Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Sterowniki urządzeń powodujące niestabilność systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

WPROWADZENIE
W systemach Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2 i Microsoft Windows XP Home Edition z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) uwzględniono funkcję ochrony sterowników. W celu ułatwienia zachowania stabilności systemu operacyjnego ta funkcja uniemożliwia ładowanie sterowników powodujących niestabilność systemu. Funkcja ochrony sterowników jest oparta na technologii zgodności aplikacji, wykorzystanej w systemie Windows XP. Funkcja ochrony sterowników jest zawsze aktywna. Ta funkcja jest dostępna podczas uaktualniania systemu operacyjnego z poprzednich wersji systemu Windows i w czasie wykonywania po zainstalowaniu systemu operacyjnego. Nie przewidziano możliwości wyłączenia funkcji ochrony sterowników przez użytkowników końcowych.

Sterowniki powodujące niestabilność systemu są odnotowane w bazie danych Lista ochrony sterowników, zawartej w systemie Windows XP. Funkcja ochrony sterowników przegląda bazę danych w celu ustalenia, czy można załadować określony sterownik w systemie Windows XP.
Więcej informacji
Następujące sterowniki urządzeń, powodujące niestabilność systemu Windows XP z dodatkiem SP2, są odnotowane w bazie danych Lista ochrony sterowników systemu Windows XP:

Aplikacja/sterownik Dostawca Plik binarny sterownika Kryteria dopasowania
Usługi zabezpieczeń i sterownik audio-wideo (AV) Command Software CSS-DVP.SYS Wersja produktu: 4.90.4.40123 oraz
Data dołączenia: 23-01-2004 16:08:00
Kontroler hosta kart pamięci Memory Stick SMSC LPC Sony Smscms.sys Data dołączenia: 02-09-2003 19:07:48
Emulator systemu Windows CE Microsoft VPCAppSv.sys Wersja produktu: 6.13.10.2149 (system przełączony do trybu PAE lub NX)
Virtual PCConnectix VPCAppSv.sys Wersja produktu: 4.x (system przełączony do trybu PAE lub NX)

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji ochrony sterowników w systemie Windows XP i przeglądać listę sterowników w bazie danych Lista ochrony sterowników, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
winxp winxpsp2 SMS windowsxpsp2 xpsp2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 883775 — ostatni przegląd: 12/26/2006 10:32:00 — zmiana: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

  • kbhowto kbinfo KB883775
Opinia