Opis narzędzia Microsoft GDI+ Detection Tool: 14 września 2004

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Podczas przygotowywania wydania biuletynu Microsoft Security Bulletin we wrześniu 2004 utworzono narzędzie Microsoft GDI+ Detection Tool, sprawdzające, czy na danym komputerze jest zainstalowany dowolny z programów firmy Microsoft wymienionych na liście w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Jeżeli narzędzie wykryje te programy, użytkownik zostanie przekierowany do strony sieci Web zawierającej najnowsze informacje i biuletyny dotyczące zabezpieczeń.

Warto często odwiedzać witryny Microsoft Windows Update i Microsoft Office Update w sieci Web w celu zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń na swoim komputerze.

Firma Microsoft wydała biuletyn MS04-028 dotyczący zabezpieczeń. Biuletyn ten zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń, włącznie z manifestem pliku i opcjami wdrażania. Aby wyświetlić cały biuletyn, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
UWAGA: W tym artykule opisano narzędzie. Po kliknięciu przycisku Nie w sekcji „Jak uruchomić narzędzie Microsoft GDI+ Detection Tool” można przejść do strony pobierania narzędzia Microsoft GDI+ Detection Tool, klikając następujące łącze:

Powrót do początku
Więcej informacji

Wymagania wstępne

Narzędzie Microsoft GDI+ Detection Tool może uruchomić tylko osoba zalogowana na komputerze z uprawnieniami administracyjnymi lub członek grupy Administratorzy. Jeżeli użytkownik nie ma uprawnień administracyjnych, to w przypadku próby uruchomienia narzędzia zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Nie masz uprawnień administratora tego komputera. Niektóre instalacje nie będą mogły być poprawnie zakończone, o ile nie będą uruchamiane przez administratora.
Gdy zostanie kliknięty przycisk Kontynuuj, a następnie zaakceptowana Umowy Licencyjna, zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Nie masz uprawnień administratora na tym komputerze. Zakończenie instalacji nie jest możliwe, jeśli nie jest uruchamiana przez administratora.
Powrót do początku

Jak uzyskać narzędzie Microsoft GDI+ Detection Tool z witryny Windows Update lub Centrum pobierania w sieci Web

 1. Aby pobrać narzędzie Microsoft GDI+ Detection Tool z witryny Microsoft – Centrum pobierania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  Uwagi
  • Narzędzie Microsoft GDI+ Detection Tool najlepiej pobrać z następującej witryny Microsoft Windows Update w sieci Web: http://v4.windowsupdate.microsoft.com/pl/default.asp

   Narzędzie pobrane z witryny Windows Update w sieci Web można uruchomić tylko jeden raz. Aby je uruchomić ponownie, należy je ponownie pobrać z witryny Microsoft — Centrum pobierania.
  • W przypadku pobrania, a następnie uruchomienia narzędzia Microsoft GDI+ Detection Tool z witryny Windows Update w sieci Web należy rozpocząć następujące procedury od kroku 2 w sekcji „Jak uruchomić narzędzie Microsoft GDI+ Detection Tool”.
 2. Kliknij przycisk Download (Pobierz), a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Jeżeli jest konieczne pobranie innej wersji językowej narzędzia Microsoft GDI+ Detection Tool, kliknij listę rozwijaną Change language (Zmień język), a następnie wybierz żądany język.
 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać narzędzie Microsoft GDI+ Detection Tool, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 4. Gdy pobieranie zostanie zakończone, kliknij przycisk Zamknij.
Powrót do początku

Jak uruchomić narzędzie Microsoft GDI+ Detection Tool z witryny Windows Update lub Centrum pobierania w sieci Web

 1. W lokalizacji, w której zostało zapisane narzędzie Microsoft GDI+ Detection Tool, kliknij dwukrotnie plik Gdidettool.exe.
 2. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę Licencyjną.
 3. Jeżeli narzędzie Microsoft GDI+ Detection Tool wykryje dowolny z programów firmy Microsoft wymienionych na liście w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
  Narzędzie oprogramowania wykryło uruchomione oprogramowania firmy Microsoft, mogące zawierać lukę w zabezpieczeniach. Firma Microsoft udostępnia aktualizacje zabezpieczeń, za pomocą których można rozwiązać ten problem.

  Czy chcesz uzyskać więcej informacji oraz niezbędne aktualizacje zabezpieczeń, dzięki którym można rozwiązać ten problem? (Po kliknięciu opcji Nie narzędzie nie będzie już wyświetlać monitu).
 4. Jeżeli zostanie wyświetlony ten komunikat, użyj jednej z następujących procedur:
  • Kliknij przycisk Nie w oknie komunikatu w kroku 2, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlony następujący komunikat:
   Narzędzie oprogramowania wykryło uruchomione oprogramowania firmy Microsoft, mogące zawierać lukę w zabezpieczeniach. W przypadku niezainstalowania najnowszych aktualizacji zabezpieczeń system może być zagrożony. Aby uzyskać więcej informacji o luce w zabezpieczeniach, o sposobie instalowania najnowszych aktualizacji zabezpieczeń lub aby ponownie uruchomić narzędzie oprogramowania, zalecane jest odwiedzenie następującej strony:

   http://support.microsoft.com/?kbid=873374
   Po wykonaniu tego kroku narzędzie GDI+ Dectection Tool zostanie zamknięte.

  • Kliknij przycisk Tak w oknie komunikatu w kroku 2. Gdy użytkownik kliknie przycisk Tak, zostanie przekierowany do witryny Microsoft TechNet Security Resource Center w celu uzyskania najnowszych informacji i biuletynów dotyczących zabezpieczeń. Zdecydowanie najlepiej skorzystać z tej opcji.
Powrót do początku

Instalowanie aktualizacji zabezpieczeń systemu Microsoft Windows pobranych z witryny Microsoft Windows Update w sieci Web

Warto odwiedzić witrynę Microsoft Windows Update w sieci Web w celu ustalenia, czy jest konieczne zastosowanie na danym komputerze aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonych dla zainstalowanej wersji systemu Microsoft Windows. Aby odnaleźć informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Powrót do początku

Instalowanie aktualizacji zabezpieczeń programów pakietu Microsoft Office pobranych z witryny Microsoft Office Update w sieci Web

Warto odwiedzić witrynę Microsoft Office Update w sieci Web w celu ustalenia, czy jest konieczne zastosowanie na danym komputerze aktualizacji zabezpieczeń zainstalowanych programów pakietu Microsoft Office. Aby odnaleźć informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń programów pakietu Microsoft Office, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 873374 — ostatni przegląd: 12/08/2015 07:59:00 — zmiana: 3.5

Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft Digital Image Pro Suite 9.0, Microsoft Picture It! Digital Image Pro 9.0, Microsoft Greetings 2002 Standard Edition, Microsoft Picture It! Digital Image Pro 7.0, Microsoft Picture It! Photo 2002 Standard Edition, Microsoft Picture It! Photo 2002 Premium Edition, Microsoft Picture It! Publishing 2002 Platinum Edition, Microsoft Picture It! 2002 Publishing Gold, Microsoft Picture It! 9.0 Premium Edition, Microsoft Picture It! Photo 7.0 Premium Edition, Microsoft Picture It! Photo 7.0 Premium Edition, Picture It! on MSN, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe atdownload kbsecbulletin kbsecurity KB873374
Opinia