Kreator aktywacji pakietu Microsoft Office 2003 znika, gdy jest używana opcja telefonicznej aktywacji licencji pakietu Microsoft Office 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Kreator aktywacji pakietu Microsoft Office 2003 znika, gdy jest używana opcja telefonicznej aktywacji licencji pakietu Microsoft Office 2003.
Przyczyna
Takie zachowanie występuje wtedy, gdy są spełnione następujące warunki:
  • Na komputerze znajdują się informacje o aktywacji pochodzące z poprzedniej instalacji pakietu Microsoft Office 2003.
  • Poprzednią instalację pakietu Office 2003 aktywowano przy użyciu Internetu.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz następującą lokalizację:
    C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft\Office\Data
  3. Kliknij przycisk OK.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik opa11.dat, a następnie kliknij polecenie Usuń.
  5. Zamknij folder, a następnie uruchom dowolny program pakietu Microsoft Office 2003, aby uruchomić Kreatora aktywacji pakietu Office 2003.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktywacji licencji produktów firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
vanish quits crash phone OFF2003 OneNote One Note on2003
Właściwości

Identyfikator artykułu: 875452 — ostatni przegląd: 12/08/2015 08:03:14 — zmiana: 2.3

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbactivation kbtshoot kbprb KB875452
Opinia