Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Program IIS może nie odpowiadać po zainstalowaniu aktualizacji MS04-021 na serwerze IIS 4.0

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS04-021 na serwerze z systemem Microsoft Windows NT 4.0 i programem Microsoft Internet Information Server (IIS) 4.0, na którym są również zainstalowane pewne filtry Internet Server API (ISAPI), proces Inetinfo.exe może nie odpowiadać i może występować wyjątek naruszenia praw dostępu.

Na serwerach, w przypadku których występuje ten problem, plik Drwtsn32.log zawiera następujący wiersz błędu:
FAULT ->68c16296 39b8ac010000   cmp   [eax+0x1ac],edi    ds:000001ac=????????
Przyczyna
Ten problem występuje, jeśli jeden z filtrów ISAPI rejestruje się w związku z powiadomieniem SF_NOTIFY_PREPROC_HEADERS i obsługuje żądanie pochodzące z tego powiadomienia. W takim wypadku program IIS próbuje uzyskać dostęp do nieistniejącego obiektu metadanych i następuje naruszenie praw dostępu.
Rozwiązanie
Obsługiwana poprawka jest obecnie dostępna w firmie Microsoft, lecz jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu, który opisano w tym artykule. Powinna być stosowana tylko do komputerów, na których ten problem występuje.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu otrzymania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:

Wymagania wstępne

Ta poprawka wymaga systemu Microsoft Windows NT 4.0 Server z dodatkiem Service Pack 6a.

Uwaga: Firma Microsoft zaleca, aby przed zainstalowaniem tej poprawki zainstalować aktualizację MS04-021 na wszystkich serwerach z systemem Windows NT 4.0.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki trzeba ponownie uruchomić komputer.Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina Wersja    Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  16-lip-2004 13:39  4.2.789.1  515 072 Adsiis.dll     16-lip-2004 13:40  4.2.789.1  851 456 Asp.dll  16-lip-2004 13:39  4.2.789.1  140 288 Httpodbc.dll    16-lip-2004 13:38  4.2.789.1  172 544 Iislog.dll     16-lip-2004 13:38  4.2.789.1  490 496 Infocomm.dll  16-lip-2004 13:38  4.2.789.1   67 584 Iscomlog.dll    16-lip-2004 13:39  4.2.789.1   95 232 Ssinc.dll      16-lip-2004 13:39  4.2.789.1   61 440 Sspifilt.dll    16-lip-2004 13:39  4.2.789.1  538 112 W3svc.dll      16-lip-2004 13:39  4.2.789.1  219 136 Wam.dll   				
Uwaga: Ze względu na zależności między plikami ta poprawka wymaga dodatku Service Pack 6a dla systemu Microsoft Windows NT 4.0.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w systemie Windows 4.0.
Więcej informacji
Stwierdzono, że przyczyną tego problemu są następujące filtry:
 • Microsoft Proxy 2.0 Web Proxy
 • Entrust getAccess
 • Netegrity SiteMinder
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
841373 MS04-021: Aktualizacja zabezpieczeń dla usług IIS 4.0
Właściwości

Identyfikator artykułu: 873401 — ostatni przegląd: 02/08/2014 16:22:07 — zmiana: 1.0

Microsoft Internet Information Server 4.0

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbqfe KB873401
Opinia