Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak skonfigurować funkcję Zapora systemu Windows w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje, które pokazują, w jaki sposób obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Te zmiany można wprowadzić, aby obejść określony problem. Zaleca się, aby przed wprowadzeniem tych zmian ocenić zagrożenie związane z zastosowaniem tego obejścia w danym środowisku. W przypadku zastosowania tego obejścia należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe, aby pomóc w ochronie systemu.
WPROWADZENIE
W dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP wprowadzono nową zaporę, która pomaga lepiej zabezpieczyć system przed atakami złośliwych użytkowników i szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Zaleca się, aby zapora była zawsze uruchomiona. Bez zapory system jest bardziej narażony na problemy zabezpieczeń. Nie zaleca się wyłączania Zapory systemu Windows, chociaż istnieje taka możliwość. W tym artykule opisano sposób wyłączenia Zapory systemu Windows. W przypadku wyłączenia Zapory systemu Windows należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe, aby pomóc w ochronie systemu. Zaleca się, aby Zaporę systemu Windows wyłączać tylko w przypadku, gdy jest to naprawdę konieczne, i po wykorzystaniu wszystkich możliwości dodatkowego zabezpieczenia systemu. Zapora systemu Windows jest zaktualizowanym oprogramowaniem zapory w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, które zastępuje Zaporę połączenia internetowego (ICF, Internet Connection Firewall).
Więcej informacji

Co to jest zapora?

Zapora pomaga lepiej zabezpieczyć komputer. Zapora ogranicza informacje, które docierają do komputera z innych komputerów, i daje większą kontrolę nad danymi na komputerze. Ponadto zapora zapewnia linię obrony przed osobami i programami, na przykład wirusami i robakami, próbującymi połączyć się z komputerem bez zaproszenia.

Zapora działa jak bariera, która sprawdza informacje, nazywane również ruchem, przychodzące z Internetu lub z sieci. Zapora albo odrzuca dany ruch, albo przepuszcza go na komputer, w zależności od ustawień zapory.

W systemie Microsoft XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) Zaporę systemu Windows można wyłączyć lub włączyć. Domyślnie Zapora systemu Windows jest włączona dla wszystkich interfejsów sieciowych. Ta konfiguracja zapewnia ochronę sieciową nowych instalacji i uaktualnień systemu Windows XP. Ta konfiguracja domyślna pomaga również chronić komputer przed zagrożeniami związanymi z nowymi połączeniami sieciowymi, dodawanymi do systemu.

Chociaż Zapora systemu Windows jest domyślnie włączona, niektórzy producenci komputerów i administratorzy sieci mogą ją wyłączać. Użytkownik nie musi używać Zapory systemu Windows. Może zainstalować i uruchamiać dowolną zaporę. Należy ocenić funkcje innych zapór i zdecydować, która zapora spełnia określone wymagania. Użytkownik, który zdecyduje się korzystać z innej zapory, powinien wyłączyć Zaporę systemu Windows.

Jak skonfigurować ustawienia Zapory systemu Windows

Ostrzeżenie: To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia, lecz podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie tego obejścia według uznania użytkownika. Można zastosować to obejście na własną odpowiedzialność.

Aby sprawdzić i skonfigurować ustawienia zapory, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie wscui.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W oknie Centrum zabezpieczeń systemu Windows kliknij przycisk Zapora systemu Windows.

Okno Zapora systemu Windows zawiera następujące karty:
 • Ogólne
 • Wyjątki
 • Zaawansowane

Karta Ogólne zawiera następujące ustawienia:
 • Włącz (zalecane)
 • Nie zezwalaj na wyjątki
 • Wyłącz (nie zalecane)


Po zaznaczeniu pola wyboru Nie zezwalaj na wyjątki Zapora systemu Windows blokuje wszystkie żądania połączenia z komputerem, w tym żądania pochodzące od programów i usług wymienionych na karcie Wyjątki. Zapora blokuje również odnajdowanie urządzeń sieciowych, udostępnianie plików i udostępnianie drukarek.

Opcja Nie zezwalaj na wyjątki jest przydatna w przypadku łączenia się z siecią publiczną, na przykład na lotnisku lub w hotelu. To ustawienie pomaga chronić komputer przez blokowanie wszystkich prób połączeń z komputerem.

W przypadku używania Zapory systemu Windows bez wyjątków nadal można wyświetlać strony sieci Web, wysyłać i odbierać pocztę e-mail lub korzystać z programu do obsługi wiadomości błyskawicznych.


Karta Wyjątki pozwala na dodawanie wyjątków dla programów i portów, aby zezwolić na pewne typy ruchu przychodzącego. Dla każdego wyjątku można ustawić zakres.

W przypadku sieci w domu i w małym biurze zaleca się, aby jako zakres ustawić, jeśli to możliwe, tylko sieć lokalną. Ta konfiguracja pozwala komputerom w tej samej podsieci na łączenie się z programem na danym komputerze, ale odrzuca ruch pochodzący z sieci zdalnej.

Karta Zaawansowane pozwala skonfigurować następujące elementy:
 • Reguły właściwe dla połączenia, które stosują się do każdego interfejsu sieciowego.
 • Konfiguracja rejestrowania zabezpieczeń.
 • Globalne reguły ICMP (Internet Control Message Protocol), które stosują się do ruchu ICMP. (Ten ruch jest używany do transmisji informacji o błędach i o stanie).
 • Ustawienia domyślne.

Jak skonfigurować udostępnianie plików

W przypadku sieci w domu i w małym biurze do skonfigurowania udostępniania plików należy użyć Kreatora konfiguracji sieci. Użycie tego kreatora zapewnia, że dla zapory jest skonfigurowany możliwie najwyższy poziom zabezpieczeń. W typowej sieci domowej wszystkie komputery znajdują się w tej samej podsieci. W takiej konfiguracji zaleca się, aby udostępnianie plików skonfigurować tylko dla komputerów lokalnych.

UWAGA: Aby uruchomić Kreatora konfiguracji sieci, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, kliknij polecenie Komunikacja, a następnie kliknij polecenie Kreator konfiguracji sieci.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Zapory systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
843090 Opis funkcji Zapora systemu Windows w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

TechNet Windows XP Professional Web site
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/default.mspx

Manually Configuring Windows Firewall in Windows XP Service Pack 2
http://www.microsoft.com/technet/community/columns/cableguy/cg0204.mspx

Using the Windows Firewall INF File in Microsoft Windows XP Service Pack 2
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cb307a1d-2f97-4e63-a581-bf25685b4c43&displaylang=en

Deploying Windows Firewall Settings for Microsoft Windows XP with Service Pack 2
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4454e0e1-61fa-447a-bdcd-499f73a637d1&displaylang=en
Właściwości

Identyfikator artykułu: 875356 — ostatni przegląd: 12/26/2006 01:49:13 — zmiana: 1.4

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbfirewall kbpolicy kbsecurity kbconfig kbinfo kbhowto KB875356
Opinia