Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Omówienie trybu zwykłego tekstu w programie Outlook Express w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Streszczenie
Aby chronić prywatność użytkownika i zapobiegać atakom wirusów, w systemie Microsoft Windows XP program Microsoft Outlook Express 6 blokuje załączniki wiadomości e-mail uważane za niebezpieczne oraz zawartość HTML, taką jak obrazy. Dodatkowo w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) w celu zapobieżenia automatycznemu wykonywaniu złośliwych skryptów w programie Outlook Express jest włączany tryb zwykłego tekstu.
Więcej informacji

Co to jest tryb zwykłego tekstu?

W programie Outlook Express tryb zwykłego tekstu umożliwia wyświetlanie odbieranych wiadomości e-mail w formacie tekstowym, a nie HTML. Gdy program Outlook Express działa w trybie tekstowym, zamiast formantu MSHTML wykorzystuje formant edycji wzbogaconej. Użycie tego formantu pozwala uniknąć wszelkich problemów z bezpieczeństwem, jakie mogą być efektem stosowania formantu MSHTML.

Powrót do początku

Dlaczego warto używać trybu zwykłego tekstu?

Formant edycji wzbogaconej stanowi dodatkową barierę dla złośliwego kodu przesyłanego wraz z wiadomościami e-mail. Komputery wyposażone w starsze wersje systemu Windows XP mogą być narażone na działanie złośliwego kodu, ponieważ program Outlook Express przetwarza skrypty nagłówków HTML zawarte w danych HTML. Formant MSHTML wykonuje skrypty HTML automatycznie, natomiast formant edycji wzbogaconej nie aktywuje ich w ogóle. Ponieważ wiadomości e-mail w formacie zwykłego tekstu nie wymagają prawidłowego wyświetlania nagłówków HTML, zmiana trybu nie powoduje zazwyczaj żadnych widocznych zmian. Części wiadomości e-mail, które najwyraźniej nie są wyświetlane poprawnie, wykorzystują mechanizm renderowania HTML, a więc mogą stanowić zagrożenie dla komputera.

Powrót do początku

Jakie funkcje są niedostępne w trybie zwykłego tekstu?

Gdy w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 program Outlook Express działa w trybie zwykłego tekstu, nie można regulować rozmiaru czcionki treści wiadomości ani wykonywać w niej pełnotekstowego przeszukiwania.

Powrót do początku

Jak się używa trybu zwykłego tekstu w programie Outlook Express?

Tryb zwykłego tekstu można włączyć dla odczytywania wszystkich wiadomości e-mail, jak również wysyłania nowych wiadomości.

Aby włączyć tryb zwykłego tekstu dla odczytywania wszystkich wiadomości e-mail, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Outlook Express.
 2. Z menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje.
 3. Na karcie Czytanie zaznacz pole wyboru Czytaj wszystkie wiadomości w postaci zwykłego tekstu.
 4. Kliknij przycisk OK.
Aby włączyć tryb zwykłego tekstu dla operacji wysyłania nowych wiadomości e-mail, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Outlook Express.
 2. Z menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje.
 3. Na karcie Wysyłanie w grupie Format wysyłania poczty kliknij opcję Zwykły tekst.
 4. Kliknij przycisk OK.
Powrót do początku

Jak można przejść między trybem zwykłego tekstu a trybem HTML?

Jeśli ufasz nadawcy wiadomości e-mail i chcesz korzystać z bogatszych funkcji oferowanych przez format HTML, możesz przejść do trybu HTML. W tym celu z menu Widok wybierz polecenie Wiadomość w HTML.

Powrót do początku
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 883257 — ostatni przegląd: 07/11/2005 06:12:14 — zmiana: 3.2

 • Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • kbinfo kbvirus kbsecurity kbconfig kbhowto KB883257
Opinia