Jak pomóc chronić komputer po usunięciu dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP z komputera osobistego z systemem Windows XP lub z komputera typu Tablet z systemem Windows XP Tablet PC 2005

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Jeżeli dodatek Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP zostanie usunięty z komputera z systemem Windows XP lub z komputera typu Tablet z systemem Windows XP Tablet PC 2005 i jeżeli od czasu instalacji tych produktów instalowano jakiekolwiek aktualizacje zabezpieczeń, komputer osobisty lub komputer typu Tablet może być narażony na problemy, przed którymi te aktualizacje pomagały chronić komputer.
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano, jak pomóc ochronić komputer w przypadku decyzji o usunięciu z komputera dodatku SP2 dla systemu Windows XP.

Uwaga: W systemie Windows XP Tablet PC Edition 2005 zawarte są funkcje i elementy systemu Windows XP z dodatkiem SP2.
Więcej informacji
Aby pomóc ochronić komputer osobisty lub komputer typu Tablet w przypadku decyzji o usunięciu dodatku SP2 dla systemu Windows XP, wykonaj następujące kroki:
 1. Rozłącz wszelkie połączenia internetowe lub sieciowe istniejące na komputerze, w tym połączenia stałe, takie jak DSL. Odłącz na przykład kabel karty sieciowej podłączony do komputera.
 2. Usuń z komputera osobistego lub komputera typu Tablet dodatek SP2 dla systemu Windows XP.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu usunięcia z komputera dodatku SP2 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  875350 Jak usunąć dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP z komputera
 3. Po usunięciu dodatku SP2 dla systemu Windows XP ponownie uruchom komputer osobisty lub komputer typu Tablet.

  Uwaga: Upewnij się, że komputer jest nadal odłączony od Internetu lub sieci.
 4. Po ponownym uruchomieniu komputera włącz Zaporę połączenia internetowego w starszej wersji systemu Windows XP. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij łącze Połączenia sieciowe i internetowe.
  3. Aby upewnić się, że Zapora połączenia internetowego jest włączona dla wszystkich połączeń internetowych i sieciowych, wykonaj kroki odpowiednie dla danego komputera:
   • W przypadku połączenia internetowego, takiego jak połączenie telefoniczne, wykonaj następujące kroki:
    1. Kliknij łącze Opcje internetowe.
    2. Na karcie Połączenia kliknij połączenie, które znajduje się w polu Ustawienia połączenia telefonicznego i wirtualnej sieci prywatnej.
    3. Kliknij przycisk Ustawienia.
    4. W obszarze Ustawienia połączenia telefonicznego okna dialogowego Ustawienia kliknij przycisk Właściwości.
    5. Na karcie Zaawansowane kliknij pole wyboru Chroń mój komputer i moją sieć, ograniczając lub wykluczając dostęp do tego komputera z Internetu, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.
    6. Kliknij przycisk OK w odpowiedzi na następujący komunikat:
     Zmiany odniosą skutek przy kolejnym użyciu tego połączenia.
    7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Ustawienia.
    8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości: Internet.
   • W przypadku połączenia sieciowego wykonaj następujące kroki:
    1. Kliknij łącze Połączenia sieciowe.
    2. Kliknij ikonę połączenia prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
    3. Na karcie Zaawansowane kliknij pole wyboru Chroń mój komputer i moją sieć, ograniczając lub wykluczając dostęp do tego komputera z Internetu, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Połącz ponownie połączenie internetowe lub sieciowe rozłączone w kroku 1, a następnie połącz się z Internetem.
 6. Uruchom program Microsoft Internet Explorer, a następnie odwiedź następującą witrynę sieci Web rozszerzenia Windows Update:
 7. Kliknij łącze Skanuj w poszukiwaniu aktualizacji.
 8. Kliknij łącze Przejrzyj i zainstaluj aktualizacje.
 9. Na liście aktualizacji do zainstalowania kliknij przycisk Usuń, aby usunąć dodatek Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows XP.
 10. Po usunięciu dodatku SP2 dla systemu Windows XP z listy aktualizacji do zainstalowania kliknij przycisk Zainstaluj teraz.
Po zaktualizowaniu komputera z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 lub komputera z systemem Windows XP przy użyciu najnowszych aktualizacji dostępnych w witrynie sieci Web rozszerzenia Windows Update pozostaw włączoną Zaporę połączenia internetowego, jak opisano w kroku 4. Zaleca się, aby dodatek SP2 dla systemu Windows XP zainstalować ponownie przy użyciu witryny sieci Web rozszerzenia Windows Update.
windowsxpsp2 winxpsp2 odinstalować xpsp2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 878454 — ostatni przegląd: 12/08/2015 08:05:17 — zmiana: 2.2

Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbvirus kbautoupdate kbsecurity kbuninstall KB878454
Opinia