Podczas instalowania dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP wyświetlany jest komunikat o błędzie „Ten dodatek Service Pack wymaga, aby komputer był zasilany prądem przemiennym (AC) przed uruchomieniem instalacji”

Symptomy
Podczas próby zainstalowania dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows XP może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Ten dodatek Service Pack wymaga, aby komputer był zasilany prądem przemiennym (AC) przed uruchomieniem instalacji.
Przyczyna
Komunikat może pojawiać się podczas próby zainstalowania dodatku Service Pack w sytuacji, gdy komputer jest zasilany z baterii. Program instalacyjny dodatku SP2 dla systemu Windows XP wymaga, aby komputer był zasilany prądem przemiennym. Jeśli w trakcie procesu aktualizacji bateria uległaby wyczerpaniu, aktualizacja nie zostałaby ukończona.
Rozwiązanie
W celu uniknięcia tego problemu należy podłączyć komputer do źródła prądu przemiennego, na przykład gniazdka elektrycznego. Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań dotyczących zasilania komputera, skontaktuj się z jego producentem.
Więcej informacji
Instalacja dodatku Service Pack zatrzymuje się w tym momencie, ponieważ rzeczywisty program odpowiedzialny za uruchomienie instalacji dodatku Service Pack został już uruchomiony. Do tego momentu wyodrębnianie pliku cabinet odbywa się automatycznie i nie jest kontrolowane przez program instalacyjny dodatku Service Pack (update.exe). Jedną z pierwszych czynności wykonywanych przez program instalacyjny jest sprawdzenie, czy zasilanie komputera przenośnego jest włączone przez cały czas trwania instalacji. Program ten wymusza spełnienie tego wymagania przez odmowę rozpoczęcia instalacji do momentu stwierdzenia, czy komputer przenośny jest zasilany prądem zmiennym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zmian w funkcjach, jakie wprowadzono w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP, zobacz następujący dokument:
Changes to Functionality in Windows XP Service Pack 2
W celu wyświetlenia tego dokumentu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
plug electric supply run apply winxpsp2 xpsp2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 883609 — ostatni przegląd: 11/17/2005 15:51:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)

  • kberrmsg kbinfo kbtshoot kbupgrade kbsetup KB883609
Opinia