Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak włączyć obsługę języków Java i JavaScript w programie Live Meeting

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano metody, których należy użyć, aby włączyć obsługę języków Java i JavaScript w programie Microsoft Office Live Meeting.
Więcej informacji

Metoda 1: Microsoft Internet Explorer

Aby włączyć obsługę języków Java i JavaScript w programie Internet Explorer, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.
 3. Kliknij strefę, której używasz (np. strefę Lokalny intranet), a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
 4. Zlokalizuj pozycję Uprawnienia Java, a następnie kliknij jedną z następujących opcji:
  • Wysoki poziom zabezpieczeń
  • Średni poziom zabezpieczeń
  • Niski poziom zabezpieczeń
 5. Zlokalizuj pozycję Wykonywanie aktywnych skryptów, a następnie zaznacz pole wyboru Włącz.

Metoda 2: Netscape Navigator

Aby włączyć obsługę języków Java i JavaScript w programie Netscape Navigator, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Netscape Navigator.
 2. W menu Edit (Edycja) kliknij polecenie Preferences (Preferencje), a następnie kliknij przycisk Advanced (Zaawansowane).
 3. Zaznacz pole wyboru Enable Java (Włącz język Java).
 4. Zaznacz pole wyboru Enable JavaScript (Włącz język JavaScript).
 5. Zaznacz pole wyboru Enable JavaScript for Mail and News (Włącz język JavaScript w poczcie i grupach dyskusyjnych).
 6. Aby włączyć funkcję autoinstalowania dodatków typu plug-in, takich jak PlaceWare Slide Uploader, kliknij pozycję SmartUpdate (Inteligentna aktualizacja), a następnie zaznacz pole wyboru Enable SmartUpdate (Włącz inteligentną aktualizację).

  Uwaga: Wykonanie kroku 6 jest opcjonalne.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 873028 — ostatni przegląd: 05/09/2007 21:38:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Office Live Meeting

 • kbhowto KB873028
Opinia