Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Podczas próby zainstalowania aktualizacji pojawia się komunikat o błędzie „Witryna Windows Update napotkała błąd i nie może wyświetlić żądanej strony”

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Podczas próby zainstalowania aktualizacji przy użyciu witryny Windows Update pojawia się komunikat o błędzie:
Witryna Windows Update napotkała błąd i nie może wyświetlić żądanej strony. Potrzebna usługa „Aktualizacje automatyczne” (WUAUSERV) nie jest uruchomiona lub Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) jest wyłączona. Błąd 0x8DDD0018
Przyczyna
Ten problem występuje, jeśli jest zatrzymana Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) lub usługa Aktualizacje automatyczne.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy użyć jednej z następujących metod, zależnie do sytuacji.

Metoda 1. Sprawdź, czy są uruchomione usługi

Upewnij się, że usługi BITS oraz Aktualizacje automatyczne są uruchomione. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na liście usług kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Aktualizacje automatyczne, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na liście Typ uruchomienia kliknij pozycję Automatyczny, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 4. Jeśli Stan usługi jest ustawiony jako Zatrzymano, kliknij przycisk Uruchom, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Usługa inteligentnego transferu w tle, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 6. Na liście Typ uruchomienia kliknij pozycję Ręczny, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 7. Jeśli Stan usługi jest ustawiony jako Zatrzymano, kliknij przycisk Uruchom, a następnie kliknij przycisk OK.

Metoda 2. Jedna z usług lub obie nie pojawiają się Menedżerze sterowania usługami

Uwaga Podczas ręcznego wpisywania poleceń z tej sekcji należy pamiętać, że są w nich rozróżniane wielkie i małe litery.

Jeśli usługa Aktualizacje automatyczne lub Usługa inteligentnego transferu w tle nie pojawia się w Menedżerze sterowania usługami, należy zainstalować tę usługę. W tym celu należy użyć jednej z następujących metod, odpowiednio do zaistniałej sytuacji:

Brak usługi Aktualizacje automatyczne

Aby ponownie zainstalować usługę Aktualizacje automatyczne, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz następujące polecenie, a następnie kliknij przycisk OK:
  %windir%\System32\rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\inf\au.inf
 2. Jeśli pojawi się monit o włożenie dysku CD z systemem operacyjnym, wpisz następującą ścieżkę w polu Kopiuj pliki z, a następnie kliknij przycisk OK:
  %windir%\ServicePackFiles\i386
  Uwaga Ta lokalizacja zawiera ostatnio zaktualizowane pliki dodatku Service Pack. Jeśli nie można użyć tej ścieżki, aby skopiować niezbędne pliki, włóż dysk CD z systemem operacyjnym, a następnie kliknij przycisk OK.

Brak Usługi inteligentnego transferu w tle

Aby ponownie zainstalować Usługę inteligentnego transferu w tle, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz następujące polecenie, a następnie kliknij przycisk OK:
  %windir%\System32\rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\inf\qmgr.inf
 2. Jeśli pojawi się monit o włożenie dysku CD z systemem operacyjnym, wpisz następującą ścieżkę w polu Kopiuj pliki z, a następnie kliknij przycisk OK:
  %windir%\ServicePackFiles\i386
  Uwaga Ta lokalizacja zawiera ostatnio zaktualizowane pliki dodatku Service Pack. Jeśli nie można użyć tej ścieżki, aby skopiować niezbędne pliki, włóż dysk CD z systemem operacyjnym, a następnie kliknij przycisk OK.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 883614 — ostatni przegląd: 09/14/2010 17:16:00 — zmiana: 4.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Update

 • kbwindowsupdate kberrmsg kbtshoot kbprb KB883614
Opinia