Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Problemy w programie Outlook 2003 usuwane przez dodatek Service Pack 1 dla pakietu Office 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla pakietu Microsoft Office 2003 zawierający poprawki do programu Microsoft Office Outlook 2003. W tym artykule opisano następujące zagadnienia dotyczące dodatku Service Pack:
WPROWADZENIE
Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla pakietu Microsoft Office 2003 dostarcza najnowszych aktualizacji pakietu Microsoft Office 2003. Dodatek SP1 dla pakietu Office 2003 zawiera istotne rozszerzenia zabezpieczeń oraz ulepszenia w zakresie stabilności i wydajności. Dodatek SP1 dla pakietu Office 2003 zawiera również wiele ulepszeń wydajności i funkcji programu Microsoft Office Outlook 2003.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office 2003, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
842532 Opis dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office 2003
Powrót do początku
Więcej informacji

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack

Dodatek SP1 dla pakietu Office 2003 usuwa problemy opisane w następujących pakietach poprawek:

830003 Description of the Outlook 2003 hotfix package: December 17, 2003
833984 Description of Outlook 2003 hotfix package: January 7, 2004
833986 Description of the Outlook 2003 hotfix package: January 17, 2004
833856 Description of the Outlook 2003 hotfix package: January 20, 2004
834714 Description of the German version of Outlook 2003 hotfix package: January 29, 2004
835210 Description of the Outlook 2003 hotfix package: March 2, 2004
837019 Description of the Outlook 2003 hotfix package: March 17, 2004
838020 Description of the Outlook 2003 hotfix package: April 7, 2004
834716 Description of the Outlook 2003 hotfix package: May 20, 2004


Dodatek SP1 dla pakietu Office 2003 umożliwia rozwiązanie następujących problemów, które nie były dotychczas udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Brak części wiadomości e-mail stanowiącej kopertę, gdy z programu pakietu Office 2003 są wysyłane wielokrotne wiadomości e-mail


Jeśli w programie pakietu Office 2003 zostanie podjęta próba utworzenia wielu wiadomości e-mail, to nagłówek wiadomości e-mail (nazywany kopertą) zawierający pasek narzędzi e-mail może zostać usunięty z wiadomości.


Strona początkowa folderu publicznego nie pojawia się podczas pracy w trybie offline


Wbrew oczekiwaniom strona początkowa folderów publicznych może się nie pojawiać w programie Outlook 2003 podczas pracy w trybie offline, nawet gdy prawdziwe są następujące warunki:
 • Folder publiczny został dodany do listy Ulubione.
 • Zarówno strona początkowa, jak i folder publiczny zostały zaznaczone do synchronizacji.
W niektórych wypadkach może się także pojawić następujący komunikat o błędzie:
Nie można wyświetlić folderu.
Pole Praca 2 znajdujące się w kontakcie zlokalizowanym w globalnej książce adresowej nie jest kopiowane do osobistej książki adresowej (PAB)


Podczas próby skopiowania kontaktu znajdującego się w globalnej książce adresowej do osobistej książki adresowej pole Praca 2 znajdujące się w kontakcie nie jest kopiowane.


Nie można znaleźć podwójnej niemieckiej litery S (ß) za pomocą funkcji Znajdź


Przy próbie wyszukania słowa zawierającego podwójną niemiecką literę S (ß) za pomocą funkcji Znajdź programu Outlook 2003 znak jest zastępowany znakami „ss”. Dodatkowo przy próbie wyszukania słowa zawierającego znaki „ss” znaki te są zastępowane podwójną niemiecką literą S. Ten problem występuje, ponieważ na liście Wyszukaj zarówno podwójna niemiecka litera S, jak i znaki „ss” są traktowane jako ten sam znak.

Jeśli na przykład spróbujesz poszukać słowa Keßler, to w rzeczywistości zostanie znalezione słowo Kessler.


Metoda GoToDate z późnym wiązaniem powoduje niespodziewane zamknięcie programu Outlook


Użycie metody GoToDate z późnym wiązaniem w makrze języka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) może spowodować niespodziewane zamknięcie programu Outlook 2003 i pojawienie się następującego komunikatu o błędzie:
Błąd czasu wykonania: Błąd metody 'GotoDate' obiektu 'View'.


Nic nie wskazuje na to, że do wydrukowanej wiadomości e-mail w formacie HTML jest dołączony załącznik


Jeśli zostanie wydrukowana wiadomość e-mail w formacie HTML, do której dołączono załącznik, nie zostanie wydrukowane żadne pole ani ikona przedstawiająca załączniki. Ta poprawka powoduje dodanie pola Załączniki do wiadomości e-mail w formacie HTML. W tym polu są wyświetlane nazwy plików załączników.


Tagi inteligentne nie działają po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP


Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP nie działają tagi inteligentne w wiadomościach e-mail programu Outlook 2003.


Pełnomocnik otrzymuje komunikat o błędzie „Nie można otworzyć elementu”, gdy otworzy kalendarz menedżera


Gdy pełnomocnik otworzy kalendarz menedżera, to w momencie otwarcia kalendarza lub 15 sekund po jego otwarciu ujrzy następujący komunikat o błędzie:
Nie można otworzyć elementu. Nie można otworzyć informacji typu wolny/zajęty.


Pliki z rozszerzeniami, których nie można otworzyć w systemie Windows XP, są wysyłane jako załączniki w programie Outlook 2003


Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP pliki z niektórymi rozszerzeniami nazw, których nie można otworzyć w systemie Windows XP, mogą być wysyłane jako załączniki w programie Outlook 2003.


W folderze MSN Connector może zostać niespodziewanie utworzony nowy folder niebędący folderem poczty e-mail


Po skonfigurowaniu konta MSN Connector w programie Outlook 2003 w folderze MSN Connector może zostać niespodziewanie utworzony nowy folder niebędący folderem poczty e-mail.


Treść wiadomości e-mail jest pusta, jeśli zostanie wysłane zaktualizowane żądanie spotkania


Jeśli zostanie wysłane zaktualizowane żądanie spotkania zawierające tekst w treści wiadomości e-mail, to treść otrzymanej wiadomości zaktualizowanego żądania będzie pusta. Ten problem może wystąpić, jeśli oryginalne żądanie spotkania nie zawierało tekstu w treści wiadomości i było utworzone za pomocą programu Outlook Web Access.


Program Outlook 2003 niespodziewanie kończy działanie, gdy zostanie uruchomiony na komputerze, na którym działa turecka wersja systemu Microsoft Windows


Jeśli program Outlook 2003 zostanie uruchomiony na komputerze, na którym działa turecka wersja systemu Microsoft Windows, to program Outlook 2003 może niespodziewanie zakończyć działanie.


W programie Outlook 2003 zawsze ma miejsce pełne pobieranie książki adresowej


Gdy program Outlook 2003 aktualizuje książkę adresową trybu offline, odbywa się pełne pobieranie książki adresowej.


Kliknięcie łącza znajdującego się w komunikacie powitalnym nieangielskiej wersji programu Outlook 2003 powoduje wyświetlenie zawartości w języku angielskim


Jeśli zostanie kliknięte hiperłącze w komunikacie powitalnym nieangielskiej wersji programu Outlook 2003, to pojawi się zawartość w języku angielskim.


Brak reguł programu Outlook 2003 po utworzeniu nowej reguły OWA


Jeśli zostanie utworzona nowa reguła programu Outlook 2003 w składniku Outlook Web Access, to może brakować wielu wcześniejszych reguł.


Może brakować treści elementu HTML po wstawieniu go do wiadomości e-mail programu Outlook 2003


Gdy do wiadomości e-mail programu Outlook 2003 zostanie wstawiony element HTML, to w rzeczywistości zostanie wstawiony jedynie nagłówek elementu HTML.


Filtr wiadomości-śmieci programu Outlook może niepoprawnie odfiltrować wiadomość e-mail


Jeśli wiadomość e-mail zawiera część HTML MIME, to filtr wiadomości-śmieci programu Outlook może niepoprawnie odfiltrować wiadomość e-mail.


Przy drukowaniu bloku zadań za pomocą kalendarza drukowane są także wykonane zadania


Jeśli blok zadań jest drukowany za pomocą kalendarza, to wraz z aktywnymi zadaniami drukowane są zadania wykonane.


Limit czasu programu Outlook 2003 wyczerpuje się podczas pobierania wiadomości e-mail z wielu kont POP3


Jeśli użytkownik ma w profilu programu Outlook 2003 skonfigurowanych kilka kont POP3 istniejących na tym samym serwerze, to może wyczerpać się limit czasu programu Outlook 2003 przy próbie pobrania wiadomości e-mail.


Z kont POP3 zapewniających obsługę UIDL oraz TOP pobierane są zdublowane wiadomości e-mail


Jeśli z konta POP3 zapewniającego obsługę UIDL lub TOP zostaną pobrane wiadomości e-mail, to niektórych z nich nie można usunąć po pobraniu. Dlatego niektóre pobrane wiadomości mogą być zdublowane.


Usługa Wolny/Zajęty w Internecie programu Microsoft Office jest wyłączona w dodatku SP1 dla pakietu Office 2003


W dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office 2003 usługa Wolny/Zajęty w Internecie pakietu Office jest wyłączona.


Zwiększona częstotliwość badania serwera poczty e-mail po zainstalowaniu aktualizacji pliku Outlph.dll


Po zainstalowaniu pakietu poprawki programu Outlook 2003 zawierającego zaktualizowany plik Outlph.dll może się zwiększyć częstotliwość badania przez program Outlook 2003. To powoduje większe niż spodziewane obciążenie serwera poczty e-mail.


Usunięte wiadomości e-mail nie są usuwane z urządzenia Pocket PC lub Smartphone


Jeśli urządzenie Pocket PC lub Smartphone znajduje się w stacji dokującej USB i użytkownik zsynchronizuje urządzenie z programem Outlook 2003 za pomocą programu ActiveSync, to usunięta wiadomość e-mail nie jest usuwana z urządzenia, gdy program Outlook 2003 działa w trybie buforowanym programu Exchange.


Program Outlook uruchamia się w trybie PIM po anulowaniu Kreatora konfiguracji działania


Jeśli po zainstalowaniu programu Outlook 2003 zostanie anulowany Kreator konfiguracji działania, to program Outlook 2003 uruchomi się trybie PIM (Personal Information Management). Z tego powodu funkcje poczty e-mail będą niedostępne.


Wiadomość e-mail od nadawcy, którego konto znajduje się na tym samym serwerze poczty e-mail, może zostać zaklasyfikowana jako wiadomość-śmieć


Gdy wiadomość e-mail jest dostarczona od nadawcy, którego konto znajduje się na tym samym serwerze poczty e-mail, to ta wiadomość może zostać błędnie zaklasyfikowana jako wiadomość-śmieć. Ten problem może wystąpić, jeśli jest używana opcja Tylko bezpieczne listy na karcie Opcje okna dialogowego Opcje wiadomości-śmieci programu Outlook 2003.


Reguła Poza biurem (OOF) nie jest wyzwalana, gdy program Outlook 2003 działa w trybie buforowanym programu Exchange


Jeśli zostanie utworzona reguła klienta Poza biurem (OOF), generująca komunikat, przenosząca wiadomość e-mail do folderu plików osobistych (.pst) lub wykonująca niestandardową operację, to reguła ta nie będzie wyzwalana, gdy program Outlook 2003 działa w trybie buforowanym programu Exchange.


Wiadomości e-mail oparte na formularzu organizacyjnym nie są poprawnie wyświetlane w programie Outlook 2003 działającym w trybie buforowanym programu Exchange


Wiadomość e-mail utworzona na podstawie formularza organizacyjnego może nie być wyświetlana zgodnie z oczekiwaniami, gdy program Outlook 2003 działa w trybie buforowanym programu Exchange. Dodatkowo tracone jest połączenie z serwerem poczty e-mail.


Nie można osobno raportować zdalnych wywołań procedur (RPC) pierwszego planu i tła w przypadku klientów programu Microsoft Exchange


Podczas monitorowania klienta poczty e-mail ani procedury RPC pierwszego planu, ani tła nie mogą być raportowane osobno w przypadku klientów programu Exchange.


Wcześniejsza wersja schematu organizacyjnego jest wysyłana jako załącznik wiadomości e-mail


Jeśli zostanie utworzona nowa wiadomość e-mail w formacie HTML zawierająca schemat organizacyjny, a następnie wiadomość e-mail zostanie zapisana w folderze Wersje robocze, to z wiadomością e-mail zostanie wysłany załącznik zawierający obraz .GIF z poprzednią wersją schematu organizacyjnego.


Nic nie wskazuje na to, że w programie Outlook 2003 włączona jest opcja Włącz logowanie poczty (rozwiązywanie problemów)


Po włączeniu opcji Włącz logowanie poczty (rozwiązywanie problemów) w programie Outlook 2003 nic nie wskazuje, aby ta opcja była włączona. Jeśli opcja Włącz logowanie poczty (rozwiązywanie problemów) jest włączona, działanie programu Outlook 2003 może ulec spowolnieniu.


Użycie procesora jest równe 100 procent podczas pobierania pełnej wiadomości e-mail przy powolnym połączeniu


Jeśli nagłówek wiadomości e-mail zostanie kliknięty dwukrotnie w celu pobrania pełnej wiadomości e-mail, to użycie procesora może być równe 100 procent, gdy używane jest powolne połączenie.
Powrót do początku

Wcześniej wydane aktualizacje uwzględnione w tym dodatku Service Pack

Dodatek SP1 dla pakietu Office 2003 zawiera następujące wcześniej wydane aktualizacje:

842496 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Business Contact Manager dla programu Outlook 2003: June 8, 2004
Powrót do początku

Szczegółowe informacje dotyczące sygnatury błędu

Podczas korzystania z programu Outlook 2003 może się pojawić komunikat o błędzie podobny do następującego:
Wystąpił problem z aplikacją Microsoft Outlook i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty.

Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędzie, kliknij tutaj.
Dane wyświetlone w raporcie o błędzie zawierają sygnaturę błędu podobną do jednej z następujących:
  Nazwa aplikacji  Wersja aplikacji   Nazwa modułu Wersja modułu  Przesunięcie  -----------------------------------------------------------------------------  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   004f187c  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00121030  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   001cb65d  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002ea0d0  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0036cbf9  Outlook.exe    11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.0   000177f8  Outlook.exe    11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  0001a669  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0007662a  Outlook.exe    11.0.5510.0     Msmapi32.dll 11.0.5601.0   00007687  Outlook.exe    11.0.5510.0     Msmapi32.dll 11.0.5601.0   000066b3  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0001af01  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0003111f  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mspst32.dll  11.0.5604.0   00021c72  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mspst32.dll  11.0.5604.0   00021c78  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   000911bb  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00040e50  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00042fa6  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0058be59  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   005f9809  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0069d298  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0002d848  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00695fec  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outex.dll   11.0.5525.0   0002f260  Outlook.exe    11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  0001a669  Outlook.exe    11.0.5510.0     Ntdll.dll   5.1.2600.1217  00019ecd  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0001c69d  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00095ca0  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00095ca4  Outlook.exe    11.0.5510.0     Nieznany   0.0.0.0     Ffb9439f  Outlook.exe    11.0.5510.0     Ntdll.dll   5.1.2600.1217  00033aed
Możliwe są również inne wersje programu, wersje modułu i przesunięcia.

Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 872839 — ostatni przegląd: 12/08/2015 07:53:35 — zmiana: 3.0

Microsoft Office Outlook 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbfix kbupdate KB872839
Opinia