Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Synchronizacja czasu może zakończyć się niepowodzeniem podczas próby synchronizacji z serwerem NTP z systemem innym niż Windows w systemie Windows Server 2003

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Próba synchronizacji komputera z systemem Microsoft Windows Server 2003 z serwerem NTP (Network Time Protocol), na którym nie uruchomiono systemu Microsoft Windows, może zakończyć się niepowodzeniem. Po wystąpieniu tego problemu następujące zdarzenia mogą zostać zarejestrowane w dzienniku systemu:

Typ zdarzenia: Zdarzenie informacyjne
Źródło: W32Time
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 38
Data: Data
Godzina: Godzina
Użytkownik: Brak
Komputer: NazwaKomputera
Opis: Dostawca czasu NtpClient nie może się połączyć lub otrzymuje obecnie nieprawidłowe dane o czasie z adresu_IP_serwera_NTP. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Centrum pomocy i obsługi technicznej w witrynie http://support.microsoft.com.

Typ zdarzenia: Ostrzeżenie
Źródło zdarzenia: W32Time
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 47
Data: Data
Godzina: Godzina
Użytkownik: Brak
Komputer: NazwaKomputera
Opis: Dostawca czasu NtpClient: Nie odebrano prawidłowej odpowiedzi od ręcznie skonfigurowango elementu równorzędnego adres_IP_serwera_NTP po ośmiu próbach kontaktu. Element równorzędny zostanie odrzucony jako źródło czasu i dostawca czasu NtpClient podejmie próbę wykrycia nowego elementu równorzędnego z tą nazwą DNS. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Centrum pomocy i obsługi technicznej w witrynie http://support.microsoft.com.

Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: W32Time
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 29
Data: Data
Godzina: Godzina
Użytkownik: Brak
Komputer: NazwaKomputera
Opis: Dostawca czasu NtpClient jest skonfigurowany, tak aby pobierać czas z jednego lub kilku źródeł czasu, jednak żadne ze źródeł nie jest dostępne. Przez 15 min nie nastąpi próba kontaktu ze źródłem. NtpClient nie ma źródła dokładnego czasu. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Centrum pomocy i obsługi technicznej w witrynie http://support.microsoft.com.

Przyczyna
Ten problem może występować wówczas, gdy dany komputer wysyła żądania dotyczące synchronizacji przy użyciu symetrycznego trybu aktywnego. Domyślnie kontrolery domeny systemu Windows Server 2003 są konfigurowane jako serwery czasu i używają symetrycznego trybu aktywnego do wysyłania żądań dotyczących synchronizacji. Niektóre serwery NTP, na których nie uruchomiono systemu Windows, odpowiadają tylko na żądania przesyłane w trybie klienta.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy skonfigurować usługę Czas systemu Windows do korzystania z trybu klienta podczas synchronizacji z serwerem czasu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia w podanej kolejności. Po wpisaniu każdego polecenia naciśnij klawisz ENTER.
  • w32tm /config /manualpeerlist:adres_IP_serwera_NTP,0x8 /syncfromflags:MANUAL
  • net stop w32time
  • net start w32time
  • w32tm /resync
Więcej informacji
Tryb używany przez usługę Czas systemu Windows do przesyłania żądań jest określony przez następujący podklucz rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer
Jeżeli wartość wpisu Enabled w tym podkluczu jest równa 1, usługa Czas systemu Windows używa symetrycznego trybu aktywnego. W przeciwnym wypadku usługa Czas systemu Windows korzysta z trybu klienta.

Ustawienie 0x8 użyte w poleceniu w sekcji „Rozwiązanie” powoduje skonfigurowanie usługi Czas systemu Windows do korzystania z trybu klienta.

Prawidłowe ustawienia dla trybu używane z przełącznikiem /manualpeerlist są następujące:
 • 0x01 — używanie specjalnego interwału sondowania SpecialInterval
 • 0x02 — UseAsFallbackOnly
 • 0x04 — wysyłanie żądania w trybie SymmetricActive
 • 0x08 — wysyłanie żądania w trybie Client
Właściwości

Identyfikator artykułu: 875424 — ostatni przegląd: 10/19/2006 15:44:00 — zmiana: 3.1

Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbtshoot kbprb KB875424
Opinia
did=1&t=">