Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Nie można się zalogować do kontrolera domeny lub komputera członkowskiego z systemem operacyjnym Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003, lub występuje duże opóźnienie

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Na komputerze kontrolera domeny lub komputerze członkowskim z systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003 może wystąpić jeden lub więcej z następujących symptomów:
 • W dzienniku zdarzeń systemu jest rejestrowany następujący komunikat o błędzie:

  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: Menedżer sterowania usługami
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 7000
  Użytkownik: Brak
  Opis: Uruchomienie usługi Nazwa usługi nie powiodło się z powodu następującego błędu:
  Usługa nie odpowiada na sygnał uruchomienia lub sygnał sterujący w oczekiwanym czasie.

  Uwaga: W tym komunikacie o błędzie Nazwa usługi jest nazwą jednej z usług wymienionych w sekcji „Więcej informacji”.
 • W dzienniku zdarzeń systemu jest rejestrowany następujący komunikat o błędzie:

  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: Kerberos
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 7
  Użytkownik: Brak
  Opis: W podsystemie protokołu Kerberos wystąpił błąd weryfikacji certyfikatu PAC. Oznacza to, że certyfikat PAC z komputera klienta <nazwa komputera> w obszarze <nazwa domeny AD DNS> został zmodyfikowany lub nie można go zweryfikować.
  Dane: 0000: c0000192

 • Po ukazaniu się okna dialogowego Logowanie pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  lsass.exe - Błąd systemowy
  Nie odnaleziono nazwy obiektu.
  Po kliknięciu przycisku OK w oknie dialogowym Logowanie komputer może się ponownie uruchomić.
 • Komputer automatycznie uruchamia się ponownie przed wyświetleniem okna dialogowego Logowanie.
 • Po ponownym uruchomieniu komputera okno dialogowe Logowanie pojawia się z dużym opóźnieniem. Przy próbie logowania za pomocą konta domeny nie można się zalogować lub występuje duże opóźnienie.Duże opóźnienie może także wystąpić przy próbie przeglądania listy domen w oknie dialogowym Logowanie.
 • Na komputerze z systemem operacyjnym Windows XP lub Windows Server 2003 pojawia się powiadomienie, że sprzęt komputera został istotnie zmieniony od czasu ostatniej aktywacji. To powiadomienie może także oznaczać, że jest wymagana ponowna aktywacja.
 • Po uruchomieniu programu Menedżer urządzeń na liście sprzętu nie ukazują się żadne urządzenia. Nie pojawiają się żadne komunikaty o błędach. Po kliknięciu ikony Menedżer urządzeń w przystawce Zarządzanie komputerem zostaje wyświetlone puste okno.
 • Komputer uruchamia się i zostaje wyświetlone okno dialogowe Logowanie. Wskaźnik oczekiwania jednak się nie zmienia. Komputer nie reaguje na skrót klawiaturowy CTRL+ALT+DEL.
 • Po uruchomieniu komputera, w trakcie wykonywania części procesu uruchamiania Stosowanie ustawień komputera zostaje wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  lsass.exe - Błąd systemowy

  Nazwa obiektu już istnieje.
  Po kliknięciu przycisku OK komputer się uruchamia. Następnie jest wyświetlane zgłoszenie, że nie można uruchomić usługi. Jeśli komputer jest kontrolerem domeny, to niektóre funkcje mogą działać inaczej niż poprzednio. W programach narzędziowych takich jak Dcdiag.exe mogą się pojawiać dodatkowe komunikaty o błędach.
 • Przy próbie ręcznego uruchomienia usługi jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie, a komputer uruchamia się ponownie:
  lsass.exe - Błąd systemowy

  Nazwa obiektu już istnieje.
Przyczyna
Taki problem może wystąpić w przypadku, gdy co najmniej jedna z usług uruchomionych w procesie Lsass.exe lub w procesie Services.exe nie jest już skonfigurowana do działania jako współdzielony proces usługowy. Domyślnie usługi uruchamianie w tych procesach są skonfigurowane do działania jako współdzielone procesy usługowe.
Rozwiązanie
Jeśli nie udało się zalogować po pierwszym wystąpieniu tego problemu, to w czasie wyświetlania strony wyboru systemu operacyjnego lub przed uruchomieniem na komputerze systemu Windows naciśnij klawisz F8. Wybierz opcję Ostatnia znana dobra konfiguracja.

Jeśli problem nadal występuje, wykonaj następujące kroki, aby zalogować się do komputera i uruchomić program Sc.exe.

Systemy Windows 2000 i Windows XP
 1. Ponownie uruchom komputer.
 2. Naciśnij klawisz F8 przed wyświetleniem strony logo systemu Windows.
 3. Naciśnij klawisz F8 i po wyświetleniu strony wyboru systemu operacyjnego wybierz Zaawansowane opcje uruchamiania.
 4. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcję Tryb awaryjny z wierszem polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
System Windows Server 2003
 1. Ponownie uruchom komputer.
 2. Naciśnij klawisz F8 przed wyświetleniem strony logo systemu Windows.
 3. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcję Tryb awaryjny z wierszem polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Do określenia, która z usług jest niewłaściwie skonfigurowana, można użyć programu narzędziowego Sc.exe. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Program Sc.exe jest zawarty w systemach operacyjnych Windows XP i Windows Server 2003. Program Sc.exe jest także dostępny w zestawie Windows 2000 Server resource kit.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Wpisz następujące polecenia. Po wpisaniu każdego z poleceń naciśnij klawisz ENTER.
  • Sc query HTTPFilter
  • Sc query KDC
  • Sc query Netlogon
  • Sc query NTLMssp
  • Sc query PolicyAgent
  • Sc query ProtectedStorage
  • Sc query SamSs
  • Sc query Eventlog
  • Sc query PlugPlay
Aby usługi wymienione w sekcji „Więcej informacji” były poprawnie skonfigurowane, wartość TYPE musi być ustawiona na 20 WIN32_SHARE_PROCESS. Przy takiej wartości usługi są skonfigurowane do działania jako współdzielone procesy usługowe.

Na przykład po wpisaniu polecenia SC query Netlogon pojawi się informacja podobna do następującej:
C:\>sc query NetlogonSERVICE_NAME: Netlogon TYPE       		: 20 WIN32_SHARE_PROCESS STATE    : 4 RUNNING (STOPPABLE,PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN) WIN32_EXIT_CODE	: 0 (0x0) SERVICE_EXIT_CODE 	: 0 (0x0) CHECKPOINT     	: 0x0 WAIT_HINT     		: 0x0
Uwaga: Usługi skonfigurowane do działania jako procesy w oddzielnych obszarach pamięci mają wartość TYPE równą 10 WIN32_OWN_PROCESS.

Po ustaleniu, które z usług są nieprawidłowo skonfigurowane, wykonaj następujące kroki, aby zmienić wartość TYPE:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Wpis polecenie sc config Nazwa usługi type= share i naciśnij klawisz ENTER.

  Uwaga: W tym kroku Nazwa usługi jest nazwą jednej z usług wymienionych w sekcji „Więcej informacji”.
 3. Powtórz krok 1 dla każdej z usług, która jest nieprawidłowo skonfigurowana.

  Uwaga: Nawet jeśli powiadomienie o aktywacji zostało wyświetlone przed wykonaniem wymienionych kroków, to należy ponownie aktywować tę kopię systemu Windows.
Więcej informacji
Jeśli nie podano inaczej, to następujące usługi są uruchamiane jako część procesu Lsass.exe:
 • HTTPFilter (HTTP SSL)
 • KDCSVC (Centrum dystrybucji kluczy Kerberos)
 • Netlogon (Logowanie do sieci)
 • NTLMssp (Dostawca obsługi zabezpieczeń NTLM)
 • PolicyAgent (Usługi IPSEC)
 • ProtectedStorage (Magazyn chroniony)
 • SamSs (Menedżer kont zabezpieczeń)
 • Eventlog (Dziennik zdarzeń)
 • PlugPlay (Plug and Play)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 883268 — ostatni przegląd: 03/21/2006 16:26:00 — zmiana: 2.4

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional

 • kberrmsg kbtshoot kblogin kbperformance kbserver kbservice kbsyssettings kbclient kbevent KB883268
Opinia
t.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?">