wersje systemu Windows

 • Sprawdź, czy identyfikator Q871260 jest obecny w polu Wersje aktualizacji w oknie dialogowym Internet Explorer — informacje.
 • Porównaj wersje zaktualizowanych plików na komputerze z plikami, które znajdują się na liście w sekcji Informacje o plikach w tym artykule.
 • Sprawdź, czy wartość DWORD
  IsInstalled
  jest obecna w następującym kluczu rejestru i czy jest równa 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{42cd6e37-d75d-4b9a-bcd5-4aedd9e32728}
Powrót do początku

Firma Microsoft przetestowała wersje systemu Windows oraz wersje programu Internet Explorer wymienione w tym artykule, aby ocenić, czy są narażone na występowanie tych luk, i potwierdzić, że aktualizacja opisana w tym artykule powoduje usunięcie tych luk.


Aby zainstalować pakiet zbiorczy z aktualizacjami w wersjach dla programu Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003, należy zainstalować program Internet Explorer 6 (w wersji 6.00.3790.0000) w systemie Windows Server 2003 (32-bitowym lub 64-bitowym) albo należy zainstalować program Internet Explorer 6 w systemie Windows XP 64-Bit Edition, wersja 2003.

Powrót do początku


Aby zainstalować wersję pakietu zbiorczego z aktualizacjami dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), musi być uruchomiona jedna z następujących wersji programu Internet Explorer:
 • Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (wersja 6.00.2800.1106) w systemie Windows XP 64-Bit Edition, wersja 2002
 • Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (wersja 6.00.2800.1106) w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (wersja 6.00.2800.1106) w systemie Windows XP
 • Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (wersja 6.00.2800.1106) w systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4)
 • Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (wersja 6.00.2800.1106) w systemie Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3)
 • Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (wersja 6.00.2800.1106) w systemie Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (wersja 6.00.2800.1106) w systemie Microsoft Windows NT Workstation i Server 4.0 z dodatkiem Service Pack 6a (SP6a)
 • Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (wersja 6.00.2800.1106) w systemie Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition z dodatkiem SP6
 • Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (wersja 6.00.2800.1106) w systemie Microsoft Windows Millennium Edition
Powrót do początku

Aby zainstalować pakiet zbiorczy z aktualizacjami w wersji dla programu Internet Explorer 6, należy zainstalować program Internet Explorer 6 (w wersji 6.00.2600.0000) w systemie Windows XP.

Powrót do początku

Aby zainstalować pakiet zbiorczy z aktualizacjami w wersji dla programu Internet Explorer 5.5, należy uruchomić system Windows Millennium Edition.

Powrót do początku

Aby zainstalować pakiet zbiorczy z aktualizacjami w wersji dla programu Internet Explorer 5.01, należy zainstalować program Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP4 (w wersji 5.00.3700.1000) w systemie Windows 2000 z dodatkiem SP4 lub program Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP3 (w wersji 5.00.3502.1000) w systemie Windows 2000 z dodatkiem SP3.

Powrót do początku

 • Wersje systemu Windows i wersje programu Internet Explorer, o których nie wspomniano w tym artykule, znajdują się w fazie rozwoju cyklu życia produktu lub nie obejmuje ich już pomoc techniczna. Mimo że niektóre z pakietów aktualizacji opisanych w tym artykule można zainstalować w innych wersjach systemu Windows lub programu Internet Explorer, firma Microsoft nie testowała ich na obecność takich luk i nie sprawdzała, czy eliminuje je aktualizacja, którą opisano w tym artykule. Zalecamy uaktualnienie systemu Windows lub programu Internet Explorer do wersji objętej pomocą techniczną, a następnie zastosowanie odpowiedniej aktualizacji. Użytkownicy systemu Windows lub programu Internet Explorer w wersjach znajdujących się w fazie rozwoju cyklu życia produktu, którzy mają umowę o rozszerzonej pomocy technicznej, powinni skontaktować się z menedżerem technicznym (TAM, Technical Account Manager) lub konsultantem ds. projektowania aplikacji (ADC, Applications Development Consultant), aby uzyskać informacje o możliwości aktualizacji danej konfiguracji.
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak sprawdzić, która wersja programu Internet Explorer jest zainstalowana, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  164539 Jak określić, która wersja programu Internet Explorer jest zainstalowana
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje o Pomocy technicznej na poszczególnych etapach cyklu życia składników systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania dodatku SP1 dla programu Internet Explorer 6, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  328548 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Internet Explorer 6
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania najnowszego dodatku Service Pack dla programu Internet Explorer 5.5, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  276369 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack do programu Internet Explorer 5.5
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania dodatku SP3 dla programu Internet Explorer 5.01, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  267954 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack do programu Internet Explorer 5.01
Powrót do początku

W celu ukończenia instalacji aktualizacji dla programu Internet Explorer 6 należy ponownie uruchomić komputer.

W celu ukończenia instalacji aktualizacji dla programu Internet Explorer 5.01 lub Internet Explorer 5.5 na komputerze z systemem Windows NT 4.0 lub Windows 2000 należy ponownie uruchomić komputer, a następnie zalogować się jako administrator.

Powrót do początku

Aktualizacja zabezpieczeń 867801 w wersji dla systemów Windows Server 2003 oraz pakiet zbiorczy z aktualizacjami dla systemów Windows Server 2003 (w tym Windows XP 64-Bit Edition, wersja 2003) obsługuje następujące przełączniki instalacji:
 • /?: Wyświetlenie listy przełączników instalacyjnych.
 • /u: Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /n: Pomijanie wykonywania kopii zapasowej plików przeznaczonych do usunięcia.
 • /o: Zastępowanie plików OEM bez monitowania.
 • /z: Pomijanie ponownego uruchomienia komputera po ukończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
 • /l: Wyświetlenie listy zainstalowanych poprawek.
 • /x: Wyodrębnianie plików bez uruchamiania Instalatora.

W jednym wierszu można użyć kilku przełączników. Na przykład, aby zainstalować pakiet zbiorczy z aktualizacjami dla 32-bitowego systemu Windows Server 2003 w trybie cichym, należy użyć następującego polecenia:
WindowsServer2003-KB867801-x86-enu.exe /u /q
Aby zainstalować aktualizację zabezpieczeń 867801 dla 32-bitowego systemu Windows Server 2003 bez wymuszania ponownego uruchomienia komputera, należy użyć następującego polecenia:
WindowsServer2003-KB867801-x86-enu.exe /z

Inne pakiety aktualizacji zawierające ten pakiet zbiorczy z aktualizacjami obsługują następujące przełączniki:
 • /q: Tryb cichy lub pomijanie komunikatów podczas wyodrębniania plików.
 • /q:u: Tryb cichy użytkownika. W tym trybie są wyświetlane wybrane okna dialogowe zawierające informacje przeznaczone dla użytkownika.
 • /q:a: Tryb cichy administratora. W tym trybie nie są wyświetlane żadne okna dialogowe zawierające informacje dla użytkownika.
 • /t: ścieżka: Określa lokalizację folderu tymczasowego, który jest używany przez Instalatora, lub folder docelowy dla wyodrębnianych plików (jeśli użyto przełącznika /c).
 • /c: Wyodrębnia pliki bez ich instalowania. Jeśli nie została określony przełącznik /t: ścieżka, wyświetlany jest monit o wskazanie folderu docelowego.
 • /c: ścieżka: Określa ścieżkę i nazwę pliku .inf lub pliku .exe Instalatora.
 • /r:n: Zapobiega ponownemu uruchomieniu komputera po instalacji.
 • /r:i: Monituje użytkownika o ponowne uruchomienie komputera, jeśli jest ono wymagane (z wyjątkiem sytuacji, w której użyto również przełącznika /q:a).
 • /r:a: Zawsze uruchamia ponownie komputer po zakończeniu instalacji.
 • /r:s: Uruchamia ponownie komputer po instalacji bez monitowania użytkownika.
 • /n:v: Brak sprawdzania wersji. Instalując aktualizację dowolnej wersji programu Internet Explorer przy użyciu tego przełącznika, należy zachować ostrożność.

W jednym wierszu można użyć kilka przełączników. Na przykład, aby zainstalować pakiet zbiorczy z aktualizacjami dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (32-bitowym) w trybie cichym oraz nie wymuszać ponownego uruchomienia komputera, należy użyć następującego polecenia:
IE6.0sp1-KB871260-x86-PLK.exe /q:a /r:n
Powrót do początku

837247A link that has a specified target always opens in a new window if Internet Explorer is the startup program in a Terminal Services session or the shell for the operating system
831845An access violation occurs in Mshtml.dll when you close an Internet Explorer 6 window by using a script
835183An access violation occurs in Msxml3.dll when you try to quit Internet Explorer 6
817786An access violation occurs when you refresh a Web page in Internet Explorer
818614An entry in a drop-down list box on a Web page in Internet Explorer 6.0 is not selected when you press a keyboard key
837209An HTTPS Web page does not download completely in Internet Explorer 5.5
840312Cached HTC files generate additional GET requests in Internet Explorer 6
826722Cannot delete shortcut on a network share: "It is being used by another person or program"
840386Cannot open an Excel 2003 workbook by using Internet Explorer 6.0
840387Compressed .exe files that are served from IIS are truncated when you are running Internet Explorer 6
839571Connections do not use LAN automatic configuration and proxy settings in Windows Server 2003
840388Data does not decompress when you use behaviors with compressed data in Internet Explorer 6
813503Dynamically adding and removing an IFRAME with filters causes Internet Explorer to crash
816868Komunikat o błędzie: „Internet Explorer nie może pobrać pliku”
831306FIX: The FileDownload event does not always fire
328353Zaznaczony folder zwija się po zmianie nazwy w widoku drzewa w Eksploratorze Windows
817981Icons in folder tree views are too small to click or to see clearly
834273Internet Explorer 6 may close unexpectedly when you view a Web page that uses a cascading style sheet
841368Internet Explorer 6 Service Pack 1 stops unexpectedly when you view a Web program on Windows XP
840391Internet Explorer 6 stops responding when it is started from a JScript hyperlink or from a JavaScript hyperlink in an Office document
835311Internet Explorer 6 stops responding when you start it from a JavaScript hyperlink or from a Jscript hyperlink in an Office document
829643Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 cannot use the Automatic Detect Settings feature in a Windows XP-based computer to find a WPAD server
837251Internet Explorer does not correctly decompress data that uses the GZIP data compression method
830511Internet Explorer quits unexpectedly when you press F1 in a Web page dialog box
827666Internet Explorer quits unexpectedly when you try to print or to preview a document
327010Link sent by e-mail is incomplete in subject line and does not appear in message body
840139Long upload times to a Web page through Internet Explorer 6
840378Roaming profiles are not unloaded on a Windows Server 2003-based computer that is running Terminal Services
824463Scaled images are not sized correctly and leave gaps between the images
320273Subfolders of a Web folder are not enumerated in the folders pane in Windows XP
830849The Automatically Detect Settings feature is turned on even with restricted access in Internet Explorer 6
843268The computer may stop responding and CPU utilization for Internet Explorer may remain high for a long time when you view a Web page
838893The server returned an invalid or unrecognized response error message in Internet Explorer 6 Service Pack 1
834806The SHIFT+F10 keyboard shortcut does not close a shortcut menu in Internet Explorer on a Windows 2000-based computer
830313The title bar displays the Web site address instead of the Web site title in Windows Server 2003
828432Third-party software may not function as expected after you apply the Internet Explorer 6.0 security update MS03-032
834158Web page does not print when you change from landscape orientation to portrait orientation
821591"Web page unavailable while offline" message when you click a hyperlink a second time in Internet Explorer 6 Service Pack 1
830780Windows Explorer stops responding and the shortcut menu does not close when you use the SHIFT+F10 keyboard shortcut
824067You are prompted for a password and a user name when you view HTML messages in Outlook
840530You cannot gain access to linked Web pages from a Web site that you access through a desktop shortcut in Internet Explorer Service Pack 1
831167Funkcja Wininet ponawia żądanie POST przy użyciu pustego nagłówka
826499You cannot see list options when you use the zoom feature in Internet Explorer
843613You receive an access violation in Internet Explorer 6 SP1 when you use a custom Web-based program over SSL
842527You see a blank preview pane after you access a folder with a home page that is redirected to an .xml file
Powrót do początku

W poniższej tabeli przedstawiono atrybuty plików pakietu zbiorczego z aktualizacjami w wersji anglojęzycznej (mogą to być atrybuty nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Internet Explorer 6.0 z dodatkiem SP1 dla systemu Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0 i Windows Millennium Edition

  Data     Godzina  Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  21-lip-2004 18:23   6.0.2800.1577  1 017 856 Browseui.dll    21-lip-2004 14:49   6.0.2800.1459  2 802 688 Mshtml.dll     21-lip-2004 18:23   6.0.2800.1577  1 336 832 Shdocvw.dll     21-lip-2004 19:52   6.0.2800.1577   399 872 Shlwapi.dll     21-lip-2004 14:50   6.0.2800.1459   485 888 Urlmon.dll     21-lip-2004 14:50   6.0.2800.1459   590 336 Wininet.dll  

Internet Explorer 6.0 z dodatkiem SP1 dla systemu Windows XP 64-Bit Edition, wersja 2002

  Data     Godzina  Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku  -----------------------------------------------------------------------  21-lip-2004 19:25   6.0.2800.1577  2 869 760 Browseui.dll   IA64  21-lip-2004 13:35   6.0.2800.1459  9 104 384 Mshtml.dll    IA64  21-lip-2004 19:25   6.0.2800.1577  3 667 456 Shdocvw.dll   IA64  21-lip-2004 19:24   6.0.2800.1577  1 112 064 Shlwapi.dll   IA64  21-lip-2004 13:34   6.0.2800.1459  1 421 312 Urlmon.dll    IA64  21-lip-2004 13:34   6.0.2800.1459  1 800 704 Wininet.dll   IA64 

Windows Server 2003

  Data     Godzina  Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku   Folder  --------------------------------------------------------------------------  09-lip-2004 00:12   6.0.3790.186  1 057 792 Browseui.dll   RTMQFE  08-lip-2004 21:12   6.0.3790.191  2 921 472 Mshtml.dll    RTMQFE  09-lip-2004 00:12   6.0.3790.186  1 394 688 Shdocvw.dll   RTMQFE  09-lip-2004 00:12   6.0.3790.186   287 232 Shlwapi.dll   RTMQFE  09-lip-2004 00:12   6.0.3790.186   509 952 Urlmon.dll    RTMQFE  09-lip-2004 00:12   6.0.3790.186   624 640 Wininet.dll   RTMQFE  09-lip-2004 00:25   6.0.3790.186  1 057 792 Browseui.dll   RTMGDR  09-lip-2004 00:25   6.0.3790.191  2 921 472 Mshtml.dll    RTMGDR  09-lip-2004 00:25   6.0.3790.186  1 394 688 Shdocvw.dll   RTMGDR  09-lip-2004 00:25   6.0.3790.186   287 232 Shlwapi.dll   RTMGDR  09-lip-2004 00:25   6.0.3790.186   509 952 Urlmon.dll    RTMGDR  09-lip-2004 00:25   6.0.3790.186   624 640 Wininet.dll   RTMGDR 

Windows Server 2003 (wersja 64-bitowa)

  Data     Godzina  Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku   Folder  -------------------------------------------------------------------------  08-lip-2004 21:06   6.0.3790.186  2 536 960 Browseui.dll   RTMQFE  08-lip-2004 21:06   6.0.3790.191  8 221 696 Mshtml.dll    RTMQFE  08-lip-2004 21:06   6.0.3790.186  3 361 792 Shdocvw.dll   RTMQFE  08-lip-2004 21:06   6.0.3790.186   738 816 Shlwapi.dll   RTMQFE  08-lip-2004 21:06   6.0.3790.186  1 272 320 Urlmon.dll    RTMQFE  08-lip-2004 21:06   6.0.3790.186  1 503 744 Wininet.dll   RTMQFE  08-lip-2004 21:12   6.0.3790.186  1 057 792 Wbrowseui.dll  RTMQFE  08-lip-2004 21:12   6.0.3790.191  2 921 472 Wmshtml.dll   RTMQFE  08-lip-2004 21:12   6.0.3790.186  1 394 688 Wshdocvw.dll   RTMQFE  08-lip-2004 21:12   6.0.3790.186   287 232 Wshlwapi.dll   RTMQFE  08-lip-2004 21:12   6.0.3790.186   509 952 Wurlmon.dll   RTMQFE  08-lip-2004 21:12   6.0.3790.186   624 640 Wwininet.dll   RTMQFE  08-lip-2004 21:26   6.0.3790.186  2 536 960 Browseui.dll   RTMGDR  08-lip-2004 21:26   6.0.3790.191  8 221 184 Mshtml.dll    RTMGDR  08-lip-2004 21:26   6.0.3790.186  3 361 792 Shdocvw.dll   RTMGDR  08-lip-2004 21:26   6.0.3790.186   738 816 Shlwapi.dll   RTMGDR  08-lip-2004 21:26   6.0.3790.186  1 272 320 Urlmon.dll    RTMGDR  08-lip-2004 21:26   6.0.3790.186  1 503 232 Wininet.dll   RTMGDR  08-lip-2004 21:25   6.0.3790.186  1 057 792 Wbrowseui.dll  RTMGDR  08-lip-2004 21:25   6.0.3790.191  2 921 472 Wmshtml.dll   RTMGDR  08-lip-2004 21:25   6.0.3790.186  1 394 688 Wshdocvw.dll   RTMGDR  08-lip-2004 21:25   6.0.3790.186   287 232 Wshlwapi.dll   RTMGDR  08-lip-2004 21:25   6.0.3790.186   509 952 Wurlmon.dll   RTMGDR  08-lip-2004 21:25   6.0.3790.186   624 640 Wwininet.dll   RTMGDR

Internet Explorer 6.0 dla systemu Windows XP

  Data     Godzina  Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  03-lip-2004 19:04   6.0.2750.164  1 014 784 Browseui.dll     21-lip-2004 13:48   6.0.2743.2100  2 768 896 Mshtml.dll     15-sie-2003 17:31   6.0.2722.900    34 304 Pngfilt.dll     05-mar-2002 00:09   6.0.2715.400   548 864 Shdoclc.dll     03-lip-2004 19:03   6.0.2750.164  1 333 248 Shdocvw.dll     03-lip-2004 19:02   6.0.2750.164   390 656 Shlwapi.dll     15-sie-2003 17:31   6.0.2715.400   109 568 Url.dll       21-lip-2004 13:49   6.0.2743.2100   481 792 Urlmon.dll     21-lip-2004 13:49   6.0.2743.2100   585 216 Wininet.dll  

Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP2 dla systemu Windows Millennium Edition

  Data     Godzina  Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  21-lip-2004 11:36   5.50.4943.2100  796 944 Browseui.dll    21-lip-2004 11:39   5.50.4943.2100 2 663 696 Mshtml.dll     17-paź-2002 00:01   5.50.4922.900   48 912 Pngfilt.dll     21-lip-2004 11:36   5.50.4943.2100 1 141 008 Shdocvw.dll     21-lip-2004 11:36   5.50.4943.2100  291 088 Shlwapi.dll     05-mar-2002 01:53   5.50.4915.500   84 240 Url.dll       21-lip-2004 11:40   5.50.4943.2100  409 360 Urlmon.dll     21-lip-2004 11:39   5.50.4943.2100  463 632 Wininet.dll    

Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP2 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP2

  Data     Godzina  Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  21-lip-2004 17:55   5.0.3532.2100   792 848 Browseui.dll      21-lip-2004 18:02   5.0.3532.2100  2 287 888 Mshtml.dll     19-sie-2003 15:00   5.0.3521.1800   48 912 Pngfilt.dll     21-lip-2004 17:54   5.0.3532.2100  1 100 048 Shdocvw.dll     21-lip-2004 17:52   5.0.3532.2100   279 312 Shlwapi.dll     05-mar-2002 01:53   5.50.4915.500   84 240 Url.dll       21-lip-2004 18:04   5.0.3532.2100   409 360 Urlmon.dll     21-lip-2004 18:04   5.0.3532.2100   450 832 Wininet.dll 

Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP3 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP3

  Data     Godzina  Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  21-lip-2004 17:55   5.0.3532.2100   792 848 Browseui.dll      21-lip-2004 18:02   5.0.3532.2100  2 287 888 Mshtml.dll     19-sie-2003 15:00   5.0.3521.1800   48 912 Pngfilt.dll     21-lip-2004 17:54   5.0.3532.2100  1 100 048 Shdocvw.dll     21-lip-2004 17:52   5.0.3532.2100   279 312 Shlwapi.dll     05-mar-2002 01:53   5.50.4915.500   84 240 Url.dll       21-lip-2004 18:04   5.0.3532.2100   409 360 Urlmon.dll     21-lip-2004 18:04   5.0.3532.2100   450 832 Wininet.dll  

Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP4 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4


  Data     Godzina  Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  21-lip-2004 18:21   5.0.3819.2100   792 848 Browseui.dll     21-lip-2004 18:24   5.0.3819.2100  2 287 888 Mshtml.dll     12-cze-2003 23:15   5.0.3806.1200   48 912 Pngfilt.dll     21-lip-2004 18:20   5.0.3819.2100  1 100 048 Shdocvw.dll     21-lip-2004 18:20   5.0.3819.2100   279 312 Shlwapi.dll     05-mar-2002 01:53   5.50.4915.500   84 240 Url.dll       21-lip-2004 18:25   5.0.3819.2100   409 360 Urlmon.dll     21-lip-2004 18:25   5.0.3819.2100   450 832 Wininet.dll   
Uwagi:
 • Podczas instalowania aktualizacji zabezpieczeń 867801 (MS04-025) na komputerze z systemem Windows Server 2003 lub z systemem Windows XP 64-Bit Edition (wersja 2003) program instalacyjny sprawdza, czy pliki aktualizowane na komputerze były uprzednio aktualizowane przez poprawkę firmy Microsoft. Jeżeli uprzednio instalowano poprawkę w celu aktualizacji jednego z tych plików, program instalacyjny kopiuje pliki RTMQFE na komputer. W przeciwnym przypadku program instalacyjny kopiuje pliki RTMGDR na komputer. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  824994 Opis zawartości pakietu aktualizacji produktu systemu Windows Server 2003
 • Ze względu na zależność plików i Instalatora lub wymagania dotyczące usuwania te pakiety aktualizacyjne mogą zawierać dodatkowe pliki.
Powrót do początku

Aby usunąć aktualizację, usuń aktualizację zabezpieczeń 867801 (MS04-025). Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
867801 MS04-025: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
Administratorzy systemów mogą użyć narzędzia Spuninst.exe do usunięcia tej aktualizacji zabezpieczeń. Narzędzie Spuninst.exe znajduje się w folderze %Windir%\$NTUninstallKB867801$\Spuninst. Narzędzie obsługuje następujące przełączniki instalacji:
 • /?: Wyświetlenie listy przełączników instalacyjnych.
 • /u: Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f: Wymuszanie zamknięcia innych programów podczas wyłączania komputera.
 • /z: Pomijanie ponownego uruchomienia komputera po ukończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).

Aby usunąć tę aktualizację, użyj narzędzia Dodaj lub usuń programy (lub narzędzia Dodaj/Usuń programy) w Panelu sterowania. Kliknij pozycję Internet Explorer Q871260, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń (lub kliknij przycisk Dodaj/Usuń).

Administratorzy systemów mogą użyć narzędzia Ieuninst.exe do usunięcia tej aktualizacji. Pakiet zbiorczy z aktualizacjami instaluje narzędzie Ieuninst.exe w folderze %Windir%. Narzędzie obsługuje następujące przełączniki wiersza polecenia:
 • /?: Wyświetlenie listy obsługiwanych przełączników.
 • /z: Pomijanie ponownego uruchomienia komputera po ukończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
Aby na przykład usunąć tę aktualizację w trybie cichym, należy użyć następującego polecenia:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q871260.inf
UWAGA: Zakłada się, że system Windows jest zainstalowany w folderze C:\Windows.

Powrót do początku

Aby na komputerze z systemem Windows Server 2003 lub Windows XP 64-Bit Edition, wersja 2003 poprawnie usunąć więcej niż jedną aktualizację zbiorczą dla programu Internet Explorer, należy usuwać aktualizacje w odwrotnym porządku. Na przykład jeśli zainstalowano aktualizację 818529, a następnie aktualizację 828750, należy usunąć najpierw aktualizację 828750, a po niej aktualizację 818529.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o znanych problemach, które mogą występować po zainstalowaniu tej aktualizacji, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
325192 Problemy występujące po zainstalowaniu aktualizacji programu Internet Explorer lub systemu Windows

 • Po usunięciu pakietu zbiorczego z aktualizacjami 871260 z komputera z systemem Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows Millennium Edition lub Windows 98 Wydanie drugie nie można usunąć poprzednich aktualizacji zbiorczych dla programu Internet Explorer (na przykład aktualizacji krytycznej 818529). Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu. Usunąć można tylko ostatnią z zainstalowanych aktualizacji zbiorczych.
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje o znanych problemach, które mogą występować po zainstalowaniu tej aktualizacji, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  325192 Problemy występujące po zainstalowaniu aktualizacji programu Internet Explorer lub systemu Windows
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 871260 — ostatni przegląd: 12/08/2015 07:52:18 — zmiana: 7.2

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.0

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbdownload kbinfo KB871260
Opinia