Szczegółowy przegląd instalacji dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Jedynym ze sposobów uzyskania dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP jest włączenie funkcji Aktualizacje automatyczne w systemie Windows XP. Aby włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP można również zainstalować, korzystając z następującej witryny Windows Update w sieci Web: Można również uzyskać sieciowy pakiet instalacyjny dodatku SP2 dla systemu Windows XP w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: Sieciowy program instalacyjny instaluje dodatek SP2 dla systemu Windows XP za pośrednictwem sieci na wielu komputerach. Ten pakiet instalacyjny jest samodzielny i może zaktualizować dowolną instalację systemu Windows XP Home lub Windows XP Professional do systemu Windows XP z dodatkiem SP2.

Zarówno funkcja Aktualizacje automatyczne, jak i witryna Windows Update w sieci Web używają metody ekspresowej instalacji oprogramowania z Internetu. Ta instalacja jest znacznie mniejsza niż instalacja sieciowa, ponieważ program do instalacji ekspresowej minimalizuje ilość pobieranych informacji. Program do instalacji ekspresowej bada system docelowy i kompiluje listę plików, które należy zaktualizować. Program do instalacji ekspresowej nie pobiera zbędnych plików, takich jak pliki narzędzia do migracji systemu Microsoft Windows 95 lub pliki składników serwera dla komputera z systemem Windows XP Professional.

Niezależnie od tego, czy używana jest funkcja Aktualizacje automatyczne czy witryna Windows Update, wyświetlany jest monit o zainstalowanie dodatku SP2 dla systemu Windows XP. Następnie aktualizacje są pobierane do komputera użytkownika, jeżeli proces aktualizacji ustali, że są niezbędne. Całkowity rozmiar pobieranych plików może wynosić tylko 70 megabajtów (MB) lub aż 260 MB. Niezwłocznie po zakończeniu pobierania rozpoczynana jest instalacja.
Więcej informacji

Instalacja z Internetu przy użyciu funkcji Aktualizacje automatyczne

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie wuaucpl.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W oknie dialogowym Aktualizacje automatyczne kliknij opcję Automatycznie (zalecane), a następnie kliknij przycisk OK.

  Komputer automatycznie pobierze i zainstaluje aktualizacje systemu Windows wówczas, gdy dostępne będzie połączenie z Internetem. Domyślnie aktualizacje automatyczne są planowane na godzinę 03:00. Jeżeli można przewidywać, że komputer nie będzie włączony o tej godzinie, należy wybrać inny odpowiedni harmonogram aktualizacji. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące planowania aktualizacji automatycznych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  327838 Planowanie aktualizacji automatycznych w systemach Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000
  Po ukończeniu pobierania aktualizacji w obszarze powiadomień pojawia się dymek z komunikatem o gotowości do zainstalowania aktualizacji.
 3. Kliknij ten dymek, kliknij opcję Instalacja ekspresowa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Dymek w obszarze powiadomień sygnalizuje instalowanie aktualizacji w tle i możliwość kontynuowania korzystania z komputera podczas instalowania aktualizacji. Po zakończeniu instalacji w oknie Aktualizacje automatyczne jest wyświetlany następujący komunikat:
  Komputer został pomyślnie zaktualizowany. Musisz uruchomić ponownie komputer, aby aktualizacje zostały wprowadzone.
  Uwaga: Po kliknięciu opcji Instalacja ekspresowa uruchamiany jest Kreator instalacji dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP i może zostać wyświetlony następujący komunikat:
  Kreator instalacji dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP — Zapraszamy! Firma Microsoft zaleca wykonanie następujących kroków przed zainstalowaniem tej aktualizacji:

  1. Wykonaj kopię zapasową używanego systemu
  2. Zamknij wszystkie otwarte programy

  Po zakończeniu działania tego kreatora konieczne może być ponowne uruchomienie systemu Windows w celu ukończenia instalacji. Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej.
  Ponadto Kreator instalacji dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP może wyświetlać okno dialogowe Umowa licencyjna zawierające umowę licencyjną. Aby kontynuować instalację, należy zaakceptować tę umowę.
 4. Kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz.

  Uwaga: Komputer zostanie ponownie uruchomiony. Pierwszy ponowny rozruch komputera po instalacji często trwa znacznie dłużej niż zazwyczaj, ponieważ dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP kopiuje pliki, które nie mogły zostać skopiowane podczas głównej fazy instalacji. Jest to standardowa procedura, a po zakończeniu kopiowania plików komputer zostanie ponownie uruchomiony w standardowym trybie.

Instalacja z Internetu przy użyciu witryny Windows Update

 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: .
 2. Kliknij opcję Niestandardowa.

  Witryna Windows Update skanuje komputer i wyświetla wstępną listę aktualizacji krytycznych, z aktualizacjami zabezpieczeń i dodatkami Service Pack włącznie.
 3. W obszarze Wybierz według typu kliknij opcję Wysoki priorytet.

  Witryna Windows Update utworzy listę aktualizacji przeznaczonych dla danego komputera. Aktualizacje krytyczne są wybrane do pobierania automatycznego.
 4. Kliknij łącze Przejrzyj i zainstaluj aktualizacje.
 5. Zweryfikuj, że dodatek SP2 dla systemu Windows XP jest zaznaczony.
 6. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.

  Wyświetlane jest okno dialogowe Instalowanie aktualizacji. W obszarze Stan instalacji w witrynie Windows Update wyświetlany jest bieżący stan akcji wymaganych do zainstalowania dodatku SP2 dla systemu Windows XP. Pasek Pobieranie informuje o postępie pobierania. Po zakończeniu pobierania pasek Instalacja zastępuje pasek Pobieranie. Pasek Instalacja informuje o postępie instalacji i uruchamiany jest Kreator instalacji dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP. Wyświetlane jest okno dialogowe Kreator instalacji dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP — Zapraszamy! z następującym komunikatem:
  Kreator instalacji dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP — Zapraszamy! Firma Microsoft zaleca wykonanie następujących kroków przed zainstalowaniem tej aktualizacji:

  1. Wykonaj kopię zapasową używanego systemu

  2. Zamknij wszystkie otwarte programy

  Po zakończeniu działania tego kreatora konieczne może być ponowne uruchomienie systemu Windows w celu ukończenia instalacji.

  Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej.
 7. Kliknij przycisk Dalej.

  Kreator instalacji dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP wyświetla okno dialogowe Umowa licencyjna zawierające umowę licencyjną. Przeczytaj umowę licencyjną. Jeżeli akceptujesz umowę licencyjną, kliknij opcję Zgadzam się.

  Uwaga: Aby kontynuować instalację, należy zaakceptować tę umowę.
 8. Kliknij przycisk Dalej. Wyświetlane jest okno dialogowe Wybierz opcje z następującym komunikatem:
  Instalator tworzy kopię zapasową plików systemowych, aby umożliwić usunięcie dodatku SP2 dla systemu Windows XP, jeżeli będzie to konieczne. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać lokalizację dla tych plików kopii zapasowej, lub kliknij przycisk Dalej, aby zaakceptować następującą lokalizację:
  Folder Uninstall
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$.
  Uwaga: Korzystając z okna Wybierz opcje, można określić niestandardową lokalizację, w której zostaną zapisane informacje związane z odinstalowywaniem (archiwum). Firma Microsoft zaleca zaakceptowanie ustawień domyślnych, jeżeli instalacja nie jest wykonywana przez zaawansowanego użytkownika. Zazwyczaj podczas instalacji dodatku SP2 dla systemu Windows XP zawsze jest tworzone archiwum i nie można pominąć tej opcji.
 9. Kliknij przycisk Dalej. Wyświetlane jest okno dialogowe Aktualizowanie systemu z następującym komunikatem:
  Czekaj. Instalator sprawdza bieżącą konfigurację, archiwizuje bieżące pliki i aktualizuje pliki.
  Po zakończeniu instalacji wyświetlane jest okno dialogowe Kończenie pracy Kreatora instalacji dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP z następującym komunikatem:
  Praca Kreatora instalacji dodatku Service Pack 2 została pomyślnie ukończona.
  Aby zastosować wprowadzone zmiany, Kreator musi ponownie uruchomić system Windows. Aby automatycznie ponownie uruchomić system Windows, kliknij przycisk Zakończ.
  Jeżeli konieczne jest ponowne uruchomienie systemu Windows w późniejszym terminie, zaznacz pole wyboru Nie uruchamiaj teraz ponownie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
  Nie uruchamiaj teraz ponownie.
  Uwaga: Domyślnie pole wyboru Nie uruchamiaj teraz ponownie jest zaznaczone.
 10. Kliknij przycisk Zakończ. Kreator instalacji dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP jest zamykany, a w oknie Instalowanie aktualizacji jest wyświetlany następujący komunikat:
  Instalacja dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP. Gotowe!
  Komputer został pomyślnie zaktualizowany
  Musisz uruchomić ponownie komputer, aby aktualizacje zostały wprowadzone.
  Kliknięcie przycisku Uruchom ponownie teraz spowoduje ponowne uruchomienie komputera i zakończenie instalacji. Aby zapobiec ponownemu uruchomieniu, kliknij przycisk Zamknij.

  Uwaga: System Windows XP nie będzie funkcjonował prawidłowo do chwili, kiedy komputer zostanie ponownie uruchomiony.
 11. Kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz.

  Uwaga: Komputer zostanie ponownie uruchomiony. Pierwszy ponowny rozruch komputera po instalacji często trwa znacznie dłużej niż zazwyczaj, ponieważ dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP kopiuje pliki, które nie mogły zostać skopiowane podczas głównej fazy instalacji. Jest to standardowa procedura, a po zakończeniu kopiowania plików komputer zostanie ponownie uruchomiony w standardowym trybie.

Instalacja z udziału sieciowego

Administrator sieci decyduje o tym, gdzie znajduje się pakiet instalacyjny i jaka metoda jest używana do uruchomienia tego pakietu. Należy skontaktować się z administratorem sieci w celu uzyskania informacji dotyczących lokalizacji pakietu instalacyjnego i sposobu uruchamiania tego pakietu. Jeżeli sieć nie jest zarządzana przez administratora, zobacz sekcję „Instalacja z Internetu przy użyciu funkcji Aktualizacje automatyczne” lub „Instalacja z Internetu przy użyciu witryny Windows Update”.

Po pobraniu dodatku SP2 dla systemu Windows XP z udziału sieciowego wykonaj następujące kroki, aby zainstalować dodatek SP2 dla systemu Windows XP przy użyciu Kreatora instalacji dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP:
 1. Po pobraniu pakietu instalacyjnego uruchom ten pakiet, aby rozpocząć instalację. Pakiet instalacyjny wyodrębnia pliki wymagane do zainstalowania dodatku SP2 dla systemu Windows XP. Pakiet instalacyjny wyświetla okno postępu Wyodrębnianie plików podczas procesu wyodrębniania. Po zakończeniu wyodrębniania uruchamiany jest Kreator instalacji dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP i wyświetlany jest następujący komunikat:
  Kreator instalacji dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP — Zapraszamy! Firma Microsoft zaleca wykonanie następujących kroków przed zainstalowaniem tej aktualizacji:

  1. Wykonaj kopię zapasową używanego systemu

  2. Zamknij wszystkie otwarte programy

  Po zakończeniu działania tego kreatora konieczne może być ponowne uruchomienie systemu Windows w celu ukończenia instalacji.

  Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej.
  Uwaga: Po uzyskaniu dostępu do tego interfejsu może być wciąż widoczna znaczna aktywność dysku. Przyczyną tego zachowania jest sposób używania przez Kreatora instalacji dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP oddzielnego wątku do inwentaryzacji plików na dysku. Przetwarzanie tego wątku może być również kontynuowane wówczas, gdy zostanie wyświetlony ekran powitalny kreatora.
 2. Kliknij przycisk Dalej. Kreator instalacji dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP wyświetla okno dialogowe Umowa licencyjna zawierające umowę licencyjną. Przeczytaj umowę licencyjną. Jeżeli akceptujesz umowę licencyjną, zaznacz opcję Zgadzam się.

  Uwaga: Aby kontynuować instalację, należy zaakceptować tę umowę.
 3. Kliknij przycisk Dalej. W oknie Wybierz opcje wyświetlany jest następujący komunikat:
  Instalator tworzy kopię zapasową plików systemowych, aby umożliwić odinstalowanie dodatku Service Pack, jeżeli będzie to konieczne. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać lokalizację dla tych plików kopii zapasowej, lub kliknij przycisk Dalej, aby zaakceptować poniższą lokalizację.
  Folder Uninstall
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Uwaga: Korzystając z okna Wybierz opcje, można określić niestandardową lokalizację, w której zostaną zapisane informacje związane z odinstalowywaniem (archiwum). Firma Microsoft zaleca zaakceptowanie ustawień domyślnych, jeżeli instalacja nie jest wykonywana przez zaawansowanego użytkownika. Zazwyczaj podczas instalacji dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP zawsze jest tworzone archiwum i nie można pominąć tej opcji.
 4. Kliknij przycisk Dalej. Wyświetlane jest okno dialogowe Aktualizowanie systemu z następującym komunikatem:
  Czekaj. Instalator sprawdza bieżącą konfigurację, archiwizuje bieżące pliki i aktualizuje pliki.
  Po zakończeniu instalacji wyświetlane jest okno dialogowe Kończenie pracy Kreatora instalacji dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP z następującym komunikatem:
  Praca Kreatora instalacji dodatku Service Pack 2 została pomyślnie ukończona.
  Aby zastosować wprowadzone zmiany, Kreator musi ponownie uruchomić system Windows. Aby automatycznie ponownie uruchomić system Windows, kliknij przycisk Zakończ.
  Jeżeli konieczne jest ponowne uruchomienie systemu Windows w późniejszym terminie, zaznacz pole wyboru Nie uruchamiaj teraz ponownie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Nie uruchamiaj teraz ponownie.
  Kliknięcie przycisku Zakończ spowoduje ponowne uruchomienie komputera i zakończenie instalacji. Aby zapobiec ponownemu uruchomieniu, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Nie uruchamiaj teraz ponownie.

  Uwaga: System Windows XP nie będzie funkcjonował prawidłowo do chwili, kiedy komputer zostanie ponownie uruchomiony.
 5. Kliknij przycisk Zakończ. Komputer zostanie teraz ponownie uruchomiony. Pierwsze ponowne uruchomienie komputera po instalacji często trwa znacznie dłużej niż zazwyczaj, ponieważ dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP kopiuje pliki, które nie mogły zostać skopiowane podczas głównej fazy instalacji. To zachowanie jest zgodne ze standardową procedurą, a po zakończeniu kopiowania plików komputer zostanie ponownie uruchomiony w standardowym trybie.
WinXPSP2 xpsp2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 875364 — ostatni przegląd: 12/08/2015 08:01:46 — zmiana: 6.1

Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbwindowsupdate kbupgrade kbsetup atdownload KB875364
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)