Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

W programie Outlook Express na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 udzielenie odpowiedzi na wiadomość lub przesłanie wiadomości dalej powoduje automatyczne pobranie zewnętrznej zawartości

Symptomy
W przypadku przesyłania dalej lub odpowiadania na wiadomość programu Microsoft Outlook Express, w której treści znajduje się zawartość zewnętrzna, zawartość ta nie jest blokowana. Zawartość zewnętrzna jest automatycznie pobierana i dołączania do wiadomości podczas jej przesyłania dalej lub udzielania na nią odpowiedzi. Zachowanie to ma miejsce nawet wtedy, gdy jest zaznaczone pole wyboru Zablokuj obrazy i inną zewnętrzną zawartość w wiadomości e-mail HTML.
Obejście problemu
Aby obejść to zachowanie, podczas odpowiadania na wiadomość lub przesyłania dalej wiadomości z zawartością zewnętrzną należy zachować zwiększoną uwagę.
Więcej informacji
Domyślnie po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP znajdujące się w programie Outlook Express pole wyboru Zablokuj obrazy i inną zewnętrzną zawartość w wiadomości e-mail HTML jest zaznaczone. Przy takim ustawieniu program Outlook Express blokuje zewnętrzną zawartość w formacie HTML, która jest połączona z zewnętrzną lokalizacją. Zawartością tą mogą być obrazy czy inne obiekty internetowe. Jeśli pole jest zaznaczone, podczas otwierania i przeglądania wiadomości zewnętrzna zawartość znajdująca się w wiadomości jest blokowana.

Gdy pole wyboru Zablokuj obrazy i inną zewnętrzną zawartość w wiadomości e-mail HTML jest zaznaczone, program Outlook Express pomaga zarządzać wiadomościami e-mail na kilka różnych sposobów:
  • Pomaga uniknąć wyświetlania potencjalnie obraźliwych materiałów.
  • Pozwala wybrać obrazy, na których pobranie użytkownik korzystający z połączenia modemowego chce poświęcić czas.
  • Pomaga ograniczyć liczbę otrzymywanych wiadomości-śmieci. Obrazy umieszczone w takich wiadomościach często zawierają sygnały nawigacyjne sieci Web, które powiadamiają serwer sieci Web nadawcy o odczytaniu lub przejrzeniu wiadomości. Sygnał nawigacyjny sprawdza poprawność adresu e-mail użytkownika i często powoduje nadsyłanie jeszcze większej ilości wiadomości-śmieci, wśród których mogą się znaleźć również wirusy.
Gdy program Outlook Express blokuje obrazy lub inną zawartość, obiekty te są zastępowane ikoną z czerwoną literą X. W przypadku otrzymania użytecznej wiadomości, na przykład subskrybowanego biuletynu, można wyświetlić jej zewnętrzną zawartość przy użyciu paska informacyjnego. Pasek informacyjny jest transparentem znajdującym się u góry wiadomości.

Podczas przesyłania dalej lub odpowiadania na wiadomość odwołującą się do zewnętrznej zawartości program Outlook Express próbuje ponownie pobrać tę zawartość. Zablokowana zawartość jest włączana do wiadomości. Podczas drukowania wiadomości z zewnętrzną zawartością, która nie została pobrana automatycznie, następuje pobranie tej zawartości i jest ona widoczna na wydruku.

Mimo iż nie jest to zalecane, w programie Outlook Express można skonfigurować automatyczne pobieranie wszystkich obrazów i zewnętrznej zawartości. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Z menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje i kliknij kartę Zabezpieczenia.
  2. Usuń zaznaczenie pola wyboru Zablokuj obrazy i inną zewnętrzną zawartość w wiadomości e-mail HTML.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zmian, jakie wprowadzono w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP, przejrzyj dokument „Changes to Functionality in Windows XP Service Pack 2”. W celu wyświetlenia tego dokumentu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
winxpsp2 xpsp2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 883613 — ostatni przegląd: 07/11/2005 05:02:15 — zmiana: 3.2

Microsoft Windows XP Home Edition z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), Microsoft Outlook Express 6.0

  • kbdialup kbnetwork kbsecurity kbwinxpsp2rel kbbug kbprb KB883613
Opinia