Opis aktualizacji zabezpieczeń konwertera plików WordPerfect 5.x pakietu Office 2000: 3 września 2003

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2000. W następnej sekcji „Spis treści artykułu” opisano informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń, zamieszczone w tym artykule.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała aktualizację pakietu Microsoft Office 2000. Luka w zabezpieczeniach mogłaby umożliwić uruchomienie dowolnego kodu w chwili, gdy system otwiera szkodliwy dokument za pomocą konwertera. Ta aktualizacja usuwa tę lukę, aby pliki otwierane za pomocą konwertera były obsługiwane poprawnie.

Powrót do początku
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Lista problemów rozwiązanych przez tę aktualizację zabezpieczeń

Aktualizacja zabezpieczeń dla konwertera plików WordPerfect 5.x pakietu Office 2000 (KB873380) rozwiązuje następujący problem, który nie był wcześniej udokumentowany w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.
 • Możliwy problem z zabezpieczeniami związany z przepełnieniem buforu
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem z zabezpieczeniami polegający na możliwym przepełnieniu buforu podczas korzystania z konwertera plików WordPerfect 5.x pakietu Office 2000.
Powrót do początku

Dotychczas wydane aktualizacje dołączone do tej aktualizacji zabezpieczeń

Aktualizacja zabezpieczeń Konwertera plików WordPerfect 5.x pakietu Office 2000 (KB873380) zawiera aktualizacje, który były wydane wcześniej:
824993 Omówienie poprawki zabezpieczeń konwertera plików WordPerfect 5.x pakietu Office 2000 z 3 września 2003
Powrót do początku

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Uzyskiwanie i instalowanie aktualizacji zabezpieczeń

Klienckie i administracyjne aktualizacje zabezpieczeń, wraz z instrukcjami instalowania i strategiami wdrażania, można znaleźć w witrynie Microsoft – Centrum pobierania. Aby pobrać tę aktualizację zabezpieczeń z witryny Microsoft – Centrum pobierania, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:Powrót do początku

Ustalanie, czy aktualizacja zabezpieczeń jest zainstalowana

Aktualizacja zabezpieczeń zawiera wersje plików podane w następującej tabeli:
  Nazwa pliku   Wersja  ------------------------------  Msconv97.dll 2003.1100.6252.0  Wpft532.cnv  2003.1100.6252.0
Instalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tej tabeli.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu sprawdzenia wersji pakietu Office 2000 zainstalowanego na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
255275 OFF2000: Jak określić wersję programu pakietu Office
Powrót do początku

Informacje dla administratorów dotyczące plików MSP

Administracyjna aktualizacja zabezpieczeń składa się z pełnego pliku poprawki Instalatora systemu Microsoft Windows (pliku .msp), spakowanego w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tej aktualizacji zabezpieczeń rozpowszechniany jest następujący plik MSP:
Msconvff.msp
Powrót do początku

Funkcje służące do ponownego instalowania określonych składników, przeznaczone dla administratorów

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej oraz ponownego buforowania i instalowania pakietu Office 2000 na komputerach klienckich można wykonać wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Właściwość ta określa, czy mają zostać ponownie zainstalowane określone składniki pakietu Office 2000 z obrazu administracyjnego. W przypadku aktualizacji zabezpieczeń konwertera plików WordPerfect 5.x pakietu Microsoft Office 2000 (KB873380) wartość parametru [lista funkcji] jest następująca:
TextConverters,TCWP5Files
Opcjonalnie można użyć właściwości REINSTALL=ALL, aby na komputerze klienckim ponownie zainstalować wszystkie składniki pakietu Microsoft Office.

Witryna Office Admin Update Center, przeznaczona dla specjalistów IT i w dziedzinie pakietu Office, zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z rozmieszczaniem wszystkich wersji pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji o witrynie Office Admin Update Center, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Powrót do początku
WordPerfect 5.x Konwerter Office poprawka zabezpieczeń wydajność niezawodność aktualizacja pobieranie 2000 napraw
Właściwości

Identyfikator artykułu: 873380 — ostatni przegląd: 01/11/2015 06:24:07 — zmiana: 1.3

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Small Business, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsecbulletin atdownload kbsecurity kbupdate KB873380
Opinia