Zainstalowanie dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP może spowodować niepoprawne działanie funkcji serwera sieci Web

Symptomy
Załóżmy, że na komputerze z systemem Microsoft Windows XP Professional skonfigurowanym jako serwer sieci Web zainstalowany jest jeden z następujących programów:
 • Rozszerzenia FrontPage 2000 Server Extensions firmy Microsoft
 • Rozszerzenia FrontPage 2000 Server Extensions firmy Microsoft
 • SharePoint Team Services firmy Microsoft
W takich przypadkach uaktualnienie systemu Microsoft Windows XP Professional o dodatek Service Pack 2 (SP2) może spowodować niepoprawne funkcjonowanie komputera jako serwera sieci Web. Przykładowy objaw to niemożność nawiązania połączenia z witryną sieci Web zlokalizowaną na serwerze sieci Web pracującym w środowisku systemu Windows XP z dodatkiem SP2.
Przyczyna
Problem występuje w sytuacji, gdy port wykorzystywany przez program Microsoft Internet Information Services (IIS) jest blokowany przez zaporę. Domyślnie w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 zapora systemu Windows jest włączona.

Uwaga: Poprzednia nazwa zapory systemu Windows to Zapora połączenia internetowego.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu otwórz port TCP używany przez usługi IIS. Jeśli na przykład usługi wykorzystują domyślny port 80, otwórz port 80. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Ważne: Otwarcie portów w zaporze zwiększa ryzyko, że za ich pośrednictwem dostęp do komputera uzyskają inne programy. Dlatego też przed otwarciem jakichkolwiek portów w zaporze należy dokładnie rozważyć i wziąć pod uwagę wymagania dotyczące bezpieczeństwa sieci.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie ncpa.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie sieciowe, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Zaawansowane.
 5. Kliknij przycisk Ustawienia odnoszący się do żądanego połączenia sieciowego.
 6. W zależności od sytuacji zastosuj jedną z następujących metod:
  • Jeśli usługi IIS są skonfigurowane do korzystania z portu 80, zaznacz pole wyboru Serwer sieci Web (HTTP). Sprawdź, czy nazwa lub adres IP wyświetlana w oknie dialogowym Ustawienia usługi są poprawne, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij kolejny przycisk OK.
  • Jeśli usługi IIS używają innego portu, kliknij przycisk Dodaj. W oknie dialogowym Ustawienia usługi określ ustawienia i żądany numer portu, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij kolejny przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk OK.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji na temat zmian w funkcjach systemu Windows, jakie wprowadzono w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP, zobacz dokument „Changes to Functionality in Windows XP Service Pack 2”. W celu wyświetlenia tego dokumentu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
winxpsp2 xpsp2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 883607 — ostatni przegląd: 11/17/2005 15:51:00 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)

 • kbtshoot kbappcompatibility kbfirewall kbnetwork kbprb KB883607
Opinia