Aby w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 zdalnie administrować przystawką Wynikowy zestaw zasad (RSoP) lub zdalnie edytować lokalne obiekty zasad grupy, należy odpowiednio skonfigurować niektóre zasady grupy

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Domyślnie w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) zapora systemu Windows jest włączona. Żądania przychodzące kierowane do zamkniętych portów są blokowane przez zaporę. (Żądania te różnią się od odpowiedzi na żądania generowanych na komputerze). To domyślne ustawienie wpływa na sposób wykorzystywania przystawki Wynikowy zestaw zasad (RSoP) zasad grupy w sieci. Aby po zainstalowaniu dodatku SP2 dla systemu Windows XP można było zdalnie administrować przystawką RSoP lub zdalnie edytować lokalne obiekty zasad grupy, należy uaktywnić pewne ustawienia zasad grupy.
Więcej informacji
Ponieważ w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 zapora systemu Windows jest domyślnie włączona, zanim będzie można zdalnie administrować przystawką RSoP lub edytować lokalne obiekty zasad grupy, należy określić odpowiednie ustawienia zasad grupy. Na przykład konkretne ustawienia należy włączyć w celu wykonania następujących operacji:
  • Generowanie wyników zasad grupy na komputerach zdalnych
  • Delegowanie dostępu do wyników zasad grupy
  • Zdalne edytowanie lokalnych obiektów zasad grupy
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Resultant Set of Policy w następującym dokumencie:
Changes to Functionality in Windows XP Service Pack 2, Part 6: Computer Maintenance
W celu wyświetlenia tego dokumentu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji na temat zmian dotyczących funkcji wprowadzonych w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP, które zostały opisane w innych częściach tego artykułu, kliknij żądany temat w sekcji „W tym artykule”.

winxpsp2 xpsp2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 883611 — ostatni przegląd: 01/12/2015 23:59:34 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtshoot kbremoting kbpolicy kbadmin KB883611
Opinia