Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Nowe funkcje apletu Zaplanowane zadania w Panelu sterowania zawarte w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP i Windows XP Tablet PC Edition 2005

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
W tym artykule omówiono nowe funkcje zawarte w aplecie Zaplanowane zadania w Panelu sterowania. Są to nowe funkcje w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2).

Uwaga W systemie Windows XP Tablet PC Edition 2005 zawarte są funkcje i elementy systemu Windows XP z dodatkiem SP2.
Więcej informacji
W systemie Windows XP z dodatkiem SP2 dostępne są udoskonalenia apletu Zaplanowane zadania. Dodatek SP2 dla systemu Windows XP zawiera udoskonalony aplet Zaplanowane zadania. Nowe funkcje umożliwiają na przykład wyświetlanie ukrytych zadań. Pozwalają one również zaplanować wykonywanie zadań tylko w czasie, gdy dany użytkownik jest zalogowany na komputerze.

Wyświetlanie ukrytych zadań

W różnych programach można tworzyć ukryte zadania, a następnie zaplanować ich wykonywanie na komputerze. Do takiego planowania nie można użyć apletu Zaplanowane zadania. Istnieje jednak możliwość wyświetlenia ukrytych zadań uruchamianych przez programy, jeśli użytkownik zaloguje się na komputerze przy użyciu poświadczeń administratora. Aby wyświetlić ukryte zadania, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie control schedtasks, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Na karcie Zaawansowane zaznacz opcję Wyświetl ukryte zadania.

Planowanie uruchamiania zadań przy użyciu poświadczeń logowania

W systemie Windows XP z dodatkiem SP2 oraz Windows XP Tablet PC Edition 2005 można zaplanować wykonywanie zadania przy użyciu poświadczeń, z jakimi użytkownik jest zalogowany. Nie trzeba podawać osobnych poświadczeń w związku z zadaniem. Oznacza to na przykład możliwość wykonania zadania nawet pomimo zablokowania komputera.

Aby zaplanować wykonywanie zadania w oparciu o poświadczenia podane przy logowaniu, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie control schedtasks, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Prawym przyciskiem myszy kliknij zadanie, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Kliknij kartę Zadanie, zaznacz pole wyboru Uruchom tylko po zalogowaniu, a następnie kliknij przycisk OK.

    UWAGA: Po zaznaczeniu pola wyboru Uruchom tylko po zalogowaniu przycisk Ustaw hasło przestaje być dostępny.
Jeśli użytkownik pozostanie zalogowany na komputerze lub na komputerze typu Tablet do momentu planowego uruchomienia zadania, zadanie zostanie uruchomione z wykorzystaniem poświadczeń użytych do zalogowania.

Ważne:Jeśli zadanie wymaga poświadczeń administratora, należy się zalogować przy użyciu takich poświadczeń.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji na temat zmian w funkcjach, jakie wprowadzono w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP, zobacz dokument „Changes to Functionality in Windows XP Service Pack 2”. W celu wyświetlenia tego dokumentu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania dodatku SP2 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
winxpsp2 xpsp2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 883605 — ostatni przegląd: 01/24/2006 21:04:00 — zmiana: 4.0

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

  • kbhowto kbinfo KB883605
Opinia