Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Dostępny jest Instalator Windows 3.0

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Instalator Windows 3.0 firmy Microsoft jest dostarczany w dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP i jest obecnie dostępny jako nadający się do redystrybucji składnik systemowy dla systemów Microsoft Windows 2000 z dodatkiem SP3, Microsoft Windows 2000 z dodatkiem SP4, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP z dodatkiem SP1 i Microsoft Windows Server 2003. Dzięki dodatkowym funkcjom obsługa aktualizacji aplikacji jest łatwiejsza i wydajniejsza. (Obsługa ta obejmuje opracowywanie, tworzenie i dystrybucję aktualizacji oraz zarządzanie nimi). Te funkcje rozwiązują również problemy, które istnieją w starszych wersjach Instalatora Windows.
Więcej informacji

Użytkownicy systemu Windows XP

Aby zainstalować Instalatora Windows 3.0, należy zaktualizować system do wersji Windows XP z dodatkiem SP2.

Użytkownicy systemu Windows Server 2003 lub Windows 2000 Server

Historia wydań:
 • Instalator Windows 3.0 firmy Microsoft: KB884016 wersja 1.0 (8 listopada 2004)
 • Instalator Windows 3.0 firmy Microsoft: KB884016 wersja 2.0 (15 listopada 2004)
Ten poprawiony pakiet umożliwia zainstalowanie Instalatora Windows 3.0 na komputerach z dodatkiem Windows 2000 Multilingual User Interface Pack (MUI).

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz pakiet 884016 teraz.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Nowe funkcje w Instalatorze Windows 3.0

 • Ustalanie właściwej kolejności poprawek

  Dzięki tej funkcji nowe lub istniejące poprawki są wdrażane we właściwej, logicznej kolejności niezależnie od ich kolejności chronologicznej, w jakiej były odbierane na komputerze.
 • Poprawki usuwalne

  Obecnie można usunąć poprawki zainstalowane przez Instalatora Windows 3.0, jeśli są oznaczone jako usuwalne w pakiecie poprawek. Usuwanie poprawek pozwala na przywrócenie stanu danego programu sprzed zastosowania poprawki.
 • Sprawniejsze stosowanie poprawek

  W tej wersji wprowadzono kilka udoskonaleń, jeśli chodzi o stosowanie poprawek. Są to następujące udoskonalenia:
  • Aby zastosować poprawkę, można ją kliknąć dwukrotnie.
  • Poprawki są mniejsze i bardziej niezawodne.
  • Poprawki korzystające z kompresji delta nie wymagają już nośnika źródłowego.
  • Można zainstalować wiele poprawek w jednej transakcji.
  • W jednej transakcji można zainstalować poprawki przeznaczone dla różnych produktów.
 • Możliwość instalowania poprawek przez użytkownika bez uprawnień administracyjnych

  Użytkownik mający konto z ograniczeniami może teraz zastosować poprawki, które zostały oznaczone przez administratora systemu jako zaufane.
 • Interfejsy API listy źródłowej i interfejsy API do zarządzania spisami

  Dzięki nowym interfejsom API listy źródłowej administratorzy systemu mogą łatwo analizować i zmieniać listę lokalizacji źródłowych, które są zarejestrowane przez Instalatora Windows. Instalator Windows 3.0 obsługuje również bogate kwerendy dotyczące spisów produktów, funkcji, składników i poprawek dzięki nowym interfejsom API do zarządzania spisami. Użytkownicy z kontami uprzywilejowanymi mogą używać tych interfejsów API we wszystkich kontekstach użytkownika i instalacji.
 • Standardowe opcje wiersza polecenia

  Aby ułatwić wdrażanie programów, Instalator Windows obsługuje standardowe opcje wiersza polecenia, które sterują wyświetlaniem i zachowaniem podczas ponownego uruchamiania oraz instalacją, usuwaniem, rejestrowaniem i zastosowaniem aktualizacji. Opcje wiersza polecenia Instalatora Windows 2.0 są nadal obsługiwane i mogą być używane wraz z nowymi opcjami wiersza polecenia. Obsługiwane są następujące nowe opcje wiersza polecenia:
  • /help
  • /quiet
  • /passive
  • /norestart
  • /forcerestart
  • /promptrestart
  • /uninstall
  • /log
  • /package
  • /update
  Instalator Windows 3.0 obsługuje również opcję msiexec /?. Można jej użyć w celu wyświetlenia wszystkich parametrów wiersza polecenia dostępnych w Instalatorze Windows 3.0.
 • Lepsza obsługa assembli

  Obsługa binarnych poprawek oraz nowe wytyczne dotyczące tworzenia i obsługi assembli poprawiają obsługę assembli.
 • Udoskonalony interfejs apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania systemu Windows XP

  Aplet Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania umożliwia teraz użytkownikom wyświetlanie zainstalowanych aktualizacji programów i oddziaływanie na nie. Mając zainstalowany dodatek SP2 dla systemu Windows XP, użytkownicy mogą zaznaczyć jedno pole wyboru, aby wyświetlić aktualizacje programu i ich relację z programem. Aktualizacje są teraz pogrupowane według odpowiednich programów i zawierają datę instalacji.

Problemy rozwiązane w Instalatorze Windows 3.0

 • Instalator Windows nie używał poprawnego tokenu po wywołaniu funkcji LogonUser.
 • Występował błąd, gdy akcja niestandardowa wywoływała interfejs API, który wyszukiwał ciąg o długości przekraczającej 256 znaków.
 • Wyświetlany był błąd „Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator Windows”, gdy na serwerze brakowało rejestracji klasy MSIServer.
 • Wykonanie funkcji MsiOpenProduct kończyło się niepowodzeniem, jeśli rejestracja produktu była uszkodzona.
 • Instalacja kończyła się niepowodzeniem, jeśli zamknięto okno przeglądarki przez dwukrotne kliknięcie ikony programu po otwarciu menu ikony programu.
 • Tabela ServiceInstall nie instalowała poprawnie usług, jeśli ścieżka zawierała spację.
 • Wywołanie funkcji MsiGetComponentPath czasami nieoczekiwanie kończyło się niepowodzeniem.
 • Czynność anulowania instalacji programu podczas inicjowania aparatu Instalatora była ignorowana i powodowała zwrócenie nieoczekiwanego błędu.
 • Przy próbie usunięcia programu jako działający program wyświetlany był niewłaściwy program.
 • Tabela MsiAssemblyName, która była niepoprawnie napisana, mogła uniemożliwiać usunięcie z komputera assembli globalnych.
 • Instalator Windows wycofywał instalację, jeśli akcje niestandardowe kończyły się niepowodzeniem, ale ostatecznie błędnie raportował, że instalacja zakończyła się pomyślnie.
 • Instalator Windows nie pozwalał zewnętrznemu interfejsowi użytkownika na wychwytywanie komunikatów o plikach w użyciu. Instalator Windows 3.0 dodaje teraz do nagłówków publicznych parametr INSTALLLOGMODE_FILESINUSE = (1 << (INSTALLMESSAGE_FILESINUSE >> 24)).
 • Wartość rejestru DependantService była obcinana.
 • Instalator Windows podawał niewystarczające informacje dziennika, jeśli wykonanie funkcji API BindImage nie powiodło się.
 • Instalator Windows nie deklarował parametru INSTALLMODE_NODETECTION_ANY w nagłówku publicznym dla funkcji MsiProvideAssembly.
 • Aktywacja modelu COM kończyła się niepowodzeniem, jeśli składnik został uruchomiony ze źródła, a sprawdzanie poprawności źródła nie powiodło się.
 • Jako klepsydra wyświetlany był wskaźnik możliwości wykonania akcji, który się nie zmieniał.
 • Usługa nie była zamykana po wystąpieniu w niej błędu.
 • Jeśli administratorowi lub systemowi lokalnemu odmówiono dostępu do pliku, Instalator Windows nie mógł usunąć tego pliku.
 • Tabela ServiceInstall nie respektowała bitu msidbServiceInstallErrorControlVital, jeśli modalne okna dialogowe były wyłączane przez przełącznik /qb- lub /qn.
 • Metoda OpenPackage ignorowała flagę Safe Session.
 • W definicji biblioteki typów dla interfejsu automatyzacji Instalatora Windows brakowało definicji tabeli msiUILevelSourceResOnly.
 • Pliki mające określone wersje nie mogły zostać zainstalowane, jeśli były określone pliki towarzyszące ze składnikami uruchamianymi ze źródła.
 • W oknie dialogowym błędu używanym przez okno dialogowe informacji o kliencie był używany niewłaściwy wskaźnik.
 • Naciśnięcie spacji lub klawisza ENTER włączało ukryty przycisk Anuluj.
 • Instalator Windows nie pozwalał użytkownikom bez uprawnień administratora generować skryptów anonsów, jeśli DisableMSI=1.
 • W komunikatach o błędach zabezpieczeń wyświetlany był tylko przycisk OK, kiedy użytkownik był monitowany o kliknięcie przycisku Ponów próbę lub Anuluj.
 • Usunięcie programów powodowało utratę zmiennych środowiskowych.
 • Interfejs API Instalatora Windows podający ścieżki do składników zwracał niewłaściwe ścieżki, jeśli był instalowany ze składnikiem uruchamianym ze źródła i jeśli identyfikator dysku nośnika tego składnika był większy od 99.
 • Instalator Windows nie mógł usunąć plików, jeśli konta administratora i systemu miały do niego uprawnienia tylko do odczytu.
 • Okno dialogowe FilesInUse mogło wyświetlać niepoprawne tytuły okien, jeśli zawierały one odwołania [propertyname].
Właściwości

Identyfikator artykułu: 884016 — ostatni przegląd: 08/17/2005 11:42:00 — zmiana: 4.1

Microsoft Windows Installer 3.0, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbinfo atdownload KB884016
Opinia