Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Formant S/MIME nie jest ładowany w kliencie OWA programu Exchange Server 2003 działającym na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Symptomy
Jeśli używany jest klient Microsoft OWA (Outlook Web Access) dla programu Microsoft Exchange Server 2003, to po pobraniu i załadowaniu formantu S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension) ze strony opcji programu OWA formant ten będzie niedostępny. Występują następujące symptomy:
 • Jeśli zostanie kliknięty przycisk Opcje w lewym okienku, w obszarze Zabezpieczenia poczty e-mail na stronie opcji programu OWA pojawi się informacja, że formant S/MIME jest niezainstalowany. Dostępny będzie tylko przycisk Pobierz. W normalnych warunkach dostępne są pola wyboru Szyfruj treść i załączniki wysyłanych wiadomości i Dodaj podpis cyfrowy do wysyłanych wiadomości.
 • Po rozpoczęciu redagowania nowej wiadomości e-mail występują następujące symptomy:
  • Po kliknięciu przycisku Opcje nie pojawia się sekcja Zabezpieczenia poczty e-mail. W normalnych warunkach dostępne są pola wyboru Szyfruj treść i załączniki wiadomości i Dodaj podpis cyfrowy do tej wiadomości.
  • Na pasku narzędzi brakuje przycisków Szyfruj treść i załączniki wiadomości i Dodaj podpis cyfrowy do tej wiadomości.
 • Nie można przeciągnąć załączników na formularz Redaguj wiadomość.
Ten problem występuje nawet wtedy, gdy pliki zostały poprawnie zainstalowane w folderze %Windir%\Downloaded Program Files i poprawnie skonfigurowany został następujący podklucz rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{b0f84fec-95ad-4f3e-8fc0-6bc1bbadbf0d}
Przyczyna
Ten problem występuje w kliencie OWA działającym na komputerze z systemem Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Klient OWA programu Exchange Server 2003 wywołuje konkretną funkcję, aby ustalić, czy formant S/MIME jest zainstalowany. System Windows XP z dodatkiem SP2 ogranicza liczbę składników obsługiwanych za pomocą tego wywołania funkcji. Z tego powodu klient OWA nie może ustalić, czy składnik S/MIME został zainstalowany.
Rozwiązanie

Informacje o aktualizacji

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz pakiet Exchange2003-KB883543-x86-ENU.exe.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które utrudniają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

Ta aktualizacja wymaga dodatku Service Pack 1 dla programu Exchange Server 2003.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

W celu zainstalowania tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać komputera. Jednak po jej zainstalowaniu zostaną ponownie uruchomione następujące usługi programu Exchange:
 • Zdarzenia programu Microsoft Exchange
 • Magazyn informacji programu Microsoft Exchange
 • Usługa publikowania w sieci Web
 • Protokół SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
 • Aparat Microsoft Exchange Routing Engine
 • Protokół POP3 programu Microsoft Exchange
 • Protokół IMAP4 programu Microsoft Exchange
 • Administrator usług IIS

Informacje dotyczące zamiany aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar Nazwa pliku  ----------------------------------------------------------------------  05-sie-2004 01:58            186 Blank.htm  05-sie-2004 01:59            884 Ctrl_calendar.css  05-sie-2004 01:59           8 454 Ctrl_calendar.htc  05-sie-2004 01:58           32 093 Ctrl_calendar.js  05-sie-2004 01:59           4 408 Ctrl_calendarview.css  05-sie-2004 01:59           12 910 Ctrl_calendarview.htc  05-sie-2004 01:58           76 663 Ctrl_calendarview.js  05-sie-2004 01:59            489 Ctrl_calendarviewprn.css  02-cze-2004 23:57           12 985 Ctrl_calviewdaily.xsl  02-cze-2004 23:57           12 374 Ctrl_calviewmonthly.xsl  02-cze-2004 23:57           8 425 Ctrl_calviewweekly.xsl  05-sie-2004 01:59            986 Ctrl_ctxtmenu.htc  05-sie-2004 01:58           4 920 Ctrl_ctxtmenu.js  05-sie-2004 01:59           3 565 Ctrl_datepicker.htc  05-sie-2004 01:58           35 382 Ctrl_datepicker.js  05-sie-2004 01:59           6 575 Ctrl_formatbar.htc  05-sie-2004 01:58           19 094 Ctrl_formatbar.js  05-sie-2004 01:59           1 658 Ctrl_freebusy.css  05-sie-2004 01:59           1 349 Ctrl_freebusy.htc  05-sie-2004 01:58           35 039 Ctrl_freebusy.js  05-sie-2004 01:59           3 068 Ctrl_message.htc  05-sie-2004 01:58           16 027 Ctrl_message.js  05-sie-2004 01:59           6 636 Ctrl_mimeformatbar.htc  05-sie-2004 01:58           11 742 Ctrl_mimeformatbar.js  05-sie-2004 01:59           1 352 Ctrl_notify.htc  05-sie-2004 01:58            473 Ctrl_notify.js  05-sie-2004 01:58           5 694 Ctrl_poll.js  05-sie-2004 01:59           1 351 Ctrl_reminder.htc  05-sie-2004 01:58           8 482 Ctrl_reminder.js  05-sie-2004 01:59            864 Ctrl_tabpages.htc  05-sie-2004 01:58           1 408 Ctrl_tabpages.js  05-sie-2004 01:59           2 736 Ctrl_tree.htc  05-sie-2004 01:58           26 880 Ctrl_tree.js  05-sie-2004 01:59           2 470 Ctrl_tree_pf.htc  05-sie-2004 01:58           26 286 Ctrl_tree_pf.js  02-cze-2004 23:58           1 909 Ctrl_tree_pf.xsl  05-sie-2004 01:59           3 115 Ctrl_view.htc  05-sie-2004 01:58           73 451 Ctrl_view.js  02-cze-2004 23:58           42 533 Ctrl_view.xsl  05-sie-2004 01:58           6 183 Dlg_anr.js  05-sie-2004 01:58           5 599 Dlg_editname.js  05-sie-2004 01:58           22 286 Dlg_editrule.js  05-sie-2004 01:59           4 184 Dlg_editsignature.js  05-sie-2004 01:59           19 079 Dlg_gal.js  05-sie-2004 01:59           6 035 Dlg_gallookup.js  05-sie-2004 01:59           7 137 Dlg_junk.js  05-sie-2004 01:59           4 942 Dlg_movecopy.js  05-sie-2004 01:59           2 963 Dlg_newfolder.js  05-sie-2004 01:59           18 270 Dlg_options.js  05-sie-2004 01:59           19 887 Dlg_recurrence.js  05-sie-2004 01:59           27 575 Dlg_reminder.js  05-sie-2004 01:59           9 487 Dlg_rules.js  05-sie-2004 01:59           15 404 Dlg_spell.js  05-sie-2004 01:59           22 594 Dlg_taskrecurrence.js  05-sie-2004 01:59           9 893 Dl_appointment.js  05-sie-2004 01:59           7 835 Dl_composeapptrecurr.js  05-sie-2004 01:59           4 380 Dl_composecommon.js  05-sie-2004 01:59           14 895 Dl_composetaskrecurr.js  05-sie-2004 01:59           6 165 Dl_contact.js  05-sie-2004 01:59           3 687 Dl_folderview.js  05-sie-2004 01:59           3 788 Dl_junk.js  05-sie-2004 01:59           7 357 Dl_misc.js  05-sie-2004 01:59           5 441 Dl_options.js  05-sie-2004 01:59           13 263 Dl_task.js  05-sie-2004 01:59           4 141 Frm_attach.js  05-sie-2004 01:59           28 843 Frm_composeappt.js  05-sie-2004 01:59           14 381 Frm_composecdl.js  05-sie-2004 01:59           27 724 Frm_composecontact.js  05-sie-2004 01:59           14 464 Frm_composenote.js  05-sie-2004 01:59           10 429 Frm_composepost.js  05-sie-2004 01:59           31 404 Frm_composetask.js  05-sie-2004 01:59           6 319 Frm_forwardmeeting.js  05-sie-2004 01:59            493 Frm_logoff.js  05-sie-2004 01:59           25 359 Frm_mimecommon.js  05-sie-2004 01:59           49 641 Frm_mimenote.js  05-sie-2004 01:59           4 314 Frm_mimepreviewpane.js  05-sie-2004 01:59           2 418 Frm_previewpane.js  05-sie-2004 01:59           11 252 Frm_readappt.js  05-sie-2004 01:59           6 023 Frm_readnote.js  05-sie-2004 01:59           4 908 Frm_readpost.js  05-sie-2004 01:59           3 448 Frm_readreports.js  05-sie-2004 01:59           5 068 Frm_readtask.js  29-lip-2004 05:40           11 282 Logoff.asp  29-lip-2004 05:40           28 622 Logon.asp  05-sie-2004 01:59           1 932 Owaprint.css  05-sie-2004 01:59           10 499 Owastyle.css  05-sie-2004 01:59           1 702 Owastyledl.css  19-sie-2004 18:37 5.3.18.6     316 624 Setupmcl.exe    05-sie-2004 01:59           1 060 Sps.css  05-sie-2004 01:59            216 Style-chs30.css  05-sie-2004 01:59            203 Style-cht30.css  05-sie-2004 01:59            222 Style-jpn30.css  05-sie-2004 01:59            200 Style-kor30.css  05-sie-2004 01:59            204 Style-large30.css  05-sie-2004 01:59            204 Style30.css  02-cze-2004 23:58           6 941 Tf_galfind.xsl  02-cze-2004 23:58           11 610 Tf_messages.xsl  02-cze-2004 23:58           10 677 Tf_twoline.xsl  05-sie-2004 01:59           1 501 Util_addrval.js  05-sie-2004 01:59           4 293 Util_buttons.js  05-sie-2004 01:59           3 438 Util_calendar.js  05-sie-2004 01:59            877 Util_calmessaging.htc  05-sie-2004 01:59           8 747 Util_calmessaging.js  05-sie-2004 01:59           16 992 Util_forms.js  05-sie-2004 01:59           9 061 Util_mimemsg.js  05-sie-2004 01:59           17 273 Util_owa.js  05-sie-2004 01:59           14 167 Util_recipients.js  05-sie-2004 01:59           27 763 Util_view.js  05-sie-2004 01:59           8 134 Vw_calendar.js  05-sie-2004 01:59           1 062 Vw_calendarpart.css  05-sie-2004 01:59            636 Vw_calendarpart.js  05-sie-2004 01:59           1 938 Vw_contact.js  05-sie-2004 01:59           2 659 Vw_dumpster.js  05-sie-2004 01:59           9 646 Vw_message.js  05-sie-2004 01:59           1 612 Vw_messagepart.js  05-sie-2004 01:59           34 462 Vw_navbar.js  05-sie-2004 01:59           8 926 Vw_search.js  05-sie-2004 01:59           5 333 Vw_task.js  05-sie-2004 01:59           3 483 Vw_taskpart.js  05-sie-2004 01:57 6.5.7232.22   5 179 904 Wmtemplates.dll  
Uwaga: Godziny i rozmiary plików Logon.asp i Logoff.asp będą różne, w zależności od zainstalowanych pakietów językowych. Pliki dla innych pakietów językowych powinny mieć datę 5 sierpnia 2004 lub późniejszą.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Tę aktualizację należy instalować tylko na komputerach z programem Exchange Server 2003 i składnikami OWA dla Internetowych usług informacyjnych (IIS) Microsoft. Przy próbie zainstalowania jej na komputerze, na którym są zainstalowane tylko program Menedżer systemu Exchange i Łącznik usługi Active Directory, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Nieprawidłowa instalacja programu Exchange

Ważne: Tę aktualizację należy zainstalować na serwerach zewnętrznych i wewnętrznych. W przypadku konfiguracji z serwerem zewnętrznym i wewnętrznym aktualizację należy zainstalować najpierw na serwerze zewnętrznym.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące korzystania z formantu S/MIME za pomocą klienta OWA programu Exchange Server 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
823568 JAK: Konfigurowanie programu Exchange Server 2003 OWA do korzystania z rozszerzeń S/MIME
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu nadawania nazw aktualizacjom oprogramowania, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
817903 New naming schema for Exchange Server software update packages


XCCC
Właściwości

Identyfikator artykułu: 883543 — ostatni przegląd: 11/26/2007 01:43:00 — zmiana: 5.1

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition

 • kbbug kbfix kbqfe kbexchange2003presp2fix atdownload KB883543
Opinia